تحقیقی در مورد تاریخ گردشگری وجاذبه های گردشگری شهرستان سردشت

تحقیقی در مورد تاریخ گردشگری وجاذبه های گردشگری شهرستان سردشت

چکیده:

با گسترش مراکز شهری و رشد پدیده شهر نشینی اشتیاق به سیاحت و سیر و سفر افزون شده است. بطوری که مشتاقان این امر با عنوان گردشگر در اقصا نقاط کرۀ زمین امر گذراندن اوقات فراغت را تکامل بخشیده اند. بدین لحاظ توجه به ماهیت گردشگری و پیامد های ناشی از آن لزوم تحقیق و مطالعه را در این موضوع بر مجامع علمی جهان آشکار کرده است.                                              پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد و اشتغال زا مباحثی بیان گردیده است و همچنین وضعیت این صنعت در شهرستان سردشت مورد بررسی قرار می گیرد.     گر چه منطقه مورد نظر از جاذبه های متعدد گردشگریبرخور دار می باشد اما محرومیت های آن در سطوح مختلف بخصوص در زمینه توسعه گردشگری نگران کننده است . به منظور توسعه و امر توریسم در منطقه , برنامه ریزی در این بخش امری ضروری است . روش تحقیق در این  پژوهش ترکیبی از روشهای توصیفی , اسنادی و میدانی است . برا تکمیل اطلاعات و داده ها از مطالعات میدانی وتکمیل پرسشنامه کمک گرفته شده است.


واژگان کلیدی:

گردشگری , شهرستان سردشت , برنامه ریزی , نگرش همه جانبه

مقدمه:
امروزه صنعت گردشگری در جهان توسعۀ فراوانی یافته است  و بسیاری از کشورها از ان رهیافت توانسته اند وضعیت خویش را تا حد در خور توجهی بهبود بخشیده و بسیاری از مشکلات خود از قبیل بیکاری , پایین بودن سطح درآمد , سرانه و کمبود در آمد ارزی را کاهش دهد.(mcrae,b,a,h,2007,12)   از آنجا که گردشگری بیان علاقه مندی انسانی به مظاهر طبیعی و جاذبه های ذاتی آن است که در سالهای اخیر با صنعتی شدن جوامع و نیازمندی به گذراندن اوقات و فراغت برای کاهش فشارهای روانی با استقبال چشمگیری روبرو شده است. ایران سرزمینی با شرایط اقلیمی متنوع و آثار و چشم اندازهای طبیعی بکر,زیبا و منحصر به فرد میباشد اما با توجه به آمارهای موجود ایران از این فرصت بهرۀ کافی را نبرده است بطوری که تنها در میان کشورهای اسلامی رتبه دهم را دارا میباشد.(ابوالحسن نژاد , 1382)                                         در همین راستا شهرستان سردشت  با برخورداری  از جاذبه های طبیعی فراوان که دارد یکی از قطبهای گردشگری ایران به حساب می آید. طبیعت زیبا,ارتفاعات کوه ها,آبشارها,دامنه های پر آب, جنگل ها و ... می تواند این منطقه را در ردیف پر درآمدترین نقاط از نظر جلب و جذب گردشگر تبدیل کند؛ بنابر این شهرستان سردشت می تواند به عنوان قطب مهم گردشگری کشور با برنامه ریزی دقیق مورد بهره برداری کلان اقتصادی نیز قرار گیرد

بیان مساله:

توسعه فعالیت توریستی با انگیزۀ گردشگری غالباً منوط به جاذبه های متنوع طبیعی,فرهنگی و تاریخی است . کشورهای پیشتاز در بخش گردشگری یا به لحاظ چشم اندازهای طبیعی مانند دریاچه ها , سواحل آفتابی و کوهستانای پر برف ویا به لحاظ قدمت تاریخی خود و یا لحاظ عناصر دیگر و ایجاد برخی جاذبه های مصنوعی وهمچنین ایجاد ساختاری سازمانی و فراهم آوردن بستر سرمایه گذاریهای گسترده توانسته اند به تقاضای وسیعی از نیازهای جهانگردی پاسخ داده,از تاثیرات و دستاوردهای آن نیز به همان اندازه بهره مند شوند.                                                                                     شهرستان سردشت واقع در جنوب غربی استان آذر بایجان غربی در دل رشته کوه های زاگرس شمالی مرز بین ایران و عراق قرار گرفته است . با بهره گیری از آب و هوای خوب و وجود جنگلها و آبشارها و باغهای متنوع میوه و مکانهای دیدنی متنوع به یکی از زیباترین شهرستانهای این استان تبدیل شده است که دارای پتانسیل بالایی برای توسعه از طریق گردشگری , به ویژه اکوتوریسم است. از یک سو داشتن پتانسیل های قوی گردشگری و بخصوص اکوتوریسم نیاز به برنامه ریزی  برای گسترش توریسم  و اکوتوریسم در منطقه را بیان می کند و از سوی دیگر, تنوع و تعداد جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری منطقه نیاز به یک برنامه ریزی توسعه توریسم در چارچوب قوانین کشور لازم است با هدف توسعه همه جانبه و پایدار جامعه ضمن توجه به حساسیتهای فرهنگی با ظرفیت سازی جدید و برنامه ریزی جامع نسبت به توسعه اقتصادی و افزایش درآمد ارزی و اشتغال در این بخش اقدام کرد.
با توجه به انواع مختلف گردشگری و رابطۀ آن با مطالعات علوم دیگر, به طور کلی برای رسیدن به توسعۀ پایدار در گردشگری نیازمند سازماندهی و مدیریت فضاهای گردشگری در همۀ ابعاد و همچنین انجام مطالعات تفصیلی و تعین اهداف و برنامه های توسعه منابع گردشگری به نحو جامع هستیم تا بتوانیم با ایجاد امکانات زیر بنایی و برقراری یک رابطه بین بخشهای مختلف این صنعت , گردشگری را به سمت پایداری هر چه بیشتر سوق دهیم بنابراین , به منظور توسعه و سازماندهی گردشگری منطقه نیز به برنامه ریزی جامعی در همۀ ابعاد نیازمندیم.

 

 

اهمیت و ضروریت تحقیق:

صنعت گردشگری از جاذبه های مختلف اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی برخوردار است.           امروزه کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهایی که زیرساخت مناسبی برای این حوضه را ندارند.   با ایجاد جاذبه های مصنوعی , گسترش بازارهای عرضۀ کالاهای مصرفی و لوکسی تلاش میکنند.         صنعت گردشگری را به رتبۀ اول درتامین بودجه کشور و درآمد ملی ارتقا دهند.                           بدیهی است هر اندازه سازمانها و نهادهای دولتی در این زمینه هماهنگی بیشتری داشته باشند ومجال فعالیتی هدفمند را برای بخش خصوصی فراغ بگذارند بازدهی صنعت گردشگری و تحقیق برنامه های توسعه ای در این زمینه اثربخش تر خواهد بود.                                                                بنابراین توسعۀ گردشگری پایدار به دلیل اهمیت آن و تاثیرات بالقوۀ مثبت و منفی اقتصادی , اجتماعی ,فرهنگی سیاسی و زیست محیطی که میتوان داشته باشد , بدون برنامه ریزی امکان پذیر و دست یافتنی نخواهد بود.(خاکساری,1382,52)
لذا مدیریت کلان در بحث صنعت گردشگری از مهمترین مولفه های موفقیت در یک صنعت نوظهور می باشد. با توجه به اینکه مدیریت کوتاه مدت و سطحی نگر در صنعت گردشگری جوابگو نخواهد بود و این صنعت را به مرحله سود دهی نخواهد رساند با توجه به این در صنعت گردشگری با ایجاد زیرساختهای لازم به همراه برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت می توان این صنعت را به شکوفا برساند لذا با بهره گیری از این دیدگاه ها در توسعۀ صنعت گردشگری شهرستان سردشت از اهمیت و ضروریت خاصی برخوردار است.(طراحی مفهومی سیستم اطلاعات گردشگری و توریستی,مهرزاد سروشیان)

اهداف تحقیق

تلاش برای ارائۀ راهکارهای مناسب برای گسترش گردشگری در منطقۀمورد مطالعه(شهرستان سردشت)بررسی تاثیرات صنعت گردشگری بر توسعۀ آینده این شهرستان بعنوان فعالیتی مهم و سود آور, ایجاد مشاغل متعدد و منابع اقتصادی جدید, تزریق سرمایه و ارز به منطقه و نگهداشت سرمایه در منطقه ,رشد و حفظ صنایع و هنرهای دستی منطقه , ارتقای کیفیت مناظر روستایی با ساماندهی و نوسازی فضاهای مصنوعی و طبیعی , گسترش سرمایه گذاری های زیربنایی از جمله: توسعۀ راهها , آب آشامیدنی , بهداشت و ... از اهداف مهم مطالعه حاضر است.
 
پیشینه تحقیق

گردشگری پدیده قرن بیستم است و نمی توان آن را نادیده گرفت , بلکه باید به عنوان پدیده ای که وجود دارد (خوب یا بد) به آن نگریست. (کابن 1978 : 84)(کاظمی ,مدیریت گردشگری ص 3)
رشد روز افزون و شتابنده صنعت گردشگری موجب شده که بسیاری از صاحب نظران , قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند. بنابه نظر متولیان امور گردشگری در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم انقلابی در گردشگری رخ می دهد , انقلابی که امواج آن در اقصی نقاط جهان اثر گذار خواهد بود . (سازمان جهانی گردشگری , 1996 : 9)
گردشگری در حال حاضر به عنوان صنعت بدون دود توانمندیها و طرفداران بسیار دارد . رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال گذشته نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است . مطابق برآورد سازمان جهانی گردشگری ,کل گردشگران دنیا در سال 1950 ,تقریبا 25 میلیون نفر و در سال 2000 حدود 700 میلیون نفر بوده است که این رقم طبق پیش بینی سازمان جهانی گردشگری در سال 2020 به یک میلیارد ششصد میلیون خواهد رسید (سازمان جهانی گردشگری 20:2001b)(کاظمی , مدیریت گردشگری ص 3)
بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری , ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه های طبیعی را داراست با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته است . در حالی سهم ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبه های جهانگردی از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد هم نمی رسد.
با توجه به اینکه مدیران و مسئولان دولتی با وجود وضع قوانین حمایتی بر این صنعت نتوانسته اند به اهداف اصلی خود برسند , نیاز به بازنگری و تغیراتی در ساختار ساختمان این صنعت در کشورمان ضروری احساس میشود.
شهرستان سردشت به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص , جنگلهای سر سبز , چشمه های پرآب دره های صعب العبور استعداد بالقوه فراوانی را در زمینه صنعت گردشگری به خود اختصاص داده است که متاسفانه هنوز آن طور که باید روی آن کار نشده است.(جغرافیای طبیعی موکریان , دکتر سعید خضری , انتشارات ناقوس)

 روش تحقیق

روش تحقیق , از نوع توصیفی – تحلیلی با روشی از روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی است. در بررسی کتابخانه ای با مطالعه منابع معتبر سعی شده است تجارب جهانی و داخلی در این زمینه و همچنین اهمیت و تاثیرات گردشگری بر توسعه اجتماعی و اقتصادی بررسی می شود. در کنار این روش با مشاهده میدانی و مطالعه انواع جاذبه ها (طبیعی , تاریخی , فرهنگی و اجتماعی) معرفی آنها به درایه راهکارهایی جهت بهبود و توسعه فعالیتهای گردشگری پرداخته می شود.

مبانی نظری

صنعت گردشگری :

گردشگری و یا اصطلاحاً توریسم (tourism) از کلمه tour به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتین turnsبه معنای دور زدن , رفت و برگشت بین مبدا و مقصد و رخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و در نهایت به انگلیسی راه یافته است.
صنعت گردشگری و یا اصطلاحاً صنعت توریسم , سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی می باشد. به همین دلیل در دهه های اخیر بسیاری از دولتها , مسئولین اقتصادی و صاحب نظران با حساسیت بیشتری به گسترش این صنعت روی آورده اند و در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار جهانی این صنعت را برای جوامع خود به ارمغان ببرند. بر اساس پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی UNWTO تا سال 2020 درآمد حاصل از توریسم بین المللی به 1/6 میلیارد دلار برسد.

 

جاذبه های گردشگری شهرستان سردشت

پیشینه تاریخی شهرستان سردشت

سردشت با توجه به طبیعت مناسب و پناهگاه های امن , با داشتن چشمه سارهای طبیعی بی شک از شرایط مطلوب انتخاب مکانهای اولیه بشری است . وضعیت جغرافیایی منطقه سردشت در ارتباط با وجود رودخانه گلاس(زاب)در شمال و شرق و منطقه گرمسیر در جنوب و غرب با داشتن دشتهای حاصلخیز که یک سلسله از کوهستانهای سر به فلک کشیده را در بر گرفتا اند به عنوان دو منطقه ممتاز زیستی برای تابستان و زمستان که در اصطلاح کردی (گرمین و کویستان) یعنی ییلاق و قشلاق نامیده می شود , از موقعیت ممتازی بر خوردار بوده است و قطعا چنین شرایطی نمی تواند بدون استقرار اقوام ساکن پیش از تاریخ باشد.
رودخانه ای دیگر نیز که به نسبت رودخانه زاب کوچکتر است از دشتهای زیبای وزینه سرچشمه گرفته و در قسمت شمال و شمال غربی این شهرستان قرار گرفته و قسمت وسیعی از منطقه را در بر می گیرد که با عبور از میان کوهها و دره ها با توجه به غ ارهای متعدد در اطراف آن و پوشش جنگلی , شرایط مساعدی را برای مکانهای اولیه زیستی در چهار فصل سال دارا می باشد و باعث تراکم جمعیت و ایجاد روستاهایی در مسیر خود  شده است مانند: نیو چوان , احمد بریو , زله , ممند آباد , برده سور , سیره میرگ , بایزه مره , سپیداره , مزرعه , پاش قبران و از تنگه قاسم رش وارد خاک عراق می شود در کل مسیر رودخانه درختان بسیا بزرگ گردو به صورت خودرو و دست کار وجود دارند که ارتفاع بعضی از آ نها حتی 200 متر هم تجاوز میکند و در بعضی از مسیر روی رودخانه با این درختان تنومند کاملاً پوشیده شده است و یک حالت تونل مانند ایجاد کرده و از جذاب ترین مناطق و بسیار دلنشین می باشد.

 
در رابطه با حفاری علمی ربط:

حفاری های علمی در سایت باستانی ربط می تواند پرده ای از ابهامات تاریخی این منطقه بردارد به صورتی که در اولین و دومین فصل حفاری و به قول مهندس علیزاده(قائم مقام سازمان میراث فرهنگی) «به آثار ارزشمند و و نتایج خوبی دست پیدا کرده ایم که اهمیت این منطقه را بیش از پیش به اثبات می رساند ایشان همچنین اضافه نمودند که نخستین کتیبه آجری به خط میخی و آشوری و نقش انسان بر روی کتیبه هایی که به نظر می رسد متعلق به هزاره اول قبل از میلاد باشند دست یافته ایم.»
همچنین ایشان در فصل چهارم حفاری اضفه نمودند که «موفقیت در این کاوشها بخشی از مشکلات باستانشناسی شمال غرب در هزاره اول پیش از میلاد را پاسخگو خواهد بود. شمال غرب ایران پیچیدگی های خاصی درباستانشناسی دارد و معماهایی در این قسمت در زمینه باستانشناسی وجود دارد.»
ادامه کاوشهای باستانشناسی در ربط جای امید برای دست یافتن آثار با ارزشتری از نظر علمی است. به قول مهندس کارگر سرپرست چهارمین فصل حفاری در سایت باستانی ربط :«جدیدترین دوره بر اساس کاوشهای فصل چهارم حفاری در تپه ربط 2 متعلق به اواخر ششم ق.م و قدیمی ترین آن متعلق به قرن هشتم ق.م می باشد. بین این دوره ها یک دوره متعلق به قرن هفتم ق.م می باشد که در کاوشهای آینده به صورت افقی و برای کسب اطلاعات بیشتر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. تا به حال مواد آجری دارای خطوطی میخی  به صورت نقاشی ، موضوعاتی شامل انسانهای بالدار (الهه هاوباورها)، درخت زندگی ، و موضوعات هندسی و گیاهی که با مدارک سفالی دوره مانا واقع در زیویه ، عقرب تپه ، حسنلو طبقه 3b قابل مقایسه است بدست آمده است.»

کل محوطه تپه 2 ربط 11 هکتار وسعت دارد و در چهارمین فصل حفاری 500 متر مربع از آن خاکبرداری شده است.

پل تایخی قلا تاسیان

این پل در مسیر جاده سردشت به پیرانشهر و بر روی رودخانه زاب و در قسمت شمالی رودخانه قرار دارد که مسیر فرعی روستایی نبی آباد به سپیداره میباشد و در حال حاضر نیز تنها معبر مستقیم روستاهای اشغل – نیزه و گرور ،سپیداره و قلاتاسیان می باشد.
طول پل در جهت شمالی جنوبی بوده و دارای پنج پایه می باشد که غیر از پایه های شمالی که از سنگ چین است و دیوار از کف وبستر رودخانه شروع شده و بقیه ستونها رو سنگهای طبیعی تشکیل می دهند و به طور یقین وجود این ستونهای سنگی طبیعی عامل اصلی ایجاد پل در آن نقطه از رودخانه می باشد که سرانجام معماری پل با سه ستون سنگی نیمه تمام طبیعی که هر کدام با سنگچینی محکم ، پایه های اصلی پل را تشکیل می دهند.
طول پل پنجاه و پنج متر و عرض آن در قسمت پایین ده متر و در قسمت فوقانی چهارو نیم متر و ارتفاع آن نیز ده متر می باشد و مصالح به کار رفته در آن سنگ لاشه و ملاط ساروج است.
قدمت این پل مربوط به دوران قاجاریه است و در سال 81 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تحولات تاریخی

شهرستان سردشت به علت مرزی و داشتن موقعیتهای استراتیِژیکی فوق العاده دائماً دست خوش تغیر و تحولات فراوانی بوده که مخربترین آن در طول تاریخ این شهرستان واقعه بمباران شیمیایی در سال 1366 برای اولین بار در جهان و اولین شهر شیمیایی شده ایران و جهان که تنها اثر باقی مانده از آن به بعد از بازسازی ساختمانی مسکونی که جا دارد به عنوان اثری از جنایات رژیم بعثی برای نسلهای آینده نگهداشته شود.

جاذبه های گردشگری سردشت

شهرستان سردشت یکی از شهرهای استان آ.غ است و با داشتن موقعیت کوهستانی ، جنگلهای انبوه ، رودخانه های پرآب و پرندگان رنگارنگ طبیعتی بسیار زیبا به وجود آورده است که می توان آن را به عنوان نگین آ.غ معرفی کرد.

سردشت را پل فلزی رودخانه زاب که از دوران جنگ به یادگار مانده است از جاده اصلی جدا میکند. طبیعت سردشت و جاده های پر پیچ و خم که دل کوه را شکافته و انبوه درختان جنگلی آن ، آنقدر زیباست که دیدن آن می تواند برای گردشگران بسیار جذاب باشد.
با این وصف می توان گفت این منطقه بکرترین مناظر را دارد به طوری که سردشت را باید شمال بدون رطوبت نامید.
سردشت دارای دو بخش و شش دهستان است در جنوب غربی شهرستان مهاباد با فاصله 125 کیلومتری واقع شده ، طول نوار مرزی 96 کیلومتر است و با فاصله 60 کیلومتری از طرف جنوب به بانه راه دارد و در شمال با فاصله 85 کیلومتری به پیرانشهر وصل می شود.
محصولات این منطقه شامل انگور که سیاهی آن شهرت جهانی دارد ، سیب ، بادام ، گلابی ، انواع حبوبات ، انار واقع در آلان سردشت ، آلو ، زرد آلو و انواع محصولات خود روی جنگلی می باشد.

 چشمه آب معدنی گراوان:

این چشمه در نزدیکی روستای کانی گویز در شرق حوضه زاب است . در آن آب معدنی که املاح آن حدود یک گرم در لیتر است فوران می کند و در مسیر خود کوهی از املاح به صورت مخروطی شکل به جا می گذارد و آب آن نیز غیر قابل شرب است.
حدود 1000 متر از جاده آسفالته فاصله دارد و راه اصلی آن نیز از طرف مشرق بازار هفتگی ربط (دوشنبه ها) است و خود طبیعت راه جذابیت آن را دو چندان کرده است.
آب این چشمه گازدار و ثابت شده که برا عوارض پوستی نیز مفید است . هر ساله تعدادی از گردشگران علی الخصوص در فصل بهار و نوروز از این جاذبه که در نوع خود بی نظیر است دیدن می کنند.

آبشار شلماش:

از مهمترین آبشارهای حوضه زاب در مسیر رودخانه شلماش است . این رودخانه درست روی گسل فرعی روستای آلمان و روستای شلماش جاری است.
بزرگترین آبشار طبیعی پرآب ترین در سطح استان و حتی کشور می باشد که به صورت سه آبشار پی در پی و در یک مسافت 200 متری پشت سر هم نمایان هستند که آبشار دومی به علت ارتفاع فراوان و شیب بسیار تند آن و انحراف مسیر به صورت دو آبشار متوالی دیده می شود.
طبیعت اطراف این آبشار پوشیده از جنگل و جذابیت آن را دو چندان کرده و غیر از نرده کشی و مسیر پله مانند به طرف پایین آبشار غیر طبیعی است بقیه طبیعت آن کاملاً بکر ، و هر ساله پذیرای تعداد زیادی از مسافران داخلی و خارجی می باشد.
فاصله آن از داخل شهر حدوداً 7 کیلومتر می باشد که از مسیر روستای مارغان تردد می شود و به مرز از طرف اسلام آباد یعنی دهستان آلان ختم می شود.

رودخانه زاب:

این رودخانه از کوههای قندیل (کوهستانی که تقریباً چهار فصل سال پوشیده از برف می باشد) پیرانشهر سرچشمه گرفته و به علت واقع شدن در بخش میانی کوههای بلند دره ای ژرف و در مسیر پر پیچ و خم جذابیت هایی به وجود آورده و هر بیننده ای را مجذوب به وجود آورنده آن می نماید و در طی مسیر رودخانه های دیگری نیز به داخل آن میریزند مانند : چم لاوین ، چم بادیناوی ، چم شلماش و رزگه ، این رودخانه بزرگ که بیشترین مسیر خود را در منطقه سردشت طی میکند و در فاصله شش کیلومتری شهرستان سردشت جریان دارد و در طول مسیر آن به غیر از پلهای سنتی و متحرک و شش پل اصلی نیز بر روی آن ساخته شده اند که پل قلعه تاسیان و پل تیت در آلان در روستایی به همان نام تاریخی می باشد و مهم ترین آن پل فلزی بریسو است که دو راه اصلی شهرستان از طریق آن وصل می شوند و سه راهی سردشت به بانه در استان کردستان و مهاباد را در همان فاصله شش کیلومتری تشکیل می دهد.

مهمترین تنگه این رود تنگه گرژال می باشد و به علت وجود جنگلهای فراوان و منطقه معتدل و وجود چشمه های فراوان و آب و هوای مناسب تراکم جمعیتی  را باعث گشته که به صورت روستاهای متعدد و با نامهای باستانی همچون گرژال ، موسالان ، قلا تاسیان ، گومان ، سیونه ، اشغل ، زیوه ، و نیزه وگرور ، پردانان ،میر آباد ، واوان ، نلاس و ... در آمده که نشان بارزی از وجود تمدنهای باستانی در این منطقه را دارد

 

منابع

مدیریت گردشگری             کاظمی
جغرافیای طبیعی موکریان ، دکتر سعید خضری ، انتشارات ناقوس

تهیه کننده : غفور خضری و مهدی بریاجی

برچسب‌ها: تاریخچه گردشگری سردشت, جاذبه های گردشگری سردشت, سردشت, طبیعت سردشت, توریسم و سردشت

/ 0 نظر / 72 بازدید