/ 2 نظر / 15 بازدید
برده ولی آزاد

تقدیم شما از هرآنچه خوبیست[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] انسان های خوب همچو انعکاس ماه در زلال برکه اند لمس شدنی نیستند ولی زیبایی بخش ظلمت شبند. [گل] اینجا مردم همیشه از مردم صحبت می کنند ولی هیچ کس مردم نیست.

یک دوست

پیشنهاد میکنم پاسخهایی که به نظرات میدهید کپی نباشه به خودت زحمت بده چیز تازه ای بنویس