نه ما حیوان هستیم نه این دنیا طویــله که به سان حیوانات آمده باشیم و بخوریم و بی اهمیت از کنار هم رد شویم.

به جای پشت سر هم سخن گفتن روبروی هم سخن بگوییم و حلال مشکلاتی شویم که گاه زندگی را به ما حرام کرده اند.

چارلی چاپلین میگه:
افسوس هر چه سعی کردم مردم بفهمند فقط خندیدند.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید

متاسفانه جامعه ی ما نمونه ی خوبی برای این جملات است چارلی چاپلین میدانست که اگر زندگی انسان ماشینی شود واقعا دیگر احساسات و محبت وحتی درک کردن یکدیگرافراد از بین خواهد رفت ولی متاسفانه حرکات و نمایشهای مرموز ایشان هنوز هم برای بعضی از افراد خنده ای بیش نیست.