محمد نودهی (علامه بیتوشی)

مطابق ترجمه شیخ محمد خال شیخ معروفبن شیخ مصطفی بن احمد بن شیخ محمد نودهی در قریه نودی تابع فرمانداری چوارتااز استان سلیمانیه در سال  ۱۱۷۵ بدنیا امد و زمان سلیمان پاشای بزرگ بن خالد پاشا بود وی در اغوش پدر و مادر نجیبش پرورش یافت پدرش عالم دینی و از خانواده علم و دین و شرف بود و این خانواده در اوایل قرن هشتم هجری در کردستان ظهور کرد که در ان عالم و نویسنده و شاعر و جود داشته اند و همه انها به دو فرهنگ عربی و فارسی و علاوه بر فرهنگ کردی اشنا و عالم و مسلط بوده اند و از تالیفات و منظوماتشان معلوم می شود که توجه به علوم عربیه و دینیه از بارزترین صفات انها بوده است.

نودهی در بحبوحه اضطرلاب و پریشان بدنیا امد در بیت علم و دین و کرامت و یقین تربیت یافت و او را وارد مدرسه غزائیه کردند تا مبتدیات علوم را فراگیرد وی بعد از مدتی در قلعه چوالان مستغرق تحصیل شد و سرگرم استحضار از مبادی علوم و حفظ متون بود و بعد از قتل حاکم شهر به مدرسه ملا محمد شهیریه ابن الحاج در قریه هزار میرد در غرب سلیمانیه سفر کرد که ۲ ساعت از سلیمانیه دور بود و شهرت به سزایی کسب کرده بود و علما و ادبا کردستان نام او را به نام بیتوشی لقب داده بودند.

در سال ۱۱۸۰ ه مطابق ۱۷۹۶ میلادی علامه بیتوشی از شهر احساء به بیتوش زادگاهش که تابع امارات بابان در ۵۰ میلی شمال سلیمانیه بود برگشت و بعد از مدتی به قریه هزار مرد برای زیارت استادش ابن الحاج رفت و مدت کمی انجا توقف کرد و بعد  به قلا چوالان رفت و در مدرسه علامه ملا محمد غزالی مستقر شد و مقداری فقه را در محضر او خواند و این نهایت تحصیل و استفاده نودهی از استادهایش بود سپس در درس تنها شد و مرتب مشغول تحقیق و تدفیق و مطالعه کتب گردید تا نبوغ یافت و عالمی بزرگ و مشهور و ناظمی شیوا و ناثری استاد شد وی در سال ۱۲۵۴ ه ۱۸۸۸م دنیا را در سلیمانیه وداع گفت و در مقبره سیوان در نزدیکی قبه سلیمان پاشای بابان دفن گردید.

تعداد بزرگی از علما و مدرسان در قلا جوالان  و اطراف ان که تابع امارت بابان بودند عبارتند از . شیخ محمد وسیم.کبیر مردوخی.و ملا محمد غزالی . و ملا اسماعیل و ملا حسین بیاری و ملا عبدالقادر و شیخ عبداللصیف.مدرسان مدارس قلا چوالان بودند و ملا محمد ابن الحاج مدرس در  در قریه هزار مرد و قاضی عبدالکریم تره ماری و ملا محمد گلولا نی و ملا حسن قاضی در سورداش و ........

اثار وی:

۰تنقیع العبارات فی توضیع الا ستعارات که شعری تازه و دلپسند است

۰شرح منظومه تنقیع العبارات که در بغداد در سال ۱۳۵۵ به چا رسید

۰الفرائد فی نظم العقائد که به وسیله ان عقاید نسفیه را به نظم در اورده است و در ۵۸ فریده و ۴۹۰ بیت که در قلا چوالان در سال ۱۱۸۵ به نظم کشیده وی در ان هنگام ۱۹ سال داشت

۰الشامل للعوامل و ان نظم عوامل جرجانی است که سال ۱۱۸۹ در قه لاچوالان به نظم در اورد

۰الجواهر النفید فی قواعد اتجوید و ان منظومه ای است در ۲۶۲ بیت

۰ترصیف المبانی نظم تصریف الزنجانی که سال ۱۲۰۰ در قه لاچوالان به نظم کشیده است.

۰احمدیه فی ترجمه لغه العربیه بالکردیه منظومه ای است که در ۱۲۱۰ هجری ۱۷۹۵ میلادی برای فرزندش که سه ساله بوده تنظیم کرد

۰ای شده .منظومه ای فارسی در ۲۱۱ بیت در وصف رسول اکرم

۰کفایت المطالب نظم کافیه ابن الحاج در نحو منظومه ای است بذیع و دلپذیر در ۱۶۸۳ بیت و با زیا دت ۳ بیت به اصل ان  و در سال ۱۲۱۳ ه مطابق با ۱۸۸۸ میلادی به نظم در اورد

۰فتع الرووف فی معانی الحروف که عدد ابیاتش ۱۶۱. اسم دیگر ان القطوف الدوانی فی حروف المعانی نیز می خوانند

۰التعریف بابواب التصریف- رساله مختصری در سه صفحه که تقسیم فعل به صحیح و غیر صحیح و ..................................

۰قطر العارض فی الفرائض در ۴۲۲ بیت

۰کشف الغامض شرح منظومه قطر العارض

وی ۱۱ منظومه را که تاکنون اصلاعی بر ان  پیدا نکرده ایم  عبارتند از:

۰الغریده فی العقیده

۰زاد المعاد فی الا عتقاد

۰فتح الموفق فی علم المنطق

۰نظم الرساله العضدیه فی الوضع وسیله الوصول الی علم الاصول

۰تنویر العقول فی احادیث الرسول

/ 0 نظر / 9 بازدید