فرهنگ نام نارنجی – گلچین نامهای اصیل ایرانی

فرهنگ نام نارنجی – گلچین نامهای اصیل فارسی

 به کوشش محمد فاضل شوکتی

جلد اول (بدون معنی و آوانگاری و ریشه یابی)

 

 

نام‌های پسران

آ

آبتین - آتش- آترین- آتورپات- آذرخش - آذرمه - آذین - آرتین - آرام - آراز - آراد -آرتا - آرتان - آرش - آرشام - آرمان - آرمین – آروین - آریا - آریابان - آریانا - آرین - آریوبرزن - آزاد - آزرمگان - آساد - آستیاژ - آستیاگ – آلان -  آوه - آویژه - آیین‌گشسب - آریو - آریافر - آریامن - آریامنش - آریامهر - آریان

ا

اخگر - ارخشا (معنی:درخشان، تیر سریع) - اُرُد - اردشیر - اردلان -اردوان -ارژنگ -ارس - ارشا[نیازمند منبع] - ارشام - ارشیا - ارمایل - اروند -اژدر - اسفندیار -اشک -اشکان -اشکبوس -افراسیاب - افشار شریک، رفیق، نام یکی ازسلسه پادشاهی ایران -افشین - البرز - الوند - امید - انوش- انوشیروان -اورمزد -اورنگ - ایرج - ایشتوویگو

ب

بابک - باربد -بامداد -بامین - بامشاد - بردیا - بزرگمهر - به‌آیین - بهبد - بهرام - بهمن -بهمنش -بیژن - بهروز - بهراد - بهرنگ -بهزاد - بهداد -بهشاد - بهنام -برسام - برزو - برنا-برزن-برومند-برزین-بهداد

پ

پارسا-پایا-

/ 0 نظر / 112 بازدید