شیخ احمد عثمانی نقشبندی

از اهالی شهرزور در روستای  سراو سبحان آغا  در عراق به دنیا آمده، پس از اخذ رتبه کمال و تکمیل از محضر علمایی همچون ملای جَلَموردی و حضرت شیخ عثمان سراج الدین ته ویله ای ،به روستای بیژوه(اسلا آباد کنونی*)در سال 1267عزیمت فرموده ودر همین دیارمشغول ارشاد و وعظ  مسلمانان  گشته  تا اینکه  در سال 1313پیک اجل در رسیده و دعوت حق را لبیک گفته است.

/ 0 نظر / 7 بازدید