وجه تسمیه پیرانشهر

وجه تسمیه

پیرانشهر در گذشته؛ خانه نام داشت. اما بعدها با توجه به نام ایل پیران به پیرانشهر تغییر نام یافت.
 نام رسمی این شهر پیرانشهر است که به زبان محلی یعنی کردی آن را پیرانشار تلفظ می‌کنند.نام آلترناتیو آن خانه‌است و از دیگر شکلهای این نام میتوان خانا را نام برد که نزد ترکها رایج است.
برخی نام قدیم آن را برگرفته از خان (ارباب ) و گروهی دیگر آن را به معنای کاروانسرا (به دلیل نزدیکی به مرز) می دانند. ظاهراً مکانی که یاقوت حموی به نام «خان خاصبک » در کنار بسوی ضبط کرده می تواند اشاره به خانه (پیرانشهر امروزی ) باشد
برخی نام پیرانشهر را اخذ شده از پیران پسر ویسه، می دانند. پیران پسر ویسه، در شاهنامه پهلوان و سپه‌سالار افراسیاب است. وی در پایان جنگ دوازده رخ به دست گودرز به قتل می‌رسد. با اینکه پیران از تورانیان است شخصیتی تماماً منفی نیست و در طول شاهنامه کارهای نیک زیادی از وی سر می‌زند.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید