عشایر سردشت

سردشت از کانون های مهم تمدن های باستانی و تاریخی همچون ماد، اورارتو، مانا و آشوری ها به شمار می رود]

از ایلات و عشایر سردشت می توان به ایل گورک، منگور، ملکاری، ایل بریاجی، میراودلی ، بیگ زاده وسمایله چووری(کوری) را نام برد.

پراکندگی عشایر سردشت به شرح زیر است :

گورک : شهر ربط ،؛ اطراف نستان و پاراستان، سیسر، هندآباد، بریسو، اطراف جاده مهاباد و بوکان

منگور: منطقه میرآباد، آلواتان، دوله تو، دارمه کون، سوستان، گرور، نیزه، دشت وزنه

ایل بریاجی و ملکاری : سردشت، نلاس، بیوران، قلعه رش، بیزیله، بیشاسب، ملاشیخ، مزرا

میراودری : آلان و بیژوه، بیتوش

سمایله چووری(کوری):آلان،شلماش،کولسه،برخی مناطق مرزی ایران وعراق

بیگ زاده و باپیرآقایی : سردشت، شلماش، آلان

ایل گورک سردشت :محل اصلى سکونت عشایر این ایل، منطقهٔ پاراستان است و جمعیت آن در پنج طایفه متشکل شده است

ایل نعلین منگور :محل اصلى سکونت عشایر این ایل، آلواتان و میرآباد است و جمعیت آن در سه طایفه سازمان یافته است

ایل ملکارى :محل اصلى سکونت عشایر ملکارى منطقهٔ ملا شیخ است و جمعیت آن در دو طایفه متمرکز است.

 

ایل کلاس :محل اصل زندگى عشایر این ایل ربط مى‌باشد و از دو طایفه تشکیل یافته است.

   ایل گورک سردشت :محل اصلى سکونت عشایر این ایل، منطقهٔ پاراستان است و جمعیت آن در پنج طایفه متشکل شده است.

ایل آلان :ایل محل سکونت این ایل منطقهٔ سردشت در مرز عراق است و از سال‌ها پیش تخته‌قاپو شده و از طریق کشاورزى و دامپرورى امرار معاش مى‌کنند.

ایل باسک کولسه : آلان از دو طایفه تشکیل شده و محل اصلى زندگى عشایر آن، منطقهٔ بیتوش مى‌باشد

/ 0 نظر / 76 بازدید