استادسیدنورالدین واژی

استادسیدنورالدین واژی
ملاّ سیّد محمّد نورالدّین واژی که درسـال 1317 شمسی درروستای سیلوه‌ی به‌ربنه‌ی‌ پیرانشهر متولّد شدند وتقریباً درسن2سالگی مادرشـان فوت نـمود و خواهر بزرگ شان‌، وی رابزرگ کردند، و در نـزد پـدرش شروع به خـواندن قرآن‌ و کتابهای اولـیه‌ی ‌عـلوم ‌اسـلامی ‌نمود، و سپس تحـصیلات مقدماتی علوم عالیه‌ی اسلامی متداول در منطقه را درنزد اساتید فاضلی‌ چون ‌مرحوم‌ استاد ملاّ محمّد ماوتی«جلدیان» استاد ملاّحسن ‌جمالی«جلدیان» استادملاّ احمد اشنوئی«پسوه»ادامه ‌دادند، وهمچنین سالهای متوالی‌کتابهای بالاتررا درپیش‌اساتیدی‌چون برادرانش مرحوم استادملاّسیّد محمّد زاهد واژی«سنگان»ومرحوم ‌استادملاّ سیّدمحمّدباقی ‌واژی «بیمضرته» ومرحوم استاد ملاّ عزیز شریفی«سرگیز»ومرحوم ‌استاد ملاّ عبدالله‌یالاویی، عزیزی ‌«نالوس» واستادملاّ حسن ‌مدرّس‌ مطلق «جلدیان» واستادملاّ محمّد ‌بوداقی «شیلم‌جاران» واستادملاّ علی«دربکه» واستاد ملاّعبدالله ‌شامخی «شین‌آباد»واستادملاّ یوسف«گه‌رگول»واستادملاّ احمد اسکی بغدادی، پور عثمان«گردکسپیان»واستاد‌بزرگوارشیخ ‌محمّد شمس الدّینی «خانقاه برهان» واستادملاّ ابراهیم.‌سیسیری«سیسیر»سردشت،استادشیخ‌جلال‌حسینی«بانه»واستادملاّمحمّد‌بله‌کی«بانه»و ملاّمحمّد باساوی ‌سردشت و بـعداً بـمدّت 2 سال و 1 ماه نیز در نزد جناب ‌عالم‌ عالیقدر و ربّانی ‌استاد‌ ملا ‌محمّد ‌رئیس «بوکانی» امام ‌و مدرّس «گه‌لاله‌ی عراق» بتحصیلات علوم عالیه‌‌ی ‌اسلامی ‌پرداخته، و سر انجام در سال 1348 شمسی در نزد‌آن‌ اسـتاد بزرگوار ‌و شهیر‌، به ‌دریافت ‌‌اجازه‌ی ‌تدریس ‌وافـتاء درمسائل ‌گوناگون علوم اسلامی نائل وفارغ التحصیل میشوند، وبه منزل خودشان واقع در روستای سنگان اشنویه برمیگردند، ودرآن روستابه مدّت2سال، وسپس ازسال 1350به دهستان پسوه ی لاهیجان پیرانشهرنقل مکان کرده وازآن زمان تاکنون به امامت جمعه وجماعت وتدریس وارشاد وتبلیغ وراهنمائی مردم آنجا ومنطقه مشغول خدمت بوده وهستند.

/ 0 نظر / 66 بازدید