عکس پیرانشهر 21

لطفا کسانی که این تصویر را ملا حظه می نمایند جهت حفظ میراث معنوی و لذت بیشتر بینندگان در خصوص شناسایی افراد ما را راهنمایی  فرمایند

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمد

از راست ایستاده نفر پنجم ملا محمد صاحب یوسفی

محمد

از راست ایستاده نفرششم ملاسعید سواره هفتم ملا محمود بادین آباد