شهرداری در زندگی ما چه نقشی دارد ؟

شهرداری در زندگی ما چه نقشی دارد ؟

آیا تا بحال فکر کرده اید اگر حفظ پاکیزگی و زیبایی و نظافت کوچه ها ، محله ها و خیابان ها بر عهده ی مردم بود آنها با چه مشکلات زیادی مواجه می شدند ؟!

مردم با پرداخت مالیات وظیفه پاکیزگی و زیبایی و نظافت کوچه ها ، محله ها و خیابان ها را بر عهده ی مؤسسه شهرداری گذاشته اند .

بعضی از وظایف شهرداری عبارتند از :

1- آسفالت کردن خیابان ها و سنگ فرش نمودن پیاده رو ها .

2- جمع آوری زباله ها، خاکروبه ها و لجن ها از کنار خیابان ها و داخل جوی ها .

3- کاشت نهال و ایجاد فضای سبز در داخل و اطراف شهر .

4- رنگ آمیزی و نظافت جدول ها و نرده های خیابان ها و بزرگراه ها و پل ها .

5- ساختن آب نماهای زیبا و تزئین میدان ها

6- ساختن پارک های زیبا

یکی از فعالیت های مهم شهرداری ، حمل و نقل مسافران در خیابان های شهر است . شرکت های تاکسی رانی و اتوبوس رانی که از شرکت های وابسته به شهرداری هستند وظیفه ی حمل و نقل عمومی مردم را انجام می دهند .

در سال 1298 و در زمان صدارت وثوق الدوله و با توجه به افزایش نارضایتی مردم از نحوی جابجایی مسافر دولت مردان وقت بر آن شد ند تا با ایجاد یک اداره به سازماندهی   و نظم بخشیدن به حمل و نقل شهری بپردازند ، بعد از مدتی بحث و تفحص این اداره در  بلدیه (شهرداری ) پایه گذاری گردید . شهرداری موظف گردید قوانینی ایجاد نماید تا تسهیلات لازم رابرای مسافران ایجاد نماید این قوانین شامل میزان کرایه ، زمان کرایه زمان کارناوگان و... بود .

شهرداری در مقابل خدماتی که به مردم ارائه می کندعوارضی را از آن ها دریافت می نماید اگر مردم در پرداخت این عوارض کوتاهی کنند شهرداری نمی تواند به خوبی به وظایش عمل نماید و در نتیجه برای مردم و شهر مشکلاتی پیش می آید .

مردم هم در مقابل شهرداری ، وظایفی بر عهده دارند ، بعضی از آنها عبارتند از :

1- زباله های خود را در خیابان ها و جو ی ها نریزیم  و آن ها را در ظرف های مخصوص زباله قرار دهیم .

2- شماره ی تلفن شهرداری منطقه ی خود را همراه داشته باشیم تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف یا اشکالی در نظافت و مراقبت از شهر به شهرداری اطلاع دهیم .

3- در باغچه ی منزل و مدرسه ی خود درخت و گل بکاریم و از آن به خوبی مراقبت کنیم .

4- به درختان صدمه نزنیم .

5- از پدر و مادر خود بخواهیم که عوارض نوسازی و مالیات های دیگر را به موقع پرداخت کنند تاشهرداری بتواند به خوبی به وظایفش عمل کند .

حضرت محمد (ص) فرمودند :

هر چه می توانید پاکیزه باشید زیرا خداوند اسلام را بر پاکیزگی نهاده و به مردم پاکیزه کسی به بهشت نمی رود .

حضرت محمد (ص) فرمودند :

خداوند خوشبو است و بوی خوش را دوست دارد ، پاکیزگی را دوست دارد ، بزرگوار است و بزرگواری را دوست دارد ، بخشنده است و بخشش را دوست دارد ، پس    جلو خانه های خویش را پاکیزه سازید و مانند یهودان مباشید .

/ 0 نظر / 18 بازدید