عکس سردشت 66


با ‏‏‏‏‏‎ali‎‏، ‏‏‎parwiz abdi‎‏، ‏‎sayd tahir hosmani‎‏‏‏، ‏‏‎rahman bewrani‎‏، ‏‏‎jalal maraxani‎‏، ‏‎farhad ghanadyan‎‏‏‏‏، ‏‏‏‎sayd mahmod torabi‎‏، ‏‏‎Hadishima Hadi‎‏، ‏‎farabi‎‏‏‏، ‏‏‏‎sayd mostafa ghadri‎‏، ‏‎sayd mriostafa ghad‎‏‏، ‏‏‎Khosrov Kharazi‎‏، ‏‎mohandis xarazi‎‏‏‏‏‏ و ‏‎nawed pir xzri‎‏‏ 

عکس از وبلاگ  عکسهای سردشت

http://sardashtop.photoblog.ir/

/ 0 نظر / 10 بازدید