/ 4 نظر / 73 بازدید
شایسته

روستای کاوله کون روستای خیلی خوش آب وهوایی است این روستا جاهای دیدنی زیادی دارد یکی از آنها سردرو است سربزنید پشیمان نمی شوید بهترین وزیبا ترین روستای دنیا

شایسته

روستای کاوله کون روستای خیلی خوش آب وهوایی است وتاریخ کهنی هم دارد یکی از جاهای دیدنی این روستا اسمش سردرو است سر بزنیدپشیمان نمی شوید

شایسته

در مورد کاوله کون

شایسته

روستای کاوله کون زیبا ترین وخوش آب وهواترین روستای دنیا