تاریخچه شهرداری سردشت

تاریخچه شهرداری سردشت   

تاسیس شهرداریها

 "بلد " به معنای شهر است و " بلدیه"نام قدیم شهرداری است. تأسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه درکشاکش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد.

پیش از آنکه اداره‌ای به نام بلدیه درتهران قدیم تشکیل شود، اداره‌ای تأسیس شده بود که تقریباً همان وظایف بلدیه را انجام می‌داد. این اداره نامش « اداره احتسابیه » بود و اعضای آن را « محتسب »می‌گفتند. این اداره از دو شعبه احتساب و تنظیف که هر کدام عده‌ای نایب و فراش و سپور تحت فرمان داشته‌اند، تشکیل شده بود.

محتسبین قبلاً زیر نظر حکومت و کلانترشهر کار می‌کردند و در مجازات امورخلافی و حتی در داد و ستد و فروش اجناس دخالت می‌کردند. شعبه نظافت اداره احتسابیه جمعی سقا برای آبپاشی در اختیار داشت و بااستفاده از صد رأس الاغ و قاطر کار حمل زباله را انجام می‌داد.

در سال 1285 شمسی و با پیروزی نهضت مشروطه ، به دلیل مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها درزمینه‌هایی مانند بهداشت شهری ، آبرسانی و ... وجود داشت نمایندگان مجلس اول درصددتدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند، که این عمل به تدوین اولین قانون شهرداری ‌ها با عنوان « قانون بلدیه »  در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید.

این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید، هدف از تأسیس بلدیه دراین قانون تأمین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد.  در این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند( البته مطابق این قانون زنان حق رأی نداشته‌اند ). انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده‌ای در امور شهری بود.

ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه با اکثریت آرا انتخاب می‌شد و عنوان وی « کلانتـر » بود که معادل معاون اول شهردار بوده است با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند درانتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و منتخبان آنها از اختیارات وسیعی در بلدیه برخوردار شدند. ولی باید توجه داشت که هرچند انجمن‌های بلدی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دادند و لیکن در عمل تشکیل اداره بلدیه و انجمن بلدیه به صورت قانونی بامشکلات متعددی روبه رو شد.

با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش‌ها و تقابل‌های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف، اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت. در کنار این عوامل، کمبود بودجه ودرآمدهای مالی بلدیه و همچنین ضعف عملکرد اعضای انجمن‌های بلدی نیز در کاهش کارآئی آن مؤثر بود. لذا می‌توان گفت که باتوجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت ، حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تأثیرگذاری این عوامل به حدی بود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت شکل نگرفت چنان که اولین بلدیه قانونی در تهران در 1289 یعنی نزدیک به سه سال پس ازتصویب قانون تأسیس بلدیه در مجلس شورای ملی ، شکل گرفت. 

 

اولین بلدیه قانونی تهران به هنگام نیابت سلطنت « عضد‌الملک قاجار » ( رئیس ایل قاجار )، به ریاست " دکتر خلیل‌خان اعلم‌ الدوله( ثقفی )"تأسیس شد.این اداره مقابل سبزه میدان و درمحلی به نام خیام‌خانه یا چادرخانه استقرار یافت. اداره جدید یک معاون داشت به نام "علیرضاخان بهرامی " که بعدها به « مهذب السلطنه » معروف گردید و یکی ازچشم ‌پزشکان سرشناس تهران قدیم بود و در علوم فلسفی و روان شناسی وارد بود. رئیس محاسبات و تنظیم بودجه و کارگزینی نیز به یک نفر ارمنی به نام « مسروپ ‌خان مسروپیان » سپرده شد.

اداره بلدیه بعداً زیر نظر وزارت داخله انجام وظیفه می‌کرد و نخستین کسی که از طرف این وزارتخانه حکم ریاست بلدیه را دریافت کرد شخصی به نام" یمین ‌السلطنه " بود و به طوری که در حکم صادره وی نوشته بودند، ایشان ماهانه مبلغ هشتاد تومان دریافت می کرد. وظیفه عمده و اساسی بلدیه در تهران قدیم و در زمان" عضدالملک " علاوه بر نظافت خیابانها و کوچه‌های دارالخلافه، سنگفرش کردن چند خیابان هم بوده است. در آن زمان معمولاً رفتگران یا نظافت‌چی‌های بلدیه با مشک خیابانها راآبپاشی می‌کردند تا گرد و غبار خیابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.

تنها عوارضی که اداره بلدیه از مردم در اوایل کار خود می‌گرفت، عوارضی بود که از وسایل بارکشی که وارد تهران می‌شدند وصول میکرد. از این طریق هزینه و حقوق و مواجب کارگران ( رفتگران ) تأمین می گردید و چیزی اضافه نمی‌آمد که به مصرف امور اساسی مثل خیابان‌سازی و تعمیم روشنایی شهر برسد.

در جریان نخستین اقداماتی که انجمن بلدیه انجام داد ضعف‌های آشکاری مشاهده شد، چنانکه این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس گردید. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت‌گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خودسری‌هایی در کار اعضای بلدیه شد. بنابراین دلایل نمایندگان مجلس درصدد اصلاح قانون بلدیه برآمدند و در این راستا در 9 رمضان 1329 قمری (1290 شمسی) با پیشنهاد دولت مبنی بر انفصال انجمن‌های بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارائی انجمن‌های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد.

نخستین شهرداریی که براساس قانون بلدیه مصوب 1286 هـ.ش تأسیس شد، شهرداری تهران بود که با تشکیلات جدید در همان سال (1286) تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد. پس از آن تا سال 1304، یعنی آغاز سلطنت پهلوی اول، مجموعاً 16 شهرداری ایران تأسیس شد.

اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کارخود ادامه داد. با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند و لیکن اینکار تا کودتای 1299 عملی نشد.

پس از کودتای 1299 و روی کارآمدن دولت سیدضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی مانند بلدیه را به دولت وابسته کند. از این رو با تدوین نظامنامه‌ای در هیأت دولت در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد و بدینسان تحولات آن تحت تأثیر تصمیمات « قدرت سیاسی » قرار گرفت. بر اساس این نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه تهران زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیـر از طرف خودکفیلی را برای اداره بلدیه تعیین می‌کرد. ضمناً در همین سال ساختمان مرکزی  بلدیه به میدان سپه انتقال یافت.

با روی کارآمدن رضا خان روند تمرکزگرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد. متن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌هارا برای دولت مشخص و راحت‌تر کرده بود. با وجود اینکه مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود و لیکن نظامنامه انجمن‌های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزادبوده و براساس اهداف دولت کار می‌کرده است.

در سال 1308 چهار شعبه بلدیه بهنام « بخش » در چهار نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب تهران تشکیل گردید. در سال 1315شمسی تعداد بخش‌ها به هشت رسید. بعلاوه در شهرری و شمیران هم دو بخش عهده‌دار وظایف شهرداری شدند. در سال 1319 برای آنکه بخش‌های مذکور تا حدی استقلال و آزادی عمل داشته باشند به چهار « برزن » کامل تبدیل گردیدند که هر یک وظیفه شهرداری را دربرزن خود انجام می‌دادند. در سال 1325شمسی تعداد برزن‌ها به 16 افزایش یافت و این امر تا سال 1328 ادامه یافت. با روی کار آمدن محمد‌رضا پهلوی، همچنان روال کار شهرداری ( تا سال 1328 ) به همان شکل سابق ادامه یافت و به دلیل مشکلاتی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم نقش چندانی در امور شهری نداشتنددولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن‌های شهری را فعال کند ولیکن به تشکیل انجمن‌های شهری با یک دیدگاه قدرت‌گرایانه و از بالا نگاه می‌شد، هدف این بود که در عین اینکه انجمن‌های شهری تشکیل می‌شد قدرت دولت هم تثبیت شود به همین دلیل در این قانون قدرت زیادی به انجمن‌های شهر و شهرداری‌ها داده نشد و عملاً ویژگی‌های یک نظام تمرکز‌گرادر آن لحاظ شده بود.

از دهه 1330 به بعد با تغییراتی که در شرح وظایف و سیستم اداری شهرداری‌ها به وجود آمد این نهاد به شکل و هیأت امروزیش نزدیک‌ترشد.

در دوره سلطنت رضاخان، تأسیس شهرداری ها تسریع یافت، به طوری که تا پایان سلطنت وی، بالغ بر 136 شهرداری تأسیس شد. شهرداری ها در این دوره ، سازمانی کاملاً دولتی بودند. در سال 1309 ، قانون بلدیه لغو شد و قانون جدیدی تصویب شد که به موجب آن تأکید بر وابستگی انحصاری شهرداریها از حیث مالی و به تبع آن اداری و اجرایی به دولت و بودجه ملی ـ دولتی بود.

در دوران سلطنت پهلوی دوم نیز تغییراتی در قوانین اداره شهرها به وجود آمد. در سال 1328 قانون جدیدی تصویب شد که در شرایط تعیین شهردار، حقوق و مزایای او و همچنین واگذاری برخی اختیارات تازه به انجمنهای شهر تغییراتی ایجاد شده بود . در سال 1331 در لایحه الحاقی به قانون سال 1328، اختیارات انجمنهای شهر و قدرت مردم افزایش یافت.

از سال 1332 به بعد، بنا به دلایل سیاسی، تغییراتی در قانون سال 1331 ایجاد شد که در نهایت منجر به کاهش قدرت مردم شد. علاوه بر این، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازی و عمران شهری و تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که به موجب ماده 7 قانون اخیر، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات این شورا بودند.

در مجموع، در فاصله سالهای 1358 تا سال 1375، تعداد 167 شهرداری جدید در کشور تأسیس شده است. در سال 1375 تعداد شهرداریهای کشور به 650 شهرداری رسید.

از ابتدای تاسیس شهرداری تاکنون ( آبان 1389 ) تعداد 1113 شهرداری در کشور تاسیس و راه اندازی شده است.

شهر سردشت در سال 1309 هجری شمسی به عنوان قصبه ی سردشت شناخته شده است . برابر مدارک موجود در آرشیو شهرداری سردشت در سالهای 1309 ، 1313 و 1318 دارای نماینده بلدیه بوده است و سپس برای این قصبه از سوی دولت وقت با توجه به میزان جمعیت و کثرت روستاها به بخشداری ارتقاء یافته است . نمایندگی بلدیه در آن زمان مستقل نبوده و کارمند و کارگر نداشت ، با گذشت زمان و افزایش تدریجی جمعیت شهری ، در سال 1327 شهرداری در سردشت کار خود را آغاز کرد و شهر سردشت رسماً دارای شهرداری شد .برابر مدارک و مکاتبات موجود در پرونده های پرسنلی اولین بار در خرداد ماه سال 1330 تعدادی کارمند و کارگر در شهرداری سردشت به خدمت گرفته شدند . هم اکنون نیز شهرداری سردشت داراری دو سازمان زیر مجموعه و جزو شهرداریهای درجه 6 کشور است .

اولین شهردار سردشت

حسین خرازی

 

اسامی شهرداران سردشت بعد از انقلاب اسلامی

اسامی شهرداران سردشت :

1 . احمد احمدیان . شهردار سال 1357  

 2.عباس ترک دانش . شهردار سال 1359

3.  حسین عبدالله آبادی . شهردار 1360

4 . مرتضی بهادران .شهردار سال1362

5 .سید حسین حسینی .شهردار سال 1362

6.علی اکبر ارجمندی .شهردار سال 1363

7.عزیز وهاب زاده .شهردار .سال 1364

8.عباس هاشم زاده. شهردارسال  1365

9.عزیزاله ترانه. شهردار سال1365

10. رحیم اسلامی .شهردارسال1366

11 .حسین یداللهی فارسانی. شهردارسال 1366

12. محمد علی خیری. شهردارسال : 1371

13.علی خضری پور شهردار سال1372

14.رحمن احمدی شهردار. سال 1373

15. خالید شیخ آقائی. شهردارسال : 1377

16. منوچهر ایران پناه. شهردار سال 1379

17 .مهران رسولی .شهردار سال 1380

18. سعدی رادمنش. شهردار سال : 1383

19. صلاح کردستانی . شهردار .سال 1386

20. رسول فهر. شهردار سال 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 58 بازدید