جاده سردشت – مهاباد( تاریخچه ساخت)

جاده سردشت – مهاباد

برای اولین بار در سال ... بین مهاباد و سردشت توسط نیروهای انگلیسی برای کمک رسانی به نیروهای شوروی در بحبوحه جنگ دوم جهانی که در منطقه با دولت عثمانی درگی بودن ایجاد شد،که بعلت آنکه جاده بسرعت و به منظور استفاده نظامی و موقت ساخته شدبود از لحاظ کیفیت بسیار خراب بود و اغلب ماشینها چند شبانه روز در راه می ماندند  .این جاده  در مواقع بارندگی عملا غیر قابل استفاده بود. جاده سردشت مها باد از ابتدای ساخت خاکی بود  و استفاه نظامی از ان می شد (ساختن پل ارتباطی بین سردشت ـ مهاباد ـ بانه توسط عزیز خان مکری سردارکل (1238 خ ـ 143 سال قبل) (اقدام به شوسه نمودن راه ارتباطی بین سردشت و مهاباد (1309 خ ـ 72 سال قبل)تا اینکه در زمان سر لشکر طهماسبی به این جاده رونق داد و آن را جاده رسمی اعلام نمود دو چند سالی بصورت سشه مورد (دادن طرح تسطیح جادة مهاباد به سردشت (1338 خ ـ 43 سال قبل))استفاده قرار می گرفت  تا اینکه در سال 1362 بوسیله اداره کل راه قدس تعریض ، تسطیح و آسفالت گردید .

ازسال 1362  تا کنون هر ساله تعدادی از پیچ های این جاده توسط اداره کل راه و ترابری حذف شده است . جاده مهاباد - سردشت یکی از محورهای حادثه خیز استان محسوب می شود، و هر ساله  طرح تعریض و حذف نقاط حادثه خیز این محور توسط اداره کل راه ئی های و ترابری استان آذر بایجانغربی  انجام می شود .ولیکن این جاده با وجود  زیبا ئی های افسون آمیز خاص خود همچنان برای مسا فرینی از این محور عبور می کنند ، خسته کننده است.

قسمت اعظم این جاده سر بالائی و سرازیری است قبل از انقلاب بحث ایجاد تونل زمزیران بارها در دستور کار دولت قرار گرفته پیگیر های متعدی نیز توسط نماینده وقت جناب آقای قادر شریف زاده در این خصوص انجام گرفت که  تاکنون منجر به حصول نتیجه نشده است . و از تونل زمزیران جز نام و وعده چیزی در اذهان مسئولین نمانده است. ایجاد تونل زمزیران جزء آرزوهای مردم ستم کشیده  این دیار می باشد.

 

 

/ 0 نظر / 103 بازدید