اولین روز افتتاح ساختمان شهرداری پیرانشهر

تاریخچه شهرداری پیرانشهر

شهرستان پیرانشهر با توجه موقعیت خاص استراتژیکی و حساس خود از سال 1339 و تنها با 1500 نفر جمعیت صاحب شهرداری شد که در آن زمان شهرداری "مرزخانه" نامیده می شد. اولین شهردار پیرانشهر نیز در سال 1339 آقای میر حبیب محمدی بودند. پیرانشهر با افتتاح  اولین شهرداری در سال 1339 تبدیل به شهرستان شد.

اسامی شهرداران پیرانشهر به ترتیب:

قبل از انقلاب اسلامی

1.سید عبدالله محمودی

2.عباس ایلخانی زاده

3.علی خلخالی

4.سید عزیز حسینی

5.-------------  خاتمی

6.--------------  بهار

7. -----------------

8. ------------------

اولین شهردار بعد از انقلاب آقای صیاد

این صفحه در حال تکمیل شدن است

/ 0 نظر / 62 بازدید