خانی

خانێ
خانێ شاری با سه فایه
شوێنی خۆش ئاو هه وایه

له پشتی کێو بۆته له مپه ر
پێشی چوماوی وه ک که وسه ر

مه نگور مامش وپیرانن
له ناو ئه وشاره جیرانن

به وشاره ده ڵێن پیرانشار
وه ک به هه شت دێته نه زر

گوڵی هه ڵاڵه و وه نه وشانن
ده روێن له نواڵه وله حه وشان

ده شتی پیران ناتده م به چین
به هه شتی بۆدڵی غه مگین

چ جوانن مێرگ وچیمه نی
سرنج راکیشه دیمه نی

ئاوی وه ک ئاوی حه یاته
خۆشترین شوێنی وڵاته

میوان نه وازن میلله تی
وه ک گه وهه ره قیمه تی

خۆشتر له شام وچینه
به هه شتی روی زه مینه

خۆشه شاری پیرانشاری
کوچه وشه قام و بڵواری

ئه وینداری ئه وشاره م
به ڵام نه خۆش وبێچاره م

که تێ دابسوورێمه وه
ماندووم وبحه سێمه وه

له م لا شه وبێ چاوم
نابینم ده ستی شکاوم

بکه م وه سفی پیرانشاری
داخه که م کوێره ئه فزاری

24/8/1373 پیرانشار /نقل از http://qendil.com/piranshar/
/ 1 نظر / 6 بازدید
اوین

ده ست و خوش بی زور جوان بو