انواع الفبای نوشتاری کردها

انواع الفبای نوشتاری کردها

آیا می دانستید که کردها در طول تاریخ در آثار نوشتاری خود از یازده نوع الفبا استفاده کرده اند ؟

1- الفبای میخی -                          Bizmarî

2-الفبای اوستایی -                        Avêsta yî

3-الفبای آرامی -                          Aramî

 4-الفبای پهلوی -                         Pehlewî

5-الفبای ماسی ساراتی -                Masî saratî

 6-الفبای گزم یا هوروژول سر -      Gêzem / Hurujul sir

 7-الفبای سریانی -                      Suryanî

 8-الفبای گرکی -                        Gerekî

9-الفبای کریلی-                          kirilî

10-الفبای عربی -                       Erebî

11-الفبای لاتینی -                      Latînî

/ 0 نظر / 13 بازدید