سه پروژه جهشی که سردشت را از بن بست کنونی نجات خواهد داد !

سه پروژه جهشی که سردشت را از بن بست کنونی نجات خواهد داد !
 یک : تونل زمزیران و جاده بوکان : بزرگترین مشکل شهرستان سردشت، راههای ارتباطی آن است، به عبارتی راه ارتباطی سردشت به دو شهر حساس و مطرح استان یعنی مهاباد و بوکان اصلی ترین کلید جهش سردشت است . پروژه تونل زمزیران که به گفته صاحب نظران در این زمینه، مسافت سردشت به مهاباد را از 125 کیلومتر به نصف و آنهم با حذف گردنه زمزیران می کاهد . این پروژه در سالهای گذشته کارهای ابتدایی و مطالعاتی آن با مبدا پل نلاس انجام شده است . و دیگر پروژه حیاتی در جهت نجات سردشت از بن بست، راه ارتباطی سردشت به بوکان از مسیر ربط است . پروژه ای که 37 کیلومتر آن از جهت بوکان تا حدودی اجرا شده است، اما از سمت سردشت کوچکترین کاری در این زمینه انجام نگرفته است .
دو : رسمی شدن مرز " کیله " : مرز بعنوان بزرگترین پتانسیل سردشت در کنار پتانسیل طبیعت یکی از موارد جهش سردشت از بن بست موجود است . رسمی شدن مرز " کیله " تاثیر بسزایی بر پویایی و شادابی بازار و تجارت در سردشت دارد .
سه : سد " کولسه " : با اتمام به موقع پروژه سد " کولسه " بعنوان یکی از سد های بزرگ کشور، شاهد تاثیر بسزای بر توریسم و صنعت کشاورزی در این منطقه خواهیم بود . سدی که با ایجاد دریاچه ای محصور در جنگل همچون دریاچه زریبار مریوان بر آب و هوای منطقه تاثیر مثبتی دارد . با در نظر گرفتن اینکه شهرستان سردشت بیشترین میزان بارندگی استان را دارد . یعنی سالانه بیش از 900 میلی متر که با این مورد چشم اندازه صنعت توریسم این منطقه را منحصر بفرد می نماید .
اجرای این سه پروژه بطور اتوماتیک، موارد دیگر توسعه و پیشرفت سردشت را تحت الشعاع مثبت خود قرار خواهد داد . مواردی همچون " صنعت توریسم و جاذبه های بالقوه "، " محصول منحصر بفرد انگور سیاه "، " تجارت مرزی و بازارچه ها " و ...
نقل از صفحه شاری سه رده شت – 06/05/1393

/ 0 نظر / 42 بازدید