مشخصات دفاتر ازدواج و طلاق شهرستان پیرانشهر

 

مشخصات دفاتر ازدواج و طلاق شهرستان پیرانشهر

 

عنوان

شماره دفتر

نام سردفتر

محل دفتر

تلفن محل کار

فاکس

آدرس

دفتراسنادرسمی

1

حامدسواره

شهری

4234300

 

خ15 خرداد

دفتراسنادرسمی

2

احمد سبحانی

شهری

4223471

 

خ آزادی- نبش خ15 خرداد

دفتراسنادرسمی

3

رضا علی نژاد

شهری

4232834

 

خ آزادی شرقی- روبروی مسجد حاج شفیع

دفتراسنادرسمی

4

مصطفی بایزیدی

شهری

4236228

 

خ بهشتی- کوچه ملا افشار

دفتراسنادرسمی

5

ملاحسین پاچنگ

شهری

4225575

 

خ آزادی شرقی ابتدای خ ملارضا

دفتراسنادرسمی

6

سیداحمد سیدامینی

شهری

4220909

 

فلکه آزادی

دفتراسنادرسمی

17

محمدافشار سالار

شهری

4223639

4222205

خ بهشتی-روبروی بانک مسکن

دفتر طلاق

34

محمدافشار سالار

شهری

4223639

4222205

خ بهشتی-روبروی بانک مسکن

دفتر ازدواج

39

محمدافشار سالار

شهری

4223639

4222205

خ بهشتی-روبروی بانک مسکن

دفتر ازدواج

40

عمر مطیع خانی

منگور غربی

4233429

 

خ سردشت خ 24 متری

دفتر ازدواج

41

خالد عیسی زاده

منگور غربی

4226265

 

خ سردشت

دفتر ازدواج

42

سلیمان عبداله زاده

شهری

4226758

 

فلکه 22 بهمن

دفتر ازدواج

43

مراد نصرالهی

شهری

4236766

4236766

مجتمع شهرداری-فلکه سردشت

دفتر طلاق

44

ملاعلی رحمانی

گردکشانه

4225784

4222710

خ جمهوری اسلامی غربی

دفتر ازدواج

45

ملاعلی رحمانی

گردکشانه

4225784

4222710

خ جمهوری اسلامی غربی

دفتر ازدواج

46

فاروق قادرنژاد

شهری

4236088

 

خ شوراء

 

/ 0 نظر / 12 بازدید