ابن الحاج( هزار میردی)

ابن الحاج( هزار میردی)

علامه شهیر و دانشمند بزرگ و  عارف نامی و استاد کلامی ملا محمد فرزند حاج حسن مشهور به (ابن الحاج) متولد روستای سنجوی از دهات سردشت . وی از محدثین و متکلمین بزرگ است که به علت تبحر در  علم کلام به (علامه کلامی) شهرت یافته است.

وی تحصیلات خود را ابتدا در ذادگاهش شروع کرد و پس از ان به سیر و سیاحت پرداخته و از هر گوشه ای توشه ای و از هر خرمنی خوشه ای فراهم اورد تا اینکه به حد کمال رسید پس از اخذ اجازه به سنجوی برگشت و مشغول تدریس شد اما بعد از چندی به ابادی هزار میرد  از روستاهای اطراف سلیمانیه مهاجرت کرد تا اخر عمر همانجا می زیسته است . جمع کثیری از فضلا و دانشمندان بزرگ کرد از شاگردان استاد (فرجاد) بوده اند از جمله ملا عبدالله بیتوشی و معروف نودهی برزنجی.

شاعی در توصیف ابن الحاج چنین سروده:

ملا محمد انکه زدریای علم خویش           گوش زمانه پر در شاهوار کرد

ذکری چون ذکر او نبود در هزار ذکر            مردی به سان او نبود در هزار مرد

 ابن الحاج منظومه ای  به زبان کردی دارد  به نام مهدی نامه که در ۱۱۸۶ ه ق انرا نظم کرده است و شامل ۶۴ بند که هر بند ان دارای ۴ مصراع می باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید