مکل آباد (سردشت)

روستایی که در طرف شرق شهرستان سردشت واقع است روستای مکل آباد نام دارد وبا روستاهای هند اباد - بریسو - بصره- بناویله-ولیلانه- همسایه بوده ودرجنوب شرقی شهرک صنعتی ربط واقع شده است.وبر سر  راه بانه وبا یک کیلو متری جاده اسفالت قرار دارد.وبا شهرستان سردشت 15 کیلو متر فاصله دارد.

ساکنان این روستا ازچند قبیله به نام سوران و فقه احمدی وسیدها و... و از چندین خانوار کوچک تشکیل شده است شغل اکثر مردم این روستا کشاورزی است

رودخانه قلاته که از کوه ترخان سرچشمه می گیرد وازاین روستا می گذرد و بعد از استفاده های زیاد کشاورزی به رودخانه زاب یا (کلوه) می پیوندد.قلات جایی است که  یکی از آثار تاریخی این روستا به شمار می آید جمعیت این روستا بر اساس آخرین سرشماری در سال 1390 سیصد و پنجاه نفر جمعیت دارد. و درجاهای دیدنی آن می توان به(دول رینگان دشتی ریوزو...)اشاره کرد.

این روستا در زمان بمباران شیمیایی پناه دهنده آوارگان شهرستان سردشت و عراق که ازترس فرار کرده بودند و مردم روستای ما با آغوش گرم از این آوارگان اشتقبال کردند.

/ 0 نظر / 11 بازدید