رجال دین دانش سردشت

 

ماموستا ملا صالح نجیبی :

از علمای اعلام و بنام منطقه میباشند که در سال 1330 قمری از خانواده ی فضیلت و تقوا چشم به دنیا گشوده وپس از خدمات شایان  به علم وعرفان و فقه اسلامی وتدریس سرشار و اجازه دادن جمعی از علمای برجسته، در سال 1368شمسی به دار آخرت خرامید.


ماموستا ملا احمد بیژوه ای :

عالم متقی  وپرهیز کار ودارای علم و دانش بی شمار در سال 1230 ه ـ ق در روستای بیژوه متولد شد ودر خانواده ی خود که مرکزیت علم وفتوا داشتند به تحصیل علوم مشغول شده، سپس به تدریس و تالیف روی آورده اند تا اینکه در سال 1300ه ـق دار دنیا را وداع گفتند.


ماموستا ملا محمد بیژوه ای(مشهور به ملای گه وره) :

عالمی برجسته و دارای آثار وحواشی مفیده است که در سال 1159ه ـ ق در روستای بیژوه به دنیا آمده و در سال 1240 ه. ق شربت وفات را نوش کرد.


قاضی محمد بیطوشی :

عالم عابد و دارای قریحه ی روان و بیان شیرین وتحقیقات مفیدی بوده که در سال 1320 ه ق در روستای بیطوش به دنیا آمده و در سال 1400 ه ـ ق چشم از جهان گشود.


ملا مصطفی بیطوشی :

محققی فهمیده و عالمی ورزیده بود که در سال 1270 ه .ق در بیطوش  بدنیا آمد؛ بیشتر در محضر عالم مرحوم شیخ علی قزلجی و سپس در خدمت شیخ احمد سراوی کسب معرفت نموده و در سال 1330 ه.ق با حُسن خط و آثار مفیدی، دنیا را بدرود گفت.حاج ملا احمد گرویسی :

شخصیتی به کمال ادب و آداب موصوف و به ظهور کرامات و خرق عادات معروف ،عمرش بیشتر در اعتکاف مسجد صرف شد.در سال 1290 ه. ق بدنیا آمد و در سال 1375 وفات فرمودند.


حاج ملا علی محمودی :

عالم دانا و عارف توانا عمر خود را در تالیف و تدریس بدرود  کرد؛درسال 1330تولد یافته و در روستای دولکان در نزد والدش کسب فیض کرده تا آنکه در سال1374شمسی در سردشت وفات یافته است.


ملا محمود(مشهور به ابن ابی الغار) :

این عالم فاضل که هنوز  آثار خطی او شاهد مقام علمی او میباشد از شاگردان ملا یوسف اصم میباشد و از اساس (اورامی = هه ورامی) میباشد، اما پس از فارغ التحصیلی وکسب اجازه از محضر ملا یوسف بریسو ،به روستای دولکان مقیم میشود و در آنجا  به نشر مسائل دینی و تدریس علوم اسلامی می پردازد تا آنکه در سال 1040 قمری دنیا را وداع میگوید.


ملا موسی آلانی :

این عالم سترگ، فریدِ دهر و وحیدِ عصر بود؛حاشیه مدونی بر عبدالغفور دارد،از درس خوانانان  حلقه درس ابن الحاج سنجوه ای بوده است که در سال هزار و صد و نود ونه هجری در منطقه آلان به جوار حق شتافته است.


ملا عبدالله ثانی :

از اهالی بیطوش بوده  وثانویت ایشان هم نسبت به  ملا شیخ عبدالله (صاحب کفایه )می باشد.ایشان نیز همچون ملا عبدالله اول عالم وعارف و پرهیزکار و دانشمندی بزرگوار بوده که در سال 1230 متولد و در سال 1270 وفات فرموده است.

 

حاج ملا احمد بیطوشی :

از نواده ملا عبدالله اول است که در نوشته هایش مدعی سیدت هم بوده؛ از محضرماموستا ملا صالح نجیبی اجزه علمی گرفته و به سال 1380 هجری ق در شهر سلیمانیه جان به جان آفرین تسلیم کرده است.


ملا خلیل گورعمری :

به سال 1259 شمسی دیه به دنیا گشوده ؛در زمان خود یکی از وجوه علمای سرشناس در منطقه سردشت بوده و با رژیم ستم شاهی در سال 1307 شمسی به مبارزه برخاسته و در سال 1337 شمسی کأس وفات نوشیده است.


حاج ملا صالح نقشـبندی (متخلص به مسکین) :

برادر شیخ محمد امین بیژوه یی  میباشند،در شعر و علم و ادب و تقوا نمونه روزگار بوده؛همیشه درزندگی تکیه بر کسب خود میکرده اند ومیفرموده: هرکه نان ازعمل خویش خورد، منت حاتـم طــــایی نبَرَد.در سال 1340 ه. ق جان به جان آفرین تسلیم کرد.

 

ملا شیخ محمد صادق نقشبندی (صدیقی) :

فرزند برومند  حضرت شیخ احمد سراوی بوده که به سال1281  چشم به جهان گشوده ودر علم و عرفان  مخصوصا در نحو و اصول ،استاد زمان بوده است.در سال 1367به سرای آخرت خرامیده است.


ملا محمود ادیب (نقشبندی) :

فرزند و خلف الصدق مرحوم شیخ محمد صادق نقشبندی می باشد که در سال 1223ه. ق چشم به جهان گشوده و در فقاهت و صداقت و امانت نمونه بارز منطقه بوده؛به زیبایی خط معروف و به کمالات نفسی موصوف بوده است.در سال 1282به جوار حضرت حق شتافته است.

 

ملا عبدالرحمن حفید (نقشبندی) :

برادر بزرگ ملا محمود ادیب بوده است و در علم نجوم و اسطرلاب اطلاعات کافی داشته و حاشیه ای هم بر رساله تشریح الافلاک بهایی از ایشان به یادگار مانده است.این بزرگوار در سال 1380 در شهر سلیمانیه ،پس از هشتاد سال عمرِ پر برکت وفات یافت.

 

ماموستا ملا عزیز واعظی :

این بزرگوار اصالتا کویی (عراق)است اما همه عمرش را از زمان تحصیل گرفته تا سال وفاتش در شهر سردشت بوده است؛ماموستا واعظی عالمی اهل قلم و دانشمندی شیرین رقم بود و دارای تئالیف عدیده و اشعار پسندیده است.ایشان در سال 1312 قمری به دنیا آمد و در سال 1357 شمسی به لقاء الله پیوست.

 

میرزا احمد ئه شکه یی :

شاعرخوش قریحه و دارای طبع نازک در غزل سرایی به زبان کردی بوده،در سال 1278 در  روستای اشکان آلان به دنیا آمده و در سال 1330شمسی در زادگاه خود به رحمت حق واصل شده است.


ملا رسول هه رزنه یی :

عالمی متین،خطاطی رنگین وسخنگویی شیرین بوده که در سال 1280 هجری در روستای ارزنه آلان به دنیا آمده وپس از هزینه عمری در پی تحصیل و تدریس و تبلیغ در سال 1355 بسوی بهشت پرواز نمودند.

 

حاج ملا علی  هه رزنه یی :

این شاعر ارجمند،فرزند برومند ملا رسول میباشد؛که علاوه بر احراز مقام علمی ،اشعار آبدار و ابیاتی که نمودار متانت طبع و جودت قریحه ی او بوده به جا مانده. پس از یک زندگی پر ماجرا در سال 1370 شمسی وفات میفرمایند.


ملا محمد ابن الحاج سنجوه ای :

یگانه دهر و نابغه ی عصر بوده دارای تالیفات مفید و کتب و مصنفات عدیده میباشد که در سال 1111 در روستای سنجوه به دنیا آمده و پس از خدمت به سزایی به  دین و علم و اخلاق در سال 1195 شراب مرگ نوشیده و به رحمت حق واصل شده است.

 

ملا عبدالله عارف ربانی :

عالم بزرگوار پس از پرورش در محیط خانواده علم و ادب ،از محضر شیخ محمد برهانی اجازه درس و فتوا گرفته و آثار ی گرانبها از خود در علم منطق و نحو به یادگار گذاشت؛تا اینکه در سال 1383 در روستای قلعه رشه سردشت به رحمت ایزدی پیوست.


ملا عبدالصمد کاژی :

فرزند ملا عمر بوده در سال 1280 قمری در روستای کاژه به دنیا آمده؛ پس از مدتی اشتغال به درس وبحث وتالیف در همین روستا به سال 1340هجری ق بسوی بهشت کوچ میکنند.

 

ملا خضر رحمانی :

مرد وارسته و عالم فاضل که از قید علایق دنیای مادی گسسته و به جمال محبوب حقیقی پیوسته بود در سال 1300 شمسی به دنیا آمد  و در سال 1368 از این دار فانی رحلت نمودند.

 

ملا خضر نیژاوه یی :

این عالم فهیم و ادیب ونویسنده ی خوش قریحه در سال 1300 شمسی  به دنیا آمده سپس از محضر خیلی از علماءایران و عراق تلمذ کرده که سرانجام  در خدمت ماموستا ملا صالح نجیبی در روستای گناوه ی عراق اجازه درس و فتوی گرفت و در اطراف سردشت به روستاهای متعدد رفت و به تدریس و امامت و وعظ مردم پرداخت تا آنکه در سال 1369 از جهان فانی به عالم باقی شتافت.

 

شیخ ملا عمر واشمزینی :

عالمی بزرگ و مردی درستکار و در راه دین کوشا و خدمتگذار بوده است.در سال 1285قمری در قریه عباس آباد سردشت بدنیا آمده و در سال1360 دار دنیا را وداع گفتند.


ملا عبدالرحمن پاراستی :

 

این بزرگوار ذاتاََ اهل (گه ناو) و پدر دو فرزند برومند و عالم به نامهای «حاج ملا رسول و حاج ملا عبدالله»میباشد.ایشان شخصیتی آگاه و مدرسی مطلع بوده اند که در سال 1290 به دنیا آمده و در لشکر کشی  روسها  در مهاباد،به درجه رفیع شهادت نایل گشته است

 

ملا غزائی :

این دانشمند شهیر و عالم کم نظیر فرزندِ علامه ملا محمودِ خواهرزاد  بوده،تولدش به سال 1260قمری در روستای گه ناوِ آلان بوده است؛بیشتر در روستای ربط  در سطوح عالی به تدریس وتقدیس پرداخته تا سرانجام در سال 1330دار فانی را وداع گفت

 

ملا وسیم سردشتی :

عالم نحریر و در اکثر علوم صاحب تحلیل و تفسیر بوده؛این استاد ارجمند و نابغه خردمند در حکمت و کلام شهرت بسزایی داشته است.این عارف بزرگوار در سال 1185 متولد شده و به سال 1275 در شهر ساوجبلاغ متوفی گردید.

 

ملا محمد ابن الرسول :

حجه المتکلمین و گردن بند علمای متبحرین به شمار رفته و جمع کثیری از علماءاهل تحقیق  از دست ایشان مُجاز شده اند که یکی از آنها علامه محمد فیضی زهاوی از خانواده زید بن ثابت صحابی است.ملا محمد در سال 1246 به ملکوت اعلی خرامید.


ملا محمّد باساوی :

 

اهل روستای کنه مشکی، در سال 1345 قمری متولد شده؛عالمی آگاه و عالمی خوش مشرب بوده و با نکات ملیح وبیان شیرین و فصیحش نادره زمان گشته بود.ایشان در سال 1415 قمری  دار فانی را وداع گفت.


ملا سید سلام گه نتکه یی :

این دانشمند و عارف اهل نظر که در اکثر علوم باخبر بود در سال 1330 به دنیا آمد و پس ا ز مدتی تدریس در سطح عالی و افاده واجازه جمعی از علما  در سال 1400 قمری حیات دنیوی را بدرود گفت.

 

حاج ملا عبدالله بیژوه ای :

عارفی آگاه وعالم وسالک الی الله بود که در سال 1312 قمری در خانواده علم و طهارت به دنیا آمد  سپس به افاده ی مسلمین و ارشاد طالبین پرداخت تا آنکه  در سال 1350 در شهر سلیمانیه عراق  به سمت امام مسجد جامع ، کوچ نهایی فرمودند.

 

حاج ملا محمد عظیمی (شهید عظیمی) :

عالمی دانا و توانا، عطوف و رحیم و دارای قلب سلیم بود که در سال 1347 قمری بدنیا آمد؛ اجازه علمی خویش را از استاد ملا صالح نجیبی گرفته و سپس بخدمت حضرت شیخ محمدامین نقشبندی درآمده و در نزد ایشان به عرفان و تصوف تمسک جسته؛ ماموستا شهید عظیمی شخصی غیور و بی پروا  و حق گو و حق جو در نظر فتوی بود ؛ مدتی را در  روستای بنو خلف سردشت به تدریس  مشغول و در آغاز انقلاب به سردشت هجرت کردند ودر سنگر خطابت و امامت جمعه به ارشاد مردم و نشر معارف اسلامس پرداختند تا آنکه در سال 1366 شمسی در آخرین لحظه ماه مبارک رمضان با زبان روزه پس از ایفاء  جماعت نماز مغرب  که جهت افطار به خانه برمیگشت  به درجه رفیع شهادت نایل گردید.

 

ملا محمد گرژالی :

واجد شرایط روحانی و عارف ربانی بود که اکثر اوقات خود را در تدریس علوم اسلامی به مصرف رساند؛علمایی چون ملا رسول گه ناوی و ملا سلیمان کاژه ای از شاگردان ایشان بوده اند.در روستاهای آغه لان و نواوی مدتی بسمت امامت و تدریس اشتغال داشته تا آنکه در سال 1340قمری در روستای گرژال به عالم آخرت عزیمت و از دار فانی وداع نهایی گفت.


ملا علی قاضی سردشتی :

از دانشمندان متبحر و اهل نظر در علوم معقول و منقول بودکه در سال 1283 شمسی در خاندان فقاهت و فتوی در شهر سردشت بدنیا آمد؛ایشان فرزند ملا احمد و نوه قاضی حسین بوده و در خدمت حضرت قطب العارفین شیخ محمدامین نقشبندی و ملا خلیل  گوره مری و شیخ محمد برهانی مدت مدیدی به کسب علم عرفان پرداخته که در نتیجه پایان تحصیلاتش  جهت اخذ مدرک علمی  عازم  کوی سنجق  می شود و در آنجا از محضر ملا محمد کویی مجاز میگردد ودر سال 1342 شمسی در شهر سردشت به جوار حق میشتابد.

 

شیخ ملا علی نقشــبندی :

خلف الصدق مرحوم ملا محمد ابن اشیخ(سعدی ثانی) می باشد که در سال 1340 قمری بدنیا آمده و در محضر والد و جدّ مجیدش کسب فیض ومعارف نموده و. پس از مدتی که پدرشان فوت میکند به معاونت جد مجیدش حضرت قطب العارفین شیخ محمد امین پرداخته و پس از صرف زمانی در علم و عمل و تقوا و ارشاد مسلمانان ونشر معارف اسلامی بسرمی برد تا اینکه در سال 1350 که به سال «به فره  زوره که» مشهورست ( از اثر بهمن های همان همان سال  روستای رزگه و یکی دو روستای دیگر در منطقه سردشت نابود شدند) در شب همان حوادث در شهرستان سردشت جان به جان آفرین تسلیم کرد که به دلیل اوضاع جوی متشنج و نامناسب آن زمان،ایشان را در جنب مرقد مبارک شیخ مولانا در سردشت تسلیم بخاک کردند.


حاج ملا احمد بیطوشی :

از اهالی بیطوش ، عالمی اهل قلم و دارای تالیفات  مفیده و اثار حمیده است؛ روحِ جویا و مغز پویایی داشته و در خدمت استاد ملا صالح نجیبی اجازه فتوی گرفته است.مدتی را در روستاهای اکناف به تدریس و تقدیس پرداخت  تا آنکه در سال 1360 شمسی در شهر سلیمانیه به جوار حق، در ملاء اعلی پیوست.

 

حاج ملا سعید بیژوه ای :

عارف و دانشمند  ودر مقام فقاهت دارای پایه شامخ  و ارجمندی بود.در فقه و سیره و تواریخ و علوم نقلی ید طولایی داشت ؛ در سال 1259 شمسی به دنیا آمده و در سال 1325 شمسی دار دنیا را وداع گفته..مرقد ایشان در روستای بیژوه(اسلام آباد)مزار مسلمانان است.ملا محمود فرزند برومند ایشان مدت پنجاه سال متصل در محراب روستای بیژوه امام جماعت و واعظ منبر  و مدرس صلواتی بوده است.


حاج ملا احمد بیژوه ای :

فرزند ملا رسول و نواده ملا سعید بیژوه ای بوده که در سال 1339 بدنیا امده ودر محضر علامه دولکه یی،حاج ماموستا ملا علی محمودی مدت مدیدی را به زانوی ادب نشسته و به فراگیری علوم مختلفه پرداخته است؛در ذات خود دارای استعداد سرشار  و به معنی واقعی نیکو کار بوده؛ایشان پس از عمری تدریس و تصنیف در سال 1410 قمری به  لقاء المحبوب شتافت؛مرقد مبارکشان در شهر سلیمانیه می باشد.

بیـوگـرافی خیلی  کوتاه و مختصر، در جهتِ شناسایـی  پاره ای از رجالِ دین و دانش، در صـفحه و سامان شهرستان سردشت ،در هـزاره ی دوّمِ هجـری بصورت فهرست وار، بقلمِ شادروانِ خُلد آشیان: استاد شیخ عبدالروف نقشبندی.

«شهرستان سردشت»

این گوشه ی لب مرزی ایران که متاسفانه به علل معدودی تا به حال ،چون غنچه  ی نشگفته، نسیمِ عنایتی، از هیچ سو جهتِ گشایش آن نوزیده و گلاب اندرون آن وعطر اوراق وآثار آن، چنانچه  باید به جان مشتاقان نرسیده ونیز از ناحیه نویسندگان و ارباب قلم هم،درراستای شناساندن شخصیت های برجسته  این  آب و خاک قدمی یا قلمی برداشته نشده است واین کمترغمی باعث شده تا نام و آثار اکثر آنان مسجل ومشهور نگردد.

البته خود این بزرگواران نیزبعلت توکل و اعتماد و خلوص و اعتقادی که بر حضرت حق داشته اند و تنها برای رضای او کار کرده  و دنبال نام و نشانی نبوده اند،لذا در اکثررسالات و کتب برجای مانده از ایشان شاهد آنیم که نه در اول کتاب و نه در پایان، از خود اسمی ونشانی نبرده اند.

و همانا به علت دوری از مراکز و منابع ثقافت تمدن روزگار پیشرفت عصر خویش،نوشته جات ارزشمندی که داشته اند به زیور طبع آراسته نشده، نتیجتا یا طعمه ی موش و یا درکُنج کتابخانه ای خاموش شده، از اینرو جزعده ی  معدودی که به کشورهای خارج سفر کرده و یا حوزه ی علمی معمور داشته اند،اغلب نامشان مکتوم،و آثارشان مصدوم و تالیفاتشان به آفات معدوم گردیده است.

اینست، بعنوان نمونه و مشتی از خروار و اندکی از بسیار و معدودی از بیشمار،فهرست وار، (نظر به خواسته جمعی  از احباب)به ذکر نام و تاریخ ولادت و وفات جمعی از ادباء واهل قلم عارف و عالم از ارباب ذوق و اساتید مافوق پرداختم و در این برهه  ی  ضرب العجل به ترقیم این چند سطر مبادرت گردید؛ بلکه دراین راستا در جهت برانگیختن همّت والای جمعی از برادران اهل قلم، مشوق و محرک باشد که در زمینه ترجمه و ذکر مآثر ومفاخر و احیاءآثار گرانبهای نیاکان وسایرمقولات دیگر راجع به منطقه سربسته ی سردشت قدمی برداشته شود.

«نام نیک رفتگان ضایع مکن         تا بماند نام نیکت ماندگار»        

                                                                             نقشبندی.عبدالرئوف

 

ملا یوسف اَصم (مشهور به ملا ووسو) :

  عالمی دانشمند وعارفی ارزشمند که صاحب تالیفات مفیده و کتب عدیده میباشد ؛که درحدود سال  نهصد و سی  در روستایی بنام یوسفکه ل(از توابع شهرستان سردشت) چشم بجهان گشوده ازمهمترین تالیفات آن جناب،میتوان به  تفسیرقرآن مشهورشان ،مسمی به «تفسیر منقول» اشاره کرد. ایشان در  سال  هزار و دوازده هجری قمری  وفات فرموده ؛مرقد مبارک این بزرگوار واقع  در روستای بریسوی سردشت میباشد.

 

ملا رسول ذکی :

در سال 910 دیده به جهان گشوده و صاحب تعلیقات و تصنیفات مشهور از جمله حاشیه مدون  بر تحفه ابن حجر میباشد.ایشان جد اعلای  ملا محمد ابن الرسول و شاگرد ملا یوسف اصم بوده که در سال 984 در قریه کاژه سردشت دار فانی را وداع گفته است.

 

شیخ ملا عبدالله بیطوشی(مشهور به علامه بیطوشی) :

شیخ ملا عبدالله بن ملا محمد  آلانی بیتوشی،از خانواده علم وادب در قریه بیتوش در سال 1135 به دنیا آمده و در نزد یگانه ی عصر علامه  ابن الحاج  آلانی  تلمّذ  کرده،سپس در بصره  به سال 1221 به رحمت ایزدی پیوسته است.


ملا پیره ی کریوه ای :

نام اصلی ایشان ملا عبدالله فاتح بوده و استاد شیخ سور یا همان ملا الیاس کبیربوده است.مرقد مبارک این عارف ربانی در روستای کریوه است؛گویا  به خدمت مولانا عبدالرحمن جامی هم رسیده و از فیض برکات او هم جامی چشیده است.


ملا الیاس کبیر سردشتی (مشهور به شیخ سور) :

از أجلّه ی علماء عصر و شاگرد علامه مشهور شیخ جلال الدین سیوطی میباشند؛ با خط بسیار زیبا  و علم و زکاوت بی نظیر  نادره زمان بوده  و صاحب حاشیه مدون  بر بخاری شریف و شرح عقاید ملا سعد است.این عادف دانشمند در سال 920 قمری به ملکوت اعلی خرامید.


شیخ احمد عثمانی  نقشبندی :

از اهالی شهرزور در روستای  سراو سبحان آغا  در عراق به دنیا آمده، پس از اخذ رتبه کمال و تکمیل از محضر علمایی همچون ملای جَلَموردی و حضرت شیخ عثمان سراج الدین ته ویله ای ،به روستای بیژوه(اسلا آباد کنونی*)در سال 1267عزیمت فرموده ودر همین دیارمشغول ارشاد و وعظ  مسلمانان  گشته  تا اینکه  در سال 1313پیک اجل در رسیده و دعوت حق را لبیک گفته است.

 

شیخ محمدامین  نقشبندی(مشهور به شیخ امین ) :

این عالم عارف فرزند شیخ احمد سراوی بوده  که در روستای بیژوه (اسلام آباد) چشم به جهان گشود،و پس از یکصد وپنج  سال ازعمر پر برکتشان در خدمت خدا و مردم و خلق آثار و حواشی زیاد علمی، در سال 1377 هجری قمری به ملاء اعلی خرامید؛مرقد مبارکشان در روستای بیژوه (اسلام آباد) واقع در «آرامگاه شیخ کبیر و هفت پیر» است


ملا محمد ابن الشیخ نقشبندی :

ایشان فرزند جناب شیخ محمد امین نقشبندی بوده که در سال 1305 هجری قمری در روستای بیژوه(اسلام اباد) به دنیا آمده،پس از اندوختن بسیاری از علوم  و معارف اسلامی و خدمات شایان به شعر و ادب در سال 1372 چشم از دنیا فرو بست؛تبحرو ذوق و قریحه ایشان در زمینه شعر و ادب  فارسی به حدی بوده که به (سعـدی ثانی)ملقب گشته است.


/ 0 نظر / 10 بازدید