دوست داشتن

ما نمی توانیم کسی را دوست بداریم

بی انکه بی اختیار بخواهیم او را در قلبمان جای دهیم

حال آنکه بودن یعنی :

بخشش قلب به انان که دوست داریم

بی انکه انان را به خود بخوانیم.

/ 0 نظر / 8 بازدید