تفر جگاه دشت وزینه (سردشت)

 

 دشت وزینه یکی از مکانهای زیبا و دیدینی است که در ۴٠ کیلو متری شمال غربی  سردشت و اقع شده است که از شرق با شهرک میراباد (سردشت)١۵کیلومتر فاصله دارد انچه که زیبایی بیش از حد به این مکان داده رودخانه ا ی است که بصورت مارپیچ از وسط ان عبور میکند کوههای اطراف ان که سرسبزی دشت را چندین برابر میکنند برزیبایی ان می افزاید که در انها گیاهان دارویی فراوانی یافت می شود  این زیبایی باعث شده که هر ساله در فصل  بهار جمعیت انبوهی از شهرهای اطراف برای استراحت به انجا بروند و از این مکان زیبا دیدن کنند 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 106 بازدید