آژانس هوا پیمائی پیران گشت

آژانس هوا پیمائی پیران گشت

صدور گواهینامه بین المللی و پلاک ترانزیت (کاپوتاژ)ماشینهای سواری و باری

اخذ ویزا به تمامی کشورها ، رزرو هتل، صدور بلیط، کاپوتاژ، صدور گواهینامه بین المللی

دفتر مرز پیرانشهر : گمرک مرزی تمرچین،روبروی بانک ملی

دفتر پیرانشهر : بین چها راه مادر و فلکه معلم

به مدیریت : شورش سکری

تل : 04444220019 -  04444220020   فکس : 04444236424

همرا ه: 09149426040  -  09144446328

تلفن دفتر  مرز تمرچین : 04444393353   -   09143424877

WWW.PIRAN.TRAVEL90@YAHOO.COM

/ 0 نظر / 49 بازدید