جنگلهای سردشت

جنگلهای سردشت: آثار جنگلی در سراسر دامنة کوههای مرزی غرب آذربایجان وجود دارد. ولی مهم‌ترین ناحیة جنگلی را می‌توان جنگلهای سردشت دانست که در منتهی‌الیه قوس جنگلی منطقة آذربایجان قرار دارد. این ناحیة جنگلی با وسعتی حدود 150 تا 200 هزار هکتار (همان، 461) از 50 کیلومتری شمال شرقی سردشت با عرض متوسط 20 کم‌ که گاهی به 90 کم‌ هم می‌رسد، آغاز می‌شود و تا بانه ادامه دارد و در بعضی نقاط تا 10 الی 20 کیلومتری مهاباد پیش می‌رود. این جنگلها به جز در نوار باریک، واقع در دو طرف جاده‌ها که مورد دستبرد و تخریب واقع شده‌اند، فوق‌العاده انبوه و تقریباً بکر و دست نخورده‌اند. ارتفاع متوسط این جنگلها از سطح دریا 500،1 متر است که منطقه انبوه‌تر آنها میان ارتفاعات 280،1 متر تا 770،1 متر واقع است. باران سالانه در این جنگلها از 30 سانتی‌متر در نواحی پست تا حدود 100 سانتی‌متر در ارتفاعات تفاوت می‌کند و در قسمت اخیر است که بیش‌تر نزولات جوی بصورت برف است. در حدود 4/3 تهای جنگلی این ناحیه از انواع بلوط است که در فواصل آنها گونه‌های گردو، زبان گنجشک، سقز، گلابی وحشی، توت، گوجه، سماق، پسته و همچنین درختچه‌های جنگلی زیاد دیده می‌شود (همان، 462) که میوه و صمغ و چوب آنها مورد بهره‌برداری است.

/ 0 نظر / 37 بازدید