ده مانچه که ی بدوشم کاکه

له دیه کی نیزیک سه ر ده شتی ،پیاویک تاقه مانگا یه کی هه بوو بو دوی مندالان ،فروشتی به ده مان چه کی چادرده خوری دا و به که له که ی هه لا وسی ،روژیک به نا وخت سی چوار میوان ده گه ل  خوی ده باته وه ،خیزانی نان به ئیشکی و ئاویان له پیش دا ده نیت ،پیا وه که ده لی  :حافرت ئه وه پیخورن نیه  ...؟؟؟ ژنه که د ه لی : خه جاله ت خوم پیاوه که ،ئه و رو له بیرم چو (ده مانچه )که ت بدوشم !!!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید