بدو ن شرح


انسان های بزرگ در باره ایده ها صحبت می کنند

انسان های متوسط در باره رویداد ها حرف می زنند


وانسان های کوچک در باره دیگران !!!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید