گراوان_سردشت

گراوان

چشمه سنگی با صدای ملایم گازی که از آن می جوشد در امتداد صخره رسوبی که خود بوجود آورده سرازیر می شود . به جوی های سنگی منظم و کوچکی تقسیم شده و تمام حجم صخره ساخته شده را مرطوب میکند و از انتهای تیز آن به پایین می ریزد . ذره های آب میلیون ها سال به همین شکل اینجا جاری شده اند و این صحنه رنگارنگ را خلق کرده اند . هر قطره اش ملکولی از رنگ را روی این پیکر صخره ای به یادگار گذاشته است.

یکی از جاذبه های مهم گردشگری شهرستان سردشت چشمه آب معدنی گراوان می باشد که در نزدیکی شهر ربط واقع شده است، کانی‌ گراوان از چشمه های آب معدنی است که املاح محلول در آن حداقل یک گرم در لیتر می باشد، چشمه در کنار روستایی بنام کانی گویز در جنوب شرق حوضه زاب قرار گرفته که آب جوشان از آن بیرون می آید، در کل این چشمه معدنی و گازدار است و حتی در امور پوست درمانی مورد استفاده قرار می گیرد، آب چشمه پس از جریان در سطح زمین از خود موادی برجای می گذارد و به دنبال آن روز به روز بر حجم توده ی مخروطی شکل و زیبای آن افزوده می شود،آب از نظر معالجه امراض جلدی شهرت داشته و خواص درمانی و بیوفیزیولوژیکی دارد، آب چشمه سرد و به علت شوری اش غیر قابل شرب است. چشمه گراوان علاوه بر این ویژگیهای منحصر به فرد در طبیعتی زیبا و کنار رودخانه هرمزآباد واقع است، آن سوتر توده ای زیبا از جنگلهای بلوط و چشمه ی پر آب کانی کُردان نیز در نزدیکی آن قرار دارند وهر ساله گردشگران زیادی را از اقصی نقاط کشور به خود جلب می کند، بعضی برای گردش و تماشای زیبایی آن می آیند و عده ای هم، برای معالجه بیماریهای پوستی. هر ساله با فرا رسیدن فصل بهار چشمه گراوان طبیعت زیبای منطقه را چشم اندازی زیباتر می بخشد و میزبان آنان می شود که طالب زیبایی طبیعت اند... با فرا رسیدن فصل بهار رودخانه هرمز آباد (که در مجاورت آن قرار دارد) پر آب می شود، دشت های مجاور آن پر گل و جنگلهای همجوارش هم سرسبز می شوند.

------------------------

آب معدنی گراو سردشت

چشمه‌ گراو: این‌ چشمه‌ از چشمه‌های‌ آب‌ معدنی‌ می‌باشد که‌ املاح‌ در آن‌حداقل‌ یک‌ گرم‌ در لیتر می‌باشد. این‌ چشمه‌ در نزدیک‌ روستای‌ «کانیه‌ گویٌز» درجنوب‌ شرقی‌ حوضة‌ زاب‌ واقع‌ است‌. که‌ آب‌ جوشان‌ از آن‌ بیرون‌ می‌آید. در کل‌ این‌چشمه‌، معدنی‌ و گازدار می‌باشد. حتی‌ در امور پوست‌درمانی‌ مورد استفاده‌ قرارمی‌گیرد. این‌ چشمه‌ در جوار شرقی‌ رودخانة‌ زاب‌ بین‌ روستاهای‌ «هرمزآباد» و«کانیه‌ گویٌز» برروی‌ سازند فیلیت‌ هوموژنز (یکنواخت‌) و آبرفت‌های‌ رودخانه‌ای‌قرار دارد. آب‌ این‌ چشمه‌ پس‌ از جریان‌ در سطح‌ زمین‌ از خود موادی‌ برجای‌می‌گذارد که‌ روزبه‌روز برحجم‌ تودة‌ مخروطی‌ شکل‌ آن‌ افزوده‌ می‌گردد. آب‌ آن‌ ازنظر سنتی‌ جهت‌ معالجه‌ امراض‌ جلدی‌ شهرت‌ داشته‌ و خواص‌ درمانی‌ وبیوفیزیولوژیکی‌ دارد. آب این چشمه بعد طی کردن مسیری کوتاه به سنگ تبدیل می شود

/ 0 نظر / 18 بازدید