مامای بیش از 5000 کودک پیرانشهر بانو آیز رحمانی

 

گواهی نامه

تصویر شناسنامه

بگفتا که  ماما دگر کیست؟ چیست؟

بگفتم که آن اول زندگیست...

همان کس که با عشق، مادر کند  

به نه(9) ماه، با یک زنی سر کند

همان کس که در این جهان بنده است 

ولیکن چه زیبا که زاینده است

همان کس که جز او دگر هیچ نیست 

که پاک آمد و پاک نیت بزیست

همان کس که من را به دنیا نهاد    

خدایا بکن روح او را تو شاد...

همان کس که با قلب من می تپید  

همان کس که با عمق جان می شنید

همان کس که با علم و ایمان رسید  

صبورانه جنگ و جدالم شنید

ولی دست در دستهایم نهاد  

مرا با دو دستش به مادر بداد...

فلانا! مرا او به ایمان رساند! 

/ 0 نظر / 239 بازدید