محمد امین امینیان

قه لای ره به ت

تاریخ را در ربط به تماشا بنشینیم .

خوایه ئه وانه ی که بی باوه رن

هیچیان نه دیوه که هه له ده رن    

ده نا سه یریکی ره به ت به دل که ن  

 ته ما شا یه کی به عه قل و دل که ن

بی شک هر ملتی دیرینه ای دارد و دیرینه  هر ملتی نشانگر هویت آن ملت است و مطمئناً جای جای شهرستان سردشت گنجینه ای ارزشمند از باستان را به گواه  یافته های زیر خاکی  از شهرستان سردشت را در دل خود نهفته است و شهر ربط قلب تپنده دیرینه شناسی سردشت محسوب میشود که در طول چندین سال اخیر مورد کاوش باستان شناسان مجرب قرار گرفت و آثار باستانی ارزشمندی از دوران دیرین مانناها – سه هزار پیش از میلاد – همچون خشت های لعابدار با نقوش موجودات بال دار اساطیری و خشت نوشته های باستانی را از دل خاک بیرون آورند و هم چنین سنگ فرشهای مرور با اشکال هندسی کشف نمودند که با توجه به تقارن هندسی نشان از مهم ترین بقایای معماری باستانی محسوب می شوند .

در همسایگی ربط و در کنار آثار زیر خاکی ربط ، کوهی طلائی ارغوانی رنگ کانی گراوان به عنوان جاذبه ای طبیعی تاریخی ، چشم نوازی میکند .

شعری از ماموستا محمد امین امینیان درباره قه لای ره به ت

قه لای ره به ت

ئه و جا بابچمه سه ر قه لای ره به ت

زینه تی شارو گولی سه ر سه به ت

ئه م قه لا به رزه م قه دیم و کونه

به یاد و بیری خه م لیم وه کونه

گوتم ئه قه لات ، قه لاتی خه بات

بو گه ل و هوزم هه وینی خه بات

 

آثار شاعر سردشتی جناب آقای محمد امین امینیان

 

دیاری بو هوگرانی قورئان

پدیدآورنده: محمدامین امینیان

ناشر: تافگه - 09 مرداد، 1389

 

دیمه نه جوانه کانی سردشتی سه رده شت      

دیمه نه جوانه کانی سردشتی سه رده شت

پدیدآورنده: محمدامین امینیان (شاعر)، منوچهر رضازاده (گردآورنده)، اسماعیل مسروری (خطاط)، رحیم صباغی (عکاس)

ناشر: گنجینه هنر - 20 شهریور، 1386

 

ته جویدی قورئان                

ته جویدی قورئان

پدیدآورنده: محمدامین امینیان (شاعر)

ناشر: احسان - 18 تیر، 1390

 

به هه شتی کوردستان                 

به هه شتی کوردستان

پدیدآورنده: محمدامین امینیان

ناشر: امینیان، محمدامین - 1381

قیمت پشت جلد:  20000 ریال

/ 0 نظر / 4 بازدید