عکس قدیمی سردشت 55

 از اقدامات شهرداری حسین خرازی

سر پوشیده کردت سرچشمه سردشت

ردیف جلو : محمد سیسیری و علی سیسیری ( دو نفر جلو که ده سر ه و جامانه کردی بر سر دارند ) ، علی کریمی واحد
ردیف دوم : کریم حدیثی
ردف سوم : عطا الله محمودی ، عبدالله مولانی ، حسن محمدیان
ردیف چهارم : صالح محمود کریمی
ردیف آخر : محمد کریم بهرام ( نفر پشت تصویر که تنها ایستاده است )
گوشه راست بالای تصویر : حاجی علی کبابچی ، خضر تواضع

خیابان پشت سرچشمه خیابانی است که هم اکنون به اداره پست و دادگاه جدید منتهی می شود . در حال حاضر در گوشه راست بالای عکس، مجتمع تجاری سرچشمه و در گوشه چپ بالای عکس ، بانک صادرات قرار دارد .

کارگران در حال تمیز کردن سرچشمه آب آشامیدنی سردشت هستند و مهندسانی که در تصویر دیده می شوند ، می خواهند روی سرچشمه را بپوشانند

 

/ 0 نظر / 25 بازدید