ملا الیاس کبیر سردشتی (مشهور به شیخ سور)

از أجلّه ی علماء عصر و شاگرد علامه مشهور شیخ جلال الدین سیوطی میباشند؛ با خط بسیار زیبا  و علم و زکاوت بی نظیر  نادره زمان بوده  و صاحب حاشیه مدون  بر بخاری شریف و شرح عقاید ملا سعد است.این عادف دانشمند در سال 920 قمری به ملکوت اعلی خرامید.

/ 0 نظر / 8 بازدید