عکس قدیمی سردشت 52

دبیران و دانش آموزان دبیرستان سردشت در سال تحصیلی 43-42

1. ماموستا عبدالله قاسمیانی اولین لیسانس سردشت رئیس دبیرستان در وسط نشسته است

آقایان 4. خسرو معروفزاده 3. محمد خرازی 2. مصطفی نقیب 

از دانش اموزان

5. رحمان امینیان 6.علی بریاجی 7.علی صباغی 8  .حسن واحدی 9. رحمان احمدی

10.سید علی قریشی  شناسائی شدند

/ 1 نظر / 16 بازدید
فتح الله محمدی

ئاغای شوکتی ده ستت خوش بیت ، کاره که ت زور ریک و پیکه