تاریخچه بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سردشت

تاریخچه بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سردشت

بیمارستان 64 تخت خوابی شهرستان سردشت در تاریخ 1/3/1388افتتاح شد است. این بیمارستــان در 5 کیلومتری سردشت و در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع و زیربنای 8هــزار و هشتادو هشت احداث شده است.برای ساخت و تجهیز این بیمارستان 120 میلیارد سرمایه گذاری شده است و با بهره برداری از آن جمعیت 106 هزار نفری از فضـــــای مناسب درمانی برخوردار شده است این بیمارستان دارای بخش های داخلــــــــــــی ،جراحی ، مراقبت های ویژه ، کودکان ، زنان و زایمان،اورژانس ، دیالیز و بخش هـــــای پارا کلینیکی است.

 

 

/ 1 نظر / 118 بازدید
شهروند ازسردشت

باسلام / دربیشرفت فضای وتحول بیمارستان تحول شگرفی صورت گرفته است ولی احداث این بیمارستان براساس جمعیت 20سال گذشته درنظرگرفته شده است وکفاف جمعیت کنون نداشته وندارد ودرحال حاضر تنها جند متخصص داخلی وجراحی وزایمان وارتوبدی بوده که هرکدام بغیر از سونوگرافی 2 نفرمی باشند ومتخصیین دیکر که پوست واعصاب وروان غیر مقیم بوده وخبری ار متخصص جشم وجود ندارد واکثر متخصصین هم تعداد محدودی در درمانگاه بیمارستان رویت نموده وکفاف مراجعین ندارد واکر مقایسه ای با شهر بانه داشته باشیم متخصصین اینجا خیلی کم وماندکاری کمی ودارند وازتجربه بالای برخوردار نبوده وطرحی وقرار دادی می باشند