ماموستا ملا علی محمودی دولکانی(مشهور به حاج ماموستا ملا علی خانقا)

ماموستا ملا علی محمودی دولکانی(مشهور به حاج ماموستا ملا علی خانقا)
نامبرده در روستای دولکان از توابع سردشت چشم به دنیا می گشاید.از 15 سالگی به جمع طلبه های علوم دینی می پیونددو ابتدای تلمذ را در (ده روینه )عراق نزد ماموستا محمد گرویسی شروع می نماید.
ایشان تحصیل علمی و روحی  خود را نزد عالمانی مانند : ماموستا سید عبدالله پشدری،ماموستا اسعد محوی،ماموستا احمد دیلزه ای ،حاج ماموستا عبدالله بیژوه ای در سلیمانیه ،ماموستا عبدالحمید با نه ای در ترجان،ماموستا حسن ده شتوی،کاکه ملای بیوران،ملا صالح گه ناوی و ملا شیخ عمر واشامزین ادامه می دهد .و سپس نزد حاجی ماموستا محمد گه لا له  در سال 1359 ی هجری قمری اجازه افتاء و فارغ التحصیلی در یافت می نماید.
این بزرگوار برا ی آغاز کار تبلغ دینی را در عراق(سه فره) ی شینکایه تی آغاز نموده و دو سال در آنجا خدمت می نماید بعد از دو سال به زادگاه خود   دولکان و حدود 14 سال در آنجا به امر تبلیغ دین و شریعت می پردازد.(تا سال 1357 قمری)  . سپس به خانقاه سردشت رفته و تا اینکه پیری رمق و توان او را می گیرد به امر تبلیغ ،آموزش و پیش نمازی ادامه می دهد
ایشان استادی دلسوز،متقی،از خدا ترس،قانع،بدون ضرر ،ارجمند، محبوب مردم،  بود سر انجام سال 1416 ه.ق برابر نوزدهم دیماه سال 1374 دعوت حق را  لبیک گفته و به بارگاه اعلی می شتابدو بنا به وصیتی که ایشان نموده بودند در گورستان (حه وت پیر) روستای بیژوه (اسلام اباد فعلی )در کنار آرامگاه شیخ محمد امین بیژوه ای به خاک سپرده می شوند . بهشت  برین مسکن و ماوایشان باد.

/ 0 نظر / 61 بازدید