حمید صفا جو

حمید صفاجو شاعر سردشتی با  تخلص   باور  شعر هایش را می سراید.متولد  روستای بیژوه از روستاهای آلان سردشت دارای مدرکدیپلم کاردانش .

چند بیت از کتاب (دیاری سه­فا )

در مورد زیان سیگار کشیدن

سیگار دروست ئه کری له توتینیکی تال

دوژمنه بوتو و بومال و مندال

سیگار دوکه له و خوله وکاغذزه

کیشانی سیگار شتیکی ناحه زه

/ 0 نظر / 110 بازدید