سالگرد بمباران شیمیائی سال 1366 سردشت گرامی باد

  یاد و خاطره ی

 شهید حاج عمر محمدیان/ شهید حسین فتاحی /شهید محمد معروفی/ شهید عبدالباقی واعظی/ شهید ابوبکر شمامی /شهید رشید علیدوست/ شهید عبدالله قادری/ شهید قادر کریمی واحد /شهید حاجی کسرایی /شهید عبدالله معروفی /شهید اسماعیل محمد زاده/شهید حسن آتشک /شهید محمد مولانا /شهید حسن معروفی /شهید حسین شکوری/شهید عبدالله مینایی/شهید عزیز احمد زاده/شهید ابراهیم عدالت/شهید احمد حسن پور/شهید پیروت غیوری نیا/شهید حسن بایزیدی/شهید خضر احمدی/شهید رحمان بذرچی/شهید رحیم کریمیان/شهید سید محمود محمودی/شهید عبدالله برزگر/شهید قادر امینی/شهید محمد بایزیدی/شهید ادریس کریمی واحد/شهید اسماعیل فتاحی/شهید امیر گودرزی/شهیده بیگرد جنگ دوست/شهیده پری جنگ دوست/شهید حاج عبدالله گودرزی/شهید حسن صالح پور/شهید حمید کریمی واحد/شهید رحمان صالح پور/شهید رحمت اسدزاده/شهید رسول رسول زاده/شهید رسول معروفی/شهید سید محسن حسینی/شهیده شهین مولانی پور/شهید قادر اسد زاده/شهید صلاح الدین کریمی واحد/شهید عبدالرحمان خضری/شهید عباس جنگدوست/شهید علی اسدزاده/شهید قادر امینی/شهید رسول نریمانی/شهید حسین کریم نژاد/شهید محمد محمد امینی/شهید رحیم عباسی/شهید سید جلال حسینی/شهید رسول جنگ دوست/شهید عثمان علی پور/شهید کمال قادرپور/شهید رسول امینی/شهید علی عبداله زاده/شهید صالح رسولپور/شهید محمود عزیزی/شهید محمد ملائی/شهید محمد صالح رستمی/شهید حسن احمد پنجه/شهید حسین صدیقی/شهید احمد احمدیان/شهید حسن احمدی/شهید امیر خلیل پور/شهید ابراهیم احمدزاده/شهید رحمت کریمی واحد/شهید حسن خضری/شهیده خورشید کرمی/شهیده مروت جنگ دوست/شهیده فاطمه دیبایی/شهیده ام کلثوم فتاحی/شهیده شوکت فیضه/شهیده مریم ابراهیمی/شهیده آمنه کرمی/شهیده خدیجه رسولنیا/شهیده صبری افندی/شهید مال مال مولانی پور/شهیده شهین کریمی واحد/شهیده نازدار خضریان/شهیده زهرا علی زاده/شهیده عایشه قادری/شهیده عصمت افندی/شهیده گلی کرمی/شهیده عایشه صالح زاده اقدم/شهیده زهرا اسدزاده/شهیده خاتون خرازی/شهیده مریم بابکر زاده/شهیده خورشید فتاحی/شهیده لیلا فتاحی/شهیده آرزو علی پور/شهیده روژین شیخی/شهیده آرزو خانی/شهیده سعادت اسدزاده/شهیده کلثوم جنگ دوست/شهیده زینب جنگ دوست/شهید ناصر قادری/شهید ناصر مولانی پور/شهید هادی اسدزاده/شهید لقمان برزگر/شهید فریدون جنگ دوست/شهیده ناهید شیخی/شهید نوزاد شیخی/شهید فواد جنگ دوست/شهید مصطفی کریمی واحد/شهید محمد امین کاکی/شهیده فاطمه حداد/شهیده همینه یوسف پور/شهید هوشنگ حیدری/شهید حاج عبداله گودرزی/شهید نوید پیر خضری

و همه جانبازان

جنایت هفتم تیر ماه سال 1366 گرامی باد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید