بیورانی خواری (بیوران سفلی) سه ره دشت

 

بیوران به هه شتی ئه وینه

گووندی  بێورانی  خوارێ ،هه ڵکه وتووه له 10 کیلۆمێتری رۆژ ئاوای شاری  سه رده شت،له    رۆژهه ڵاتی کووردستان.گووندێکی  سه رسه وز و خۆش ئاوو هه وایه  . به  تایبه تی له سه ره تای  وه رزی  به هاردا ،تا کۆتایی وه رزی  هاوین،ده بێته  شوێنی گه شت و گووزار و سه ردانی  خه ڵکی ده وروو به رو  ته نانه ت  خه ڵکی  شار و  ناوچه دووره  ده سته کانیش  ، ڕوو  له و  شوێنه ، ده که ن .به  ده یان  کانیاوو  سه رچاوه ی  ئاوی له م  گوونده  و  ده وروو به ری، هه ڵکه وتوون،  که  ئه مانه  ش    به  نۆبه ی خۆی  کاری گه ریان  هه یه  له  راکێشانی  گه شتیار  بۆ  ئه م ناوچه یه  .گووندەکانی دەورووبەری  بێوران بریتین  لە: نێشکۆڵان، باساوە، کۆربناو، زووران، کوونەمشکە، باوە، بێورانی سەرێ ،  قەلەرەشە و....   

 

/ 0 نظر / 10 بازدید