دریغا از نفسی عمیق

به خانه که رسیدم آهسته وارد شدم ، متوجه دعوای بچه ها با مادرشان شدم :« سینما ، ممنوع! نفس بابا می گیره ! استخر ،ممنوع ! خطر داره! بازار، شلوغه! ازدحامه ! کوهنوردی ،نمی شه ! اسکی ! سرما ! حرفش رو نزن ! هوای شمال ، نفس تنگی می آره ! فصل بهار توی طبیعت ، زیر درخت ها ، فصل گرده افشانی ، بابا نمی تونه بیاد بیرون !».دخترم هم با همان لحن کودکانه حرف هایش را قطع کرد که :« اون روز بابا اومده بود دنبالم ، ماسک زده بود ، شه پول گفت ، ببین ! بابات سل داره ؟؟ من گفتم سل چیه !؟ مامان بابا سل داره ؟ » و مادرشان خندید که :« شه پول کیه عزیزم ؟»........قصه غریبی است. انسان ها برای برآورده کردن نیازهای خود تلاش می کنند و همه این دوندگی ها خلاصه می شود در آب و غذا و خانه . اما آنچه بدون زحمت برای همه انسان ها و حیوانات و گیاهان مهیا است ، هواست و همین هوا از ما شیمیایی ها دریغ می شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید