<

زمزیران
جاذبه های تاریخی ،طبیعی،فرهنگی،توریستی(سردشت و پیرانشهر) 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
x


لف: مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:نادر کریمیان سردشتی                                                                          

ملیت:ایرانی

آدرس(محل کار):خیابان امام خمینی- نبش خیابان سی تیر- موزه ملی ایران- پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون

تلفن(محل کار):66702676؛ 5-66702061

فکس(محل کار):66741251

پست الکترونیکی:nkarimian@rclit.ir

 

ب: پیشینه تحصیلی

 - دوره لیسانس (کارشناسی) در زبان وادبیات فارسی ،

دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی درسال 1373-1369ش. (شهرتهران) .

- دوره فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) دررشته عرفان اسلامی ،

واحد علوم وتحقیقات تهران دانشگاه آزاداسلامی ، درسال 1379-1376ش. (شهر تهران) .

- دورۀ دکتری دررشته تاریخ علم ،

آکادمی علوم تاجیکستان (وابسته به مرکز آموزش عالی مسکو)

 ازسال 2001 تا 2006 میلادی (شهردوشنبه) .

- دانشجوی دوره دکتری دررشته زبان وادبیات فارسی ،

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی (مشهد) ازسال 1384ش. به بعد .

 

 

ج: پیشینه پژوهشی

 

الف- آثار وتألیفات وترجمه ها (کتابها): 

v         سال 1372 خورشیدی

{1}کردارکردگاریا قضاوقدر،استادمحمد عزیزی(برده رشی) ، به کوشش نادرکریمیان.

- تهران ، مؤلف ، 1372ش .

 

v        سال 1374 خورشیدی

{2} فتوح سواد العراق (به روایت واقدی) ، ترجمه ملّا عبدالعزیز واعظی ،

 با مقدمه وتصحیح وتعلیقات : نادرکریمیان .

- تهران واعظی ، 1374ش .

{3}   کتابشناسی عطّار نیشابوری . (تألیف)

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1374ش .

 

v        سال 1376 خورشیدی

{4}   هترا (حضر) شهر خورشید ، فؤاد سفر- محمدعلی مصطفی ،

 ترجمه وتحشیه نادرکریمیان سردشتی . 

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1376ش (ترجمه اززبان عربی) .

{5}  جوانان درچالش فرهنگ اسلامی ، خالد فرجیان ، بامقدمه وحواشی نادرکریمیان .

- تهران ، مؤلف ، 1376ش .

 

v        سال 1377 خورشیدی 

{6}  احادیث ساختگی درسیروسفر وجهانگردی . (تألیف)

- تهران ، توکّلی ، 1377ش .

{7}   اجتهاد درشریعت اسلام ، دکتریوسف قرضاوی ، ترجمه احمدنعمتی ،

 باتعلیقات وپانوشت و ویرایش : نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، احسان ، 1377ش .

 

v        سال 1378 خورشیدی

{8} تاریخ کتابخانه های مساجد ایران (تألیف) .

- تهران ، کتابخانه مجلس شورای مجلس اسلامی ، 1378ش .

{9} رساله طهوریّه (تألیف) .

- تهران ، نشرشریف ، 1378ش .

{10} خلاصه مقالات همایش فرهنگ ومیراث طبیعی ،

  به کوشش نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ،  سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1378ش .

{11} فرهنگ آب وآبیاری سنتی (تألیف) .

- تهران ، کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران ، 1378ش .

 

v        سال 1379 خورشیدی

{12} کتابشناسی نوروز (تألیف) باهمکاری علیرضا عسکری چاوردی .

- تهران ،  میراث فرهنگی کشور ، 1379ش .

{13} اسب نامه های فارسی (تألیف) .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، پژوهشکده مردم شناسی ،1379 ش .

{14} اسبچه خزر ، گروه مؤلفین ، باویرایش وکوشش نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1379ش .

{15} خلاصه مقالات همایش اسب درفرهنگ ایران ، به کوشش نادرکریمیان .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1379ش .

 

v         سال 1381 خورشیدی

{16} اسروشنه (تاریخ ، جغرافیای تاریخی و کرونولوژی)- (تألیف) .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، پژوهشکده مردم شناسی ، 1381ش .

{17} تذکره عرفای کردستان (جلداول)- (تألیف) .

- تهران ، نگاه سبز ، 1381ش .

{18} دانشنامه مشاهیر فنون آب وآبیاری وسازه های آبی (جلد اول)- (تألیف) .

- تهران ،  کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران ، 1381ش .

 

v         سال 1382خورشیدی

{19} دانشنامه مشاهیر فنون آب و آبیاری وسازه های آبی (جلد دوم)- (تألیف) .

- تهران ، کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران ، 1382ش .

{20}  کتابشناسی حمام (تألیف) .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، پژوهشکده  مردم شناسی ، 1382ش .

{21} کتابشناسی نوروز (ویرایش دوم با افزودگیها ومدخلهای جدید) .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1382ش .

{22} کتابشناسی نوروز ، ترجمه انگلیسی توسط فرشته کسرایی مقدم .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1382ش/ 2004 میلادی .

(BIBLIOGRAPHY OF NOWROZ)

 

v        سال 1383 خورشیدی

{23} نوروز درورارودان ،  دکتر روزی احمد ، به کوشش نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1383ش .

{24} ناریخ تمدن حضر (تألیف) .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1383ش .

{25} تاریخ زمانسنجی وصنعت ساعت سازی درآسیای میانه (تألیف) ،

 ترجمه دکترعبدالحی کامیلوف .

- دوشنبه ، (تاجیکستان ، انتشارات ایجاد ، 2004میلادی ، (به زبان روسی) .

{26} اماکن جغرافیایی درقرآن کریم (تألیف) .

- تهران ، نشراحسان ، 1383ش .

{27} رساله حفرقنوات ، مسترجان انگلیسی ، مترجم مجهول ،

مقدمه وتصحیح وتعلیقات : نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، گنجینه ملّی آب ایران ، 1383ش .

{28} دانشنامه آب وآبشناسی درقرآن کریم (تألیفات) .

-  تهران ، گنجینه ملّی آب ایران ، 1383ش .

{29} دانشنامه آب وآبشناسی درفقه و روایات اسلامی (تألیف) .

- تهران ، گنجینه ملی آب ایران ، 1383ش .

{30} آب و آبشناسی درادب پارسی (تألیف) .

- تهران ، گنجینه ملی آب ایران وآب منطقه ای تهران ، 1383ش .

{31} مجموعه مقالات دکترنادرکریمیان سردشتی (جلداول)-

به مناسبت بزرگداشت دکتر نادرکریمیان سردشتی.

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری باهمکاری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، 1383ش .

 

v       سال 1384 خورشیدی

{32} تاریخ زمان سنجی وصنعت ساعت سازی (تألیف) .

- تهران ، امیرکبیر ، 1384ش .

{33}  فرهنگ واژگان اکدی ، محمد داود سَلّوم ، ترجمه وتحقیق : نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، پژوهشکده زبان وگویش ، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ، 1384ش .

 

v        سال 1386 خورشیدی

{34} تاریخ هورامان ، تدوین وگردآوری : مظفر بهمن سلطانی ،

 مقدمه وتصحیح وتعلیقات : نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، نشر احسان ، 1386ش .

{35} تاریخ زمان سنجی وصنعت ساعت سازی درآسیای میانه وایران (قرن 9- 13 میلادی) ،

(تألیف) ، ترجمه دکتر عبدالحی کامیلوف .

- دوشنبه (تاجیکستان) ، انتشارات دیوشتیچ ، 2007 میلادی ، 1386ش (ترجمه به روسی) .

 

v        سال 1387 خورشیدی

{36} توبه نامه هجویری ، به کوشش نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، سیروان ، 1387ش .

{37} اسرارکربلا ازدیدگاه عرفان اقبال ومولانا (تألیف) .

-  تهران ، سیروان ، 1387ش .

{38} دیوان اشعار رودکی ، به اهتمام نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، بنیاد رودکی وتعاونی کار آفرینان فرهنگ وهنر ، 1387ش .

 

 

ب- ویرایش ومقدمه برکتابها:

v        سال 1380 خورشیدی

{1} معجم البلدان یاقوت حموی (جلداول ، بخش نخست) ، ترجمه علی نقی منزوی ،

 ویرایش وپانوشت وتعلیقات : نادرکریکیان سردشتی .

- تهران ، معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1380 ، 379ص .

 

v        سال 1383 خورشیدی

{2} معجم البلدان حموی (جلد دوم) ، ترجمه علی نقی منزوی ،

 ویرایش وپانوشت و مقدمه : نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1383ش .

 

v        سال1385 خورشیدی

{3} سازشناسی موسیقی کُردی ، بهزادنقیب ، باپیشگفتاری ازنادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، توکلّی ، 1385ش .

{4} اسب درقلمرو وپندار ، ایرج بهرامی ، با مقدمه ای ازنادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، زوّار ، 1385ش .

 

د:پیشینه آموزشی

- مدرس دانشگاه تهران- درس باستان شناسی قرآن کریم –

ازسال 1380 تا 1384ش . (دورۀ روزانه وشبانه)

- مدرّس دانشگاه مذاهب اسلامی- درس روش تحقیق (متدلوژی) –

ازسال 1381تا 1387ش (7سال)

- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مرمّت آثارتاریخی

با عنوان مطالعه وشناخت آسیابهای آبی

(دانشجو: شراره پورمژدهی)-

دانشگاه هنراصفهان ، دانشکده مرمّت- سال تحصیلی 1385-1384ش .

- مشاورپایان نامه  ارشد رشته تاریخ دورۀ اسلامی

با عنوان :  تاریخ حاکمان  بابان (دانشجو :  دیاکو مرادی) –

 دانشگاه آزاد اسلامی  واحدداراب ، سال تحصیلی 1385-1386ش. 

- مدرّس دانشگاه پیام نور- درس ادبیات فارسی عمومی- سال1385-1386ش .

 

ه: پیشینه اجرایی

- دبیر علمی همایش باستان شناسی قرآن کریم- سال 1382 ش.

  سرای اندیشه مرکز نمایشگاهها وآفرینشهای هنری 

- عضوکمیته کارشناسی گنجینه قرآن سازمان میراث فرهنگی - ازسال 1376تا1380ش .

- عضوکمیته علمی همایش بین المللی نوروز وگفت وگوی تمدنها- اسفند 1379ش .

- عضو رسمی گروه تاریخ آب وآبیاری کمیته ملّی آبیاری وزهکشی ایران

ازسال 1375ش . تاسال 1385ش (باسابقه ده سال

وچاپ وانتشار 12 عنوان کتاب درحوزه علم آب وآبیاری).

-  کارشناس اموال منقول فرهنگی- ازسال 1370ش تا1375ش

درسازمان میراث فرهنگی کشور (معاونت حفظ واحیاء).

- کارشناس اسناد ومدارک تاریخی ونسخ خطی

ازسال 1375ش تا 1380ش درسازمان میراث فرهنگی کشور .

- سرپرست ساماندهی اسناد تاریخی کاخ موزه گلستان (درسال 1378- 1379ش.)

- عضوهیأت  علمی پژوهشگاه  میراث فرهنگی ، دستی وگردشگری ازسال 1380ش تاکنون .

- دبیرعلمی همایش بین المللی رودکی- دی ماه 1387ش (1-3 دی ماه) – 

تهران ، مشهد- تالاروحدت .

-  همکار پژوهشی- اجرائی مؤسسه گنجینه ملی آب ایران (ازسال 1379ش تا1384ش)

وچاپ 4 عنوان کتاب .  

- عضو انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی .

- عضورسمی تدوین دانشنامه ابوعبدالله رودکی درتاجیکستان .

- عضورسمی انجمن پیوند (انجمن فارسی زبانان وتاجیکان جهان) .

-  نماینده رسمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری

در دوکشور تاجیکستان وافغانستان برای اجرای مفادتفاهم نامه ها.

- همکار پژوهشی سازمان سمت درتدوین کتب درسی دانشگاهی ازسال 1380ش تاکنون .

 و: تسلط بر زبانها

   انگلیسی

 

[ شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ ] [ ٩:٠٧ ‎ب.ظ ] [ محمد فاضل شوکتی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

گر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد. "بنیامین فرانکلین" (زمزیران نام رشته کوهی زیبا و بلند در سلسله کوههای زاگرس مابین مهاباد ، ،سردشت و پیرانشهر میباشد) محمد فاضل شوکتی دانش آموخته علم مدیریت .کارمند و مدرس: که به تحقیق در زمینه میراث معنوی و فکری شهرهای پیرانشهر و سردشت می پردازد،و سعی دارد تا برگیرنده مطالب و مقالات مرتبط با این دو شهر باشد. این وبلا گ در راستای مدیریت و جمع آوری اسناد ،مدارک ،عکسها و نشریات،مشاهیر و اطلاعات : تاریخی ،فرهنگی،اجتماعی، دوشهر( پیرانشهر و سردشت ) به منظور شکل دادن کانالی برای حضور در فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات و معرفی این دو شهربه ایران و جهان شکل گرفته است . بررسی و غور در میراث معنوی و فکری هزاران ساله ی این دو شهر از عهده یک یا چند نفر خارج بوده ،و یاری اصحاب قلم و نظر را می طلبد،، اگر این وبلاگ بتواند نقطه عطفی باشد برای زاده شدن اندیشه ای نو در پایان نامه های دانشگاهی و یا روان نمودن اطلاع رسانی به گردشگران و ایجاد پل ارتباطی مابین مردمان خون گرم این دوشهر با جهان و جذب گردشگران به مراکز طبیعی جذاب وتجاری این منطقه ، به هدف خود رسیده است . همچنین این وبلاگ حاوی عکسهای بسیارزیبا و دلپذیر و پر ارزش، قدیمی و نادری است که یاد آورخاطرات و حوادث و لحظات تاریخی تلخ و شیرین گذشته و پیوند آنها با حال و آینده شماخواهد بود . مطمئنا لحظاتی را که با ما سپری خواهید نمود شیرین خواهد بود. این وبلاگ را می‌توان یک مرجع برای معرفی مراکز گردشگری و تفریحی و توریستی وتجاری شهرهای پیرانشهر و سردشت دانست. امید می رود بازدید کنندگان عزیز ، کاستی های آن را به طرق ممکن گوشزد و با ارسال تجربیات موفق خود دراین حوزه و نیز در راستای پر بارتر نمودن محتویات زمزیران، مارا یاری فرمایند.
موضوعات وب
RSS Feed