مولانا الیاس کبیر سردشتی

وی از اهالی منطقه قلا گوران سردشت بوده است که عشیره کرد گورک در انجا سکونت دارند مولانا الیاس پس از انکه مقدماتی را در وطن تحصیل می کند رهسپار مصر می شود  و در انجا از محضر علامه حافظ بن حجر الیاس   مدتی به  استفاده می پردازد و علوم عقلی را نیز از دیگر مدرسان انجا فرا می گیرد و پس از انکه به وطن مالوف برگشته عمری را صرف تدریس و تعلیم طلاب علوم می نماید و در نیمه اول قرن دهم حیات فانی را ترک گفته

/ 0 نظر / 4 بازدید