<

زمزیران
جاذبه های تاریخی ،طبیعی،فرهنگی،توریستی(سردشت و پیرانشهر) 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
x

 

بیش از 4469 نام زیبای ایرانی

بدون آوا نگاری ،ریشه یابی و معنی

به کوشش رومینا شوکتی


 

 ۹۰۳ )  رِعوایل 

 ۹۰۴ )  رقیا  

۹۰۵ )  رُمانتا 

 ۹۰۶ )  رمیده 

 ۹۰۷ )  رنگین کمان 

 ۹۰۸ )  رها بانو  

۹۰۹ )  رهادخت 

 ۹۱۰ )  روا 

 ۹۱۱ )  روبینا 

 ۹۱۲ )  روتی  

۹۱۳ )  روح افزا 

 ۹۱۴ )  روِختا 

 ۹۱۵ )  رود بانو 

 ۹۱۶ )  رودابه  

۹۱۷ )  رودگون 

 ۹۱۸ )  روز 

 ۹۱۹ )  روز بانو 

 ۹۲۰ )  روزان  

۹۲۱ )  روزدخت 

 ۹۲۲ )  روزی 

 ۹۲۳ )  روژا 

 ۹۲۴ )  روژان  

۹۲۵ )  روشن بانو 

 ۹۲۶ )  روشن دخت 

 ۹۲۷ )  روشن ناز 

 ۹۲۸ )  روشنه  

۹۲۹ )  روشنک 

 ۹۳۰ )  روناک 

 ۹۳۱ )  روناک 

 ۹۳۲ )  رونق 

 

۹۳۳ )  روی گل 

 ۹۳۴ )  رویا 

 ۹۳۵ )  رِویتال 

 ۹۳۶ )  روینده 

 

۹۳۷ )  رویین دخت 

 ۹۳۸ )  ریبکا 

 ۹۳۹ )  ریحان 

 ۹۴۰ )  ریحان 

 

۹۴۱ )  رینا 

 ۹۴۲ )  ریوقا 

 ۹۴۳ )  ریوکا، رِوِکا 

 ۹۴۴ )  رکسانه، روشنک 

 

۹۴۵ )  زئیری 

 ۹۴۶ )  زئیری 

 ۹۴۷ )  زاریک 

 ۹۴۸ )  زامیر 

 

۹۴۹ )  زدیقته 

 ۹۵۰ )  زر آفرین 

 ۹۵۱ )  زر ناز 

 ۹۵۲ )  زر نوش 

 

۹۵۳ )  زرآسا 

 ۹۵۴ )  زرآفتاب 

 ۹۵۵ )  زرافشان 

 ۹۵۶ )  زرانگیز 

 

۹۵۷ )  زربرگ 

 ۹۵۸ )  زربفت 

 ۹۵۹ )  زربها 

 ۹۶۰ )  زرپری 

 

۹۶۱ )  زرتا 

 ۹۶۲ )  زرتاب 

 ۹۶۳ )  زرتاج 

 ۹۶۴ )  زرجهان 

 

۹۶۵ )  زرخاخاتون 

 ۹۶۶ )  زردانه 

 ۹۶۷ )  زردخت 

 ۹۶۸ )  زردیس 

 

۹۶۹ )  زرّین تاج 

 ۹۷۰ )  زرّین چهر 

 ۹۷۱ )  زرّین کلاه 

 ۹۷۲ )  زرّینه 

 

۹۷۳ )  زرساق 

 ۹۷۴ )  زرشار 

 ۹۷۵ )  زرشید 

 ۹۷۶ )  زرفام 

 

۹۷۷ )  زرقَته 

 ۹۷۸ )  زرگل 

 ۹۷۹ )  زرگنج 

 ۹۸۰ )  زرگون 

 

۹۸۱ )  زرگونه 

 ۹۸۲ )  زرگیس 

 ۹۸۳ )  زرگیسو 

 ۹۸۴ )  زرمان 

 

۹۸۵ )  زرمان دخت 

 ۹۸۶ )  زرمانه 

 ۹۸۷ )  زرماه 

 ۹۸۸ )  زرمهر 

 

۹۸۹ )  زرنام 

 ۹۹۰ )  زرنشان 

 ۹۹۱ )  زرنگار 

 ۹۹۲ )  زروان بانو 

 

۹۹۳ )  زروان دخت 

 ۹۹۴ )  زری بانو 

 ۹۹۵ )  زری چهر 

 ۹۹۶ )  زری دخت 

 

۹۹۷ )  زری گون 

 ۹۹۸ )  زری ماه 

 ۹۹۹ )  زری مهر 

 ۱۰۰۰ )  زری ناز 

 

۱۰۰۱ )  زری نور 

 ۱۰۰۲ )  زری نوش 

 ۱۰۰۳ )  زرین بانو 

 ۱۰۰۴ )  زرین دخت 

 

۱۰۰۵ )  زریّن نوش 

 ۱۰۰۶ )  زرک 

 ۱۰۰۷ )  زلفین 

 ۱۰۰۸ )  زلیخا 

 

۱۰۰۹ )  زمان دخت 

 ۱۰۱۰ )  زمزم 

 ۱۰۱۱ )  زمزمه 

 ۱۰۱۲ )  زنگاری 

 

۱۰۱۳ )  زیبا 

 ۱۰۱۴ )  زیبا بانو 

 ۱۰۱۵ )  زیبا دخت 

 ۱۰۱۶ )  زیبارخ 

 

۱۰۱۷ )  زیبنده 

 ۱۰۱۸ )  زیلپا 

 ۱۰۱۹ )  زینب 

 ۱۰۲۰ )  زینت 

 

۱۰۲۱ )  زیور بانو 

 ۱۰۲۲ )  زیور دخت 

 ۱۰۲۳ )  زیورخاتون 

 ۱۰۲۴ )  زَکِتَه 

 

۱۰۲۵ )  ژاژک 

 ۱۰۲۶ )  ژاله 

 ۱۰۲۷ )  ژاله بانو 

 ۱۰۲۸ )  ژاله دخت 

 

۱۰۲۹ )  ژرفین 

 ۱۰۳۰ )  ژونا 

 ۱۰۳۱ )  سئودا 

 ۱۰۳۲ )  سابرینا 

 

۱۰۳۳ )  ساحل 

 ۱۰۳۴ )  سار بانو 

 ۱۰۳۵ )  سارا(ی) 

 ۱۰۳۶ )  سارابانو 

 

۱۰۳۷ )  سارادخت 

 ۱۰۳۸ )  سارنگ 

 ۱۰۳۹ )  ساره 

 ۱۰۴۰ )  سارونتا 

 

۱۰۴۱ )  سارک 

 ۱۰۴۲ )  ساسان بانو 

 ۱۰۴۳ )  ساسان دخت 

 ۱۰۴۴ )  ساغر 

 

۱۰۴۵ )  ساقه 

 ۱۰۴۶ )  ساقه گل 

 ۱۰۴۷ )  ساقی 

 ۱۰۴۸ )  سالومه 

 

۱۰۴۹ )  سام دخت 

 ۱۰۵۰ )  سامان دخت 

 ۱۰۵۱ )  سامانه 

 ۱۰۵۲ )  سامی 

 

۱۰۵۳ )  سامیه 

 ۱۰۵۴ )  ساناز 

 ۱۰۵۵ )  ساورینا 

 ۱۰۵۶ )  سایه گل 

 

۱۰۵۷ )  سبارتا 

 ۱۰۵۸ )  سبز آبی 

 ۱۰۵۹ )  سبز آفرین 

 ۱۰۶۰ )  سبز اندام 

 

۱۰۶۱ )  سبزبهار 

 ۱۰۶۲ )  سبزپری 

 ۱۰۶۳ )  سبزخاتون 

 ۱۰۶۴ )  سبزه 

 

۱۰۶۵ )  سبزه بانو 

 ۱۰۶۶ )  سبزه خاتون 

 ۱۰۶۷ )  سبزه دخت 

 ۱۰۶۸ )  سبزه ناز 

 

۱۰۶۹ )  سبزک 

 ۱۰۷۰ )  سِپِنتامینو 

 ۱۰۷۱ )  سِپِنتامینو 

 ۱۰۷۲ )  سپهر دخت 

 

۱۰۷۳ )  سپهرخاتون 

 ۱۰۷۴ )  سپهرناز 

 ۱۰۷۵ )  سپی نوش 

 ۱۰۷۶ )  سپید دخت 

 

۱۰۷۷ )  سپید رخ 

 ۱۰۷۸ )  سپیدبانو 

 ۱۰۷۹ )  سپیدگل 

 ۱۰۸۰ )  سپیده 

 

۱۰۸۱ )  سپیدین 

 ۱۰۸۲ )  سپینود 

 ۱۰۸۳ )  ستاره 

 ۱۰۸۴ )  ستاره بانو 

 

۱۰۸۵ )  ستاره خاتون 

 ۱۰۸۶ )  ستوده 

 ۱۰۸۷ )  سحر 

 ۱۰۸۸ )  سحر دخت 

 

۱۰۸۹ )  سحر گل 

 ۱۰۹۰ )  سِحرآفرین 

 ۱۰۹۱ )  سحربانو 

 ۱۰۹۲ )  سحرگون 

 

۱۰۹۳ )  سحرناز 

 ۱۰۹۴ )  سحرنوش 

 ۱۰۹۵ )  سدره 

 ۱۰۹۶ )  سر بانو 

 

۱۰۹۷ )  سراب 

 ۱۰۹۸ )  سرایش 

 ۱۰۹۹ )  سرایه 

 ۱۱۰۰ )  سرخ رو 

 

۱۱۰۱ )  سرخ مانا 

 ۱۱۰۲ )  سرخابی 

 ۱۱۰۳ )  سرگل 

 ۱۱۰۴ )  سرمه 

 

۱۱۰۵ )  سرو بانو 

 ۱۱۰۶ )  سرو دخت 

 ۱۱۰۷ )  سرو گل 

 ۱۱۰۸ )  سرواندام 

 

۱۱۰۹ )  سروجهان 

 ۱۱۱۰ )  سروده 

 ۱۱۱۱ )  سرور 

 ۱۱۱۲ )  سُرورک 

 

۱۱۱۳ )  سروستا 

 ۱۱۱۴ )  سروقد 

 ۱۱۱۵ )  سروگون 

 ۱۱۱۶ )  سروناز 

 

۱۱۱۷ )  سَروه 

 ۱۱۱۸ )  سِروه 

 ۱۱۱۹ )  سَروین 

 ۱۱۲۰ )  سروین دخت 

 

۱۱۲۱ )  سروینه 

 ۱۱۲۲ )  سری بانو 

 ۱۱۲۳ )  سریر 

 ۱۱۲۴ )  سَریرا  

۱۱۲۵ )  سَریرا 

 ۱۱۲۶ )  سزا 

 ۱۱۲۷ )  سلاله 

 ۱۱۲۸ )  سلطان بانو 

 

۱۱۲۹ )  سلطان خاتون 

 ۱۱۳۰ )  سمانه 

 ۱۱۳۱ )  سمن بانو 

 ۱۱۳۲ )  سمن چهر 

 

۱۱۳۳ )  سمن دخت 

 ۱۱۳۴ )  سمن دیس 

 ۱۱۳۵ )  سمن رخ 

 ۱۱۳۶ )  سمن رو 

 

۱۱۳۷ )  سمن گل 

 ۱۱۳۸ )  سمن گون 

 ۱۱۳۹ )  سمن نوش 

 ۱۱۴۰ )  سمنی 

 

۱۱۴۱ )  سمیرا میس 

 ۱۱۴۲ )  سنا 

 ۱۱۴۳ )  سنبل 

 ۱۱۴۴ )  سنبل بانو  

۱۱۴۵ )  سُنبل دخت 

 ۱۱۴۶ )  سنجاقک 

 ۱۱۴۷ )  سِنونیت 

 ۱۱۴۸ )  سنونیتَه  

۱۱۴۹ )  سُها 

 ۱۱۵۰ )  سَهی 

 ۱۱۵۱ )  سودابه 

 ۱۱۵۲ )  سور دخت 

 

۱۱۵۳ )  سورا 

 ۱۱۵۴ )  سوربانو 

 ۱۱۵۵ )  سورنا 

 ۱۱۵۶ )  سورین 

 

۱۱۵۷ )  سورینه 

 ۱۱۵۸ )  سوزا 

 ۱۱۵۹ )  سوزان 

 ۱۱۶۰ )  سوسن 

 

۱۱۶۱ )  سوسن دخت 

 ۱۱۶۲ )  سوسن رخ 

 ۱۱۶۳ )  سوسن گل 

 ۱۱۶۴ )  سوگل  

۱۱۶۵ )  سوگند 

 ۱۱۶۶ )  سوگول 

 ۱۱۶۷ )  سولماز 

 ۱۱۶۸ )  سونا  

۱۱۶۹ )  سیب خاتون 

 ۱۱۷۰ )  سیدوری 

 ۱۱۷۱ )  سیرا نوش 

 ۱۱۷۲ )  سیرانوش 

۱۱۷۳ )  سیم بانو 

 ۱۱۷۴ )  سیم دخت 

 ۱۱۷۵ )  سیم دیس 

 ۱۱۷۶ )  سیم رخ 

۱۱۷۷ )  سیم رو 

 ۱۱۷۸ )  سیم گل 

 ۱۱۷۹ )  سیم گون 

 ۱۱۸۰ )  سیم گونه 

۱۱۸۱ )  سیم وش 

 ۱۱۸۲ )  سیما 

 ۱۱۸۳ )  سیما گل 

 ۱۱۸۴ )  سیمابانو 

۱۱۸۵ )  سیمادخت 

 ۱۱۸۶ )  سیماناز 

 ۱۱۸۷ )  سیمون 

 ۱۱۸۸ )  سیمین بانو  

۱۱۸۹ )  سیمین بر 

 ۱۱۹۰ )  سیمین پیکر 

 ۱۱۹۱ )  سیمین دخت 

 ۱۱۹۲ )  سیمین رخ 

۱۱۹۳ )  سیمین گل 

 ۱۱۹۴ )  سین بانو 

 ۱۱۹۵ )  سینا دخت 

 ۱۱۹۶ )  سکینه 

۱۱۹۷ )  شابانو 

 ۱۱۹۸ )  شابُن 

 ۱۱۹۹ )  شاپرک 

 ۱۲۰۰ )  شاپرک  

۱۲۰۱ )  شاپونه 

 ۱۲۰۲ )  شاپونک 

 ۱۲۰۳ )  شاخسار 

 ۱۲۰۴ )  شاد دخت 

۱۲۰۵ )  شاداب 

 ۱۲۰۶ )  شادافزا 

 ۱۲۰۷ )  شادان 

 ۱۲۰۸ )  شادان دخت 

۱۲۰۹ )  شادانه 

 ۱۲۱۰ )  شادباش 

 ۱۲۱۱ )  شادپری 

 ۱۲۱۲ )  شادپی  

۱۲۱۳ )  شادجهان 

 ۱۲۱۴ )  شادخاتون 

 ۱۲۱۵ )  شادزی 

 ۱۲۱۶ )  شادگل 

۱۲۱۷ )  شادگون 

 ۱۲۱۸ )  شادمانه 

 ۱۲۱۹ )  شادمهر 

 ۱۲۲۰ )  شادناز 

۱۲۲۱ )  شادنوش 

 ۱۲۲۲ )  شادوانه 

 ۱۲۲۳ )  شادوَر 

 ۱۲۲۴ )  شارا 

۱۲۲۵ )  شارُو 

 ۱۲۲۶ )  شارونا 

 ۱۲۲۷ )  شاروکینا 

 ۱۲۲۸ )  شاریرتا 

۱۲۲۹ )  شال هَویته 

 ۱۲۳۰ )  شامیرام 

 ۱۲۳۱ )  شاندیز 

 ۱۲۳۲ )  شاه نوش  

۱۲۳۳ )  شاهارتا 

 ۱۲۳۴ )  شاهان دخت 

 ۱۲۳۵ )  شاهین بانو 

 ۱۲۳۶ )  شاهین دخت  

۱۲۳۷ )  شایسته 

 ۱۲۳۸ )  شایوَر 

 ۱۲۳۹ )  شایی 

 ۱۲۴۰ )  شب افروز  

۱۲۴۱ )  شب بانو 

 ۱۲۴۲ )  شب خاتون 

 ۱۲۴۳ )  شب دخت 

 ۱۲۴۴ )  شب دیس  

۱۲۴۵ )  شب گل 

 ۱۲۴۶ )  شب گون 

 ۱۲۴۷ )  شب گونه 

 ۱۲۴۸ )  شب ماه 

 

۱۲۴۹ )  شب ناز 

 ۱۲۵۰ )  شب نگار 

 ۱۲۵۱ )  شبابه 

 ۱۲۵۲ )  شبنم 

 

۱۲۵۳ )  شبنمک 

 ۱۲۵۴ )  شِبولَه 

 ۱۲۵۵ )  شراره 

 ۱۲۵۶ )  شرم ناز 

 

۱۲۵۷ )  شرمین 

 ۱۲۵۸ )  شرمین دخت 

 ۱۲۵۹ )  شرمینه 

 ۱۲۶۰ )  شروتی 

 

۱۲۶۱ )  شروینَه 

 ۱۲۶۲ )  شقایق 

 ۱۲۶۳ )  شگون 

 ۱۲۶۴ )  شلَماتور 

 

۱۲۶۵ )  شمسا 

 ۱۲۶۶ )  شَمَش 

 ۱۲۶۷ )  شنوزته 

 ۱۲۶۸ )  شهد 

 

۱۲۶۹ )  شهر خاتون 

 ۱۲۷۰ )  شهر دخت 

 ۱۲۷۱ )  شهرآشوب 

 ۱۲۷۲ )  شهربانو 

 

۱۲۷۳ )  شهرزاد 

 ۱۲۷۴ )  شهرگل 

 ۱۲۷۵ )  شهرناز 

 ۱۲۷۶ )  شهلا دخت 

 

۱۲۷۷ )  شُهَم 

 ۱۲۷۸ )  شهناز 

 ۱۲۷۹ )  شهنوش 

 ۱۲۸۰ )  شهین بانو 

 

۱۲۸۱ )  شوبانه 

 ۱۲۸۲ )  شور آفرین 

 ۱۲۸۳ )  شورانگیز 

 ۱۲۸۴ )  شوشن 

 

۱۲۸۵ )  شوشنی 

 ۱۲۸۶ )  شوق انگیز 

 ۱۲۸۷ )  شولمیت 

 ۱۲۸۸ )  شُومِلَته 

 

۱۲۸۹ )  شویختَه 

 ۱۲۹۰ )  شوکا 

 ۱۲۹۱ )  شید بانو 

 ۱۲۹۲ )  شید دخت 

 

۱۲۹۳ )  شیدا 

 ۱۲۹۴ )  شیدرخ 

 ۱۲۹۵ )  شیدگل 

 ۱۲۹۶ )  شیدمهر 

 

۱۲۹۷ )  شیدنوش 

 ۱۲۹۸ )  شیدوش 

 ۱۲۹۹ )  شیدک 

 ۱۳۰۰ )  شیرا 

۱۳۰۱ )  شیرات 

 ۱۳۰۲ )  شیرازه 

 ۱۳۰۳ )  شیرجهان 

 ۱۳۰۴ )  شیرلی  

۱۳۰۵ )  شیرین 

 ۱۳۰۶ )  شیرین بانو 

 ۱۳۰۷ )  شیرین بر 

 ۱۳۰۸ )  شیرین دخت  

۱۳۰۹ )  شیرینک 

 ۱۳۱۰ )  شیفته 

 ۱۳۱۱ )  شیمتَه 

 ۱۳۱۲ )  شیوا 

۱۳۱۳ )  شیوا دخت 

 ۱۳۱۴ )  شیوه 

 ۱۳۱۵ )  شکرانه 

 ۱۳۱۶ )  شکرریز 

 

۱۳۱۷ )  شکرین 

 ۱۳۱۸ )  شکفته 

 ۱۳۱۹ )  شکوفا 

 ۱۳۲۰ )  شکوفه 

 

۱۳۲۱ )  شکوفه خاتون 

 ۱۳۲۲ )  شکوه آفرین 

 ۱۳۲۳ )  شکوه ناز 

 ۱۳۲۴ )  شکیبا  

۱۳۲۵ )  صاباح 

 ۱۳۲۶ )  صاباح گل 

 ۱۳۲۷ )  صاباح گول 

 ۱۳۲۸ )  صاحب جان  

۱۳۲۹ )  صادیدتا 

 ۱۳۳۰ )  صارومتا 

 ۱۳۳۱ )  صارومتا 

 ۱۳۳۲ )  صافی 

۱۳۳۳ )  صایورتا 

 ۱۳۳۴ )  صبا 

 ۱۳۳۵ )  صبائین 

 ۱۳۳۶ )  صباحی 

۱۳۳۷ )  صبح رنگ 

 ۱۳۳۸ )  صبح روجا 

 ۱۳۳۹ )  صبح گل 

 ۱۳۴۰ )  صبح گون 

 

۱۳۴۱ )  صبح گونه 

 ۱۳۴۲ )  صبح ناز 

 ۱۳۴۳ )  صبرناز 

 ۱۳۴۴ )  صبرینه 

 

۱۳۴۵ )  صبریّه 

 ۱۳۴۶ )  صبور 

 ۱۳۴۷ )  صِپیتا 

 ۱۳۴۸ )  صحرا  

۱۳۴۹ )  صِحو 

 ۱۳۵۰ )  صدارت 

 ۱۳۵۱ )  صداقت 

 ۱۳۵۲ )  صدّیقه  

۱۳۵۳ )  صدف 

 ۱۳۵۴ )  صِرا 

 ۱۳۵۵ )  صغی یا 

 ۱۳۵۶ )  صفا  

۱۳۵۷ )  صلابت 

 ۱۳۵۸ )  صنم بانو 

 ۱۳۵۹ )  صنم جهان 

 ۱۳۶۰ )  صنم خاتون 

۱۳۶۱ )  صنم دخت 

 ۱۳۶۲ )  صنم رو 

 ۱۳۶۳ )  صنم گل 

 ۱۳۶۴ )  صنم گون  

۱۳۶۵ )  صنم ناز 

 ۱۳۶۶ )  صَوتَه 

 ۱۳۶۷ )  صُورتا 

 ۱۳۶۸ )  صورتی  

۱۳۶۹ )  صُولَمَه 

 ۱۳۷۰ )  صوما 

 ۱۳۷۱ )  صِوی 

 ۱۳۷۲ )  صیپورا 

۱۳۷۳ )  صیرتا 

 ۱۳۷۴ )  طراوت 

 ۱۳۷۵ )  طرب 

 ۱۳۷۶ )  طرّه  

۱۳۷۷ )  طرّه خاتون 

 ۱۳۷۸ )  طرفه 

 ۱۳۷۹ )  طلا خاتون 

 ۱۳۸۰ )  طلا دخت 

 

۱۳۸۱ )  طلا گون 

 ۱۳۸۲ )  طلا ناز 

 ۱۳۸۳ )  طلا( تلا) 

 ۱۳۸۴ )  طلابانو  

۱۳۸۵ )  طلامان 

 ۱۳۸۶ )  طلایه 

 ۱۳۸۷ )  طلایی 

 ۱۳۸۸ )  طلعت  

۱۳۸۹ )  طلوع 

 ۱۳۹۰ )  طلیعه 

 ۱۳۹۱ )  طنّاز 

 ۱۳۹۲ )  طنین 

۱۳۹۳ )  طوبی 

 ۱۳۹۴ )  طینت 

 ۱۳۹۵ )  ظفر دخت 

 ۱۳۹۶ )  عارپِلا  

۱۳۹۷ )  عاریسیه 

 ۱۳۹۸ )  عاریسیکَه 

 ۱۳۹۹ )  عام دوسی ( عم دوسی ) 

 ۱۴۰۰ )  عایشه 

 

۱۴۰۱ )  عَجوناز 

 ۱۴۰۲ )  عَجونوش 

 ۱۴۰۳ )  عِدِن 

 ۱۴۰۴ )  عروس 

 

۱۴۰۵ )  عروسک 

 ۱۴۰۶ )  عزیز نگار 

 ۱۴۰۷ )  عزیزی 

 ۱۴۰۸ )  عَسری  

۱۴۰۹ )  عسل 

 ۱۴۱۰ )  عسل 

 ۱۴۱۱ )  عُشرات 

 ۱۴۱۲ )  عطر بیز  

۱۴۱۳ )  عطرگل 

 ۱۴۱۴ )  عطری 

 ۱۴۱۵ )  عطرین 

 ۱۴۱۶ )  عطیفه  

۱۴۱۷ )  علیّه 

 ۱۴۱۸ )  عنبر 

 ۱۴۱۹ )  عنبر سارا 

 ۱۴۲۰ )  عنبر طلا  

۱۴۲۱ )  عنبرگل 

 ۱۴۲۲ )  عنّابی 

 ۱۴۲۳ )  عودین 

 ۱۴۲۴ )  غازایاقی  

۱۴۲۵ )  غروب 

 ۱۴۲۶ )  غزال 

 ۱۴۲۷ )  غزاله 

 ۱۴۲۸ )  غزل 

۱۴۲۹ )  غمزه 

 ۱۴۳۰ )  غمزه 

 ۱۴۳۱ )  غَمَنه 

 ۱۴۳۲ )  غنچه  

۱۴۳۳ )  غنچه باشی 

 ۱۴۳۴ )  غنچه بانو 

 ۱۴۳۵ )  غنچه بو 

 ۱۴۳۶ )  غنچه بید  

۱۴۳۷ )  غنچه پری 

 ۱۴۳۸ )  غنچه خاتون 

 ۱۴۳۹ )  غنچه خند 

 ۱۴۴۰ )  غنچه دخت 

 

۱۴۴۱ )  غنچه دوسی 

 ۱۴۴۲ )  غنچه رو 

 ۱۴۴۳ )  غنچه سا 

 ۱۴۴۴ )  غنچه سبز 

۱۴۴۵ )  غنچه گل 

 ۱۴۴۶ )  غنچه گل 

 ۱۴۴۷ )  غنچه ناز 

 ۱۴۴۸ )  غنچه یاس 

۱۴۴۹ )  غنچک 

 ۱۴۵۰ )  غوغا 

 ۱۴۵۱ )  فافا 

 ۱۴۵۲ )  فافا دخت  

۱۴۵۳ )  فانوس 

 ۱۴۵۴ )  فانوس 

 ۱۴۵۵ )  فانیذ 

 ۱۴۵۶ )  فَتَن 

۱۴۵۷ )  فتنه 

 ۱۴۵۸ )  فدا 

 ۱۴۵۹ )  فر خاتون 

 ۱۴۶۰ )  فر گل 

۱۴۶۱ )  فرآسا 

 ۱۴۶۲ )  فرآوا 

 ۱۴۶۳ )  فرا چِهر 

 ۱۴۶۴ )  فراچِهر 

 

۱۴۶۵ )  فرازنده 

 ۱۴۶۶ )  فرافزا 

 ۱۴۶۷ )  فرانه 

 ۱۴۶۸ )  فرانی  

۱۴۶۹ )  فرانک 

 ۱۴۷۰ )  فربانو 

 ۱۴۷۱ )  فربو 

 ۱۴۷۲ )  فرتاج  

۱۴۷۳ )  فرتاک 

 ۱۴۷۴ )  فَرتو 

 ۱۴۷۵ )  فرجان 

 ۱۴۷۶ )  فرچهر  

۱۴۷۷ )  فرح انگیز 

 ۱۴۷۸ )  فرح بانو 

 ۱۴۷۹ )  فرح جو 

 ۱۴۸۰ )  فرح دخت 

۱۴۸۱ )  فرح ناز 

 ۱۴۸۲ )  فرح نوش 

 ۱۴۸۳ )  فرح وش 

 ۱۴۸۴ )  فرخ چهر 

۱۴۸۵ )  فرخ رو 

 ۱۴۸۶ )  فرخ ماه 

 ۱۴۸۷ )  فرخنده بخت 

 ۱۴۸۸ )  فرخنده چهر 

۱۴۸۹ )  فرخنده رای 

 ۱۴۹۰ )  فرخی 

 ۱۴۹۱ )  فرد آیین 

 ۱۴۹۲ )  فردخت 

۱۴۹۳ )  فردیس 

 ۱۴۹۴ )  فرّه تاج 

 ۱۴۹۵ )  فَرَشت 

 ۱۴۹۶ )  فَرَشت 

۱۴۹۷ )  فرشته بانو 

 ۱۴۹۸ )  فرشته رو 

 ۱۴۹۹ )  فرگون 

 ۱۵۰۰ )  فرگون 

۱۵۰۱ )  فرگونه 

 ۱۵۰۲ )  فرناز 

 ۱۵۰۳ )  فرنگار 

 ۱۵۰۴ )  فرنگیس  

۱۵۰۵ )  فَرنو 

 ۱۵۰۶ )  فرنوش 

 ۱۵۰۷ )  فرنی 

 ۱۵۰۸ )  فرِنی 

۱۵۰۹ )  فرنیاز 

 ۱۵۱۰ )  فَرواگین 

 ۱۵۱۱ )  فَرواگین 

 ۱۵۱۲ )  فَرواگین 

۱۵۱۳ )  فروز خاتون 

 ۱۵۱۴ )  فروزآفرین 

 ۱۵۱۵ )  فروزان 

 ۱۵۱۶ )  فروزبخت  

۱۵۱۷ )  فروزجهان 

 ۱۵۱۸ )  فروزنده 

 ۱۵۱۹ )  فروزه 

 ۱۵۲۰ )  فروزین  

۱۵۲۱ )  فروشاد 

 ۱۵۲۲ )  فروغ بانو 

 ۱۵۲۳ )  فروغ دخت 

 ۱۵۲۴ )  فری 

۱۵۲۵ )  فری بار 

 ۱۵۲۶ )  فری بانو 

 ۱۵۲۷ )  فری بخت 

 ۱۵۲۸ )  فری بن  

۱۵۲۹ )  فری پیکر 

 ۱۵۳۰ )  فری تن 

 ۱۵۳۱ )  فری جان 

 ۱۵۳۲ )  فری چهر  

۱۵۳۳ )  فری دخت 

 ۱۵۳۴ )  فری رام 

 ۱۵۳۵ )  فری رنگ 

 ۱۵۳۶ )  فری گیتا  

۱۵۳۷ )  فری گیس 

 ۱۵۳۸ )  فری مینو 

 ۱۵۳۹ )  فری ناز 

 ۱۵۴۰ )  فری نام  

۱۵۴۱ )  فریا 

 ۱۵۴۲ )  فریار 

 ۱۵۴۳ )  فریانک 

 ۱۵۴۴ )  فریبا 

۱۵۴۵ )  فریبنده 

 ۱۵۴۶ )  فریتا 

 ۱۵۴۷ )  فریفته 

 ۱۵۴۸ )  فریماه 

۱۵۴۹ )  فَریماه 

 ۱۵۵۰ )  فریمهر 

 ۱۵۵۱ )  فرین 

 ۱۵۵۲ )  فرین  

۱۵۵۳ )  فرین دخت 

 ۱۵۵۴ )  فرین ناز 

 ۱۵۵۵ )  فرین نوش 

 ۱۵۵۶ )  فرینوش 

۱۵۵۷ )  فریوار 

 ۱۵۵۸ )  فریوش 

 ۱۵۵۹ )  فزاینده 

 ۱۵۶۰ )  فسانه 

۱۵۶۱ )  فسون 

 ۱۵۶۲ )  فلک سا 

 ۱۵۶۳ )  فلک مانا 

 ۱۵۶۴ )  فیروز خاتون 

۱۵۶۵ )  قاربی بی 

 ۱۵۶۶ )  قاطینتا 

 ۱۵۶۷ )  قدح 

 ۱۵۶۸ )  قدم 

۱۵۶۹ )  قدم شاه 

 ۱۵۷۰ )  قرنفیل 

 ۱۵۷۱ )  قزل تِل 

 ۱۵۷۲ )  قِزِل گل 

۱۵۷۳ )  قزل گول 

 ۱۵۷۴ )  قزل گون 

 ۱۵۷۵ )  قِزی 

 ۱۵۷۶ )  قِسِمتَه 

۱۵۷۷ )  قُشا 

 ۱۵۷۸ )  قشنگ 

 ۱۵۷۹ )  قشنگه 

 ۱۵۸۰ )  قمر 

۱۵۸۱ )  قمر ناز 

 ۱۵۸۲ )  قمیله 

 ۱۵۸۳ )  قوبا 

 ۱۵۸۴ )  قیاق  

۱۵۸۵ )  قیزبس 

 ۱۵۸۶ )  قیزلَرگول 

 ۱۵۸۷ )  قیزیل 

 ۱۵۸۸ )  قیزیل اوزَن 

۱۵۸۹ )  قیزیل ایرماق 

 ۱۵۹۰ )  قِیم خیر 

 ۱۵۹۱ )  گرامی دخت 

 ۱۵۹۲ )  گران بانو 

۱۵۹۳ )  گران دخت 

 ۱۵۹۴ )  گران گل 

 ۱۵۹۵ )  گران ناز 

 ۱۵۹۶ )  گرانسایه  

۱۵۹۷ )  گرانمایه 

 ۱۵۹۸ )  گزیده 

 ۱۵۹۹ )  گل آتش 

 ۱۶۰۰ )  گل آذر 

۱۶۰۱ )  گل آذین 

 ۱۶۰۲ )  گل آرا 

 ۱۶۰۳ )  گل آسا 

 ۱۶۰۴ )  گل آسمان 

۱۶۰۵ )  گل آغا 

 ۱۶۰۶ )  گل آغوش 

 ۱۶۰۷ )  گل آفاق 

 ۱۶۰۸ )  گل آفتاب  

۱۶۰۹ )  گل آفرین 

 ۱۶۱۰ )  گل آگین 

 ۱۶۱۱ )  گل آور 

 ۱۶۱۲ )  گل آیین  

۱۶۱۳ )  گل ابرک 

 ۱۶۱۴ )  گل اشک 

 ۱۶۱۵ )  گل افروز 

 ۱۶۱۶ )  گل افزا 

۱۶۱۷ )  گل افزون 

 ۱۶۱۸ )  گل افسون 

 ۱۶۱۹ )  گل افشان 

 ۱۶۲۰ )  گل امان 

۱۶۲۱ )  گل انار 

 ۱۶۲۲ )  گل اندام 

 ۱۶۲۳ )  گل اندام 

 ۱۶۲۴ )  گل اندود  

۱۶۲۵ )  گل انگبین 

 ۱۶۲۶ )  گل انگیز 

 ۱۶۲۷ )  گل ایران 

 ۱۶۲۸ )  گل باغ  

۱۶۲۹ )  گل بانو 

 ۱۶۳۰ )  گل بتّه 

 ۱۶۳۱ )  گل بخت 

 ۱۶۳۲ )  گل بدن  

۱۶۳۳ )  گل بس 

 ۱۶۳۴ )  گل بستان 

 ۱۶۳۵ )  گل بسر 

 ۱۶۳۶ )  گل به 

۱۶۳۷ )  گل بها 

 ۱۶۳۸ )  گل بهار 

 ۱۶۳۹ )  گل بهشت 

 ۱۶۴۰ )  گل بهی 

۱۶۴۱ )  گل بی بی 

 ۱۶۴۲ )  گل بید 

 ۱۶۴۳ )  گل بیز 

 ۱۶۴۴ )  گل پاییز 

۱۶۴۵ )  گل پاک 

 ۱۶۴۶ )  گل پذیر 

 ۱۶۴۷ )  گل پری 

 ۱۶۴۸ )  گل پیدا  

۱۶۴۹ )  گل پیرا 

 ۱۶۵۰ )  گل پیراهن 

 ۱۶۵۱ )  گل پیکر 

 ۱۶۵۲ )  گل تا  

۱۶۵۳ )  گل تابان 

 ۱۶۵۴ )  گل تبار 

 ۱۶۵۵ )  گل تک 

 ۱۶۵۶ )  گل ثمر  

۱۶۵۷ )  گل جام 

 ۱۶۵۸ )  گل جامه 

 ۱۶۵۹ )  گل جبین 

 ۱۶۶۰ )  گل جهان  

۱۶۶۱ )  گل جو 

 ۱۶۶۲ )  گل چشمه 

 ۱۶۶۳ )  گل چمن 

 ۱۶۶۴ )  گل چهره  

۱۶۶۵ )  گل حسرت 

 ۱۶۶۶ )  گل حنا 

 ۱۶۶۷ )  گل حوری 

 ۱۶۶۸ )  گل خاتون  

۱۶۶۹ )  گل خند 

 ۱۶۷۰ )  گل خندان 

 ۱۶۷۱ )  گل خو 

 ۱۶۷۲ )  گل خورشید  

۱۶۷۳ )  گل خوش 

 ۱۶۷۴ )  گل دامان 

 ۱۶۷۵ )  گل دامن 

 ۱۶۷۶ )  گل دخت  

۱۶۷۷ )  گل دشت 

 ۱۶۷۸ )  گل دیس 

 ۱۶۷۹ )  گل ربا 

 ۱۶۸۰ )  گل رخت  

۱۶۸۱ )  گل رَس 

 ۱۶۸۲ )  گل ریحان 

 ۱۶۸۳ )  گل زاد 

 ۱۶۸۴ )  گل زر  

۱۶۸۵ )  گل زرد 

 ۱۶۸۶ )  گل زری 

 ۱۶۸۷ )  گل زریون 

 ۱۶۸۸ )  گل زیب 

۱۶۸۹ )  گل زینت 

 ۱۶۹۰ )  گل زیور 

 ۱۶۹۱ )  گل سایه 

 ۱۶۹۲ )  گل سپاس 

 

۱۶۹۳ )  گل سِتا 

 ۱۶۹۴ )  گل ستاره 

 ۱۶۹۵ )  گل ستان 

 ۱۶۹۶ )  گل ستی  

۱۶۹۷ )  گل سرشت 

 ۱۶۹۸ )  گل سمن 

 ۱۶۹۹ )  گل سو 

 ۱۷۰۰ )  گل سوری  

۱۷۰۱ )  گل سیما 

 ۱۷۰۲ )  گل سیمین 

 ۱۷۰۳ )  گل شیفته 

 ۱۷۰۴ )  گل شکر 

۱۷۰۵ )  گل صبا 

 ۱۷۰۶ )  گل صحرا 

 ۱۷۰۷ )  گل صنم 

 ۱۷۰۸ )  گل عُذار   

۱۷۰۹ )  گل عشق 

 ۱۷۱۰ )  گل عنبر 

 ۱۷۱۱ )  گل عنّاب 

 ۱۷۱۲ )  گل غنچه  

۱۷۱۳ )  گل قند 

 ۱۷۱۴ )  گل گشت 

 ۱۷۱۵ )  گل گل 

 ۱۷۱۶ )  گل گلاب 

 

۱۷۱۷ )  گل گنج 

 ۱۷۱۸ )  گل گو 

 ۱۷۱۹ )  گل گیس 

 ۱۷۲۰ )  گل گیسو 

۱۷۲۱ )  گل مان 

 ۱۷۲۲ )  گل مانه 

 ۱۷۲۳ )  گل مانی 

 ۱۷۲۴ )  گل مرنج  

۱۷۲۵ )  گل مشک 

 ۱۷۲۶ )  گل منظر 

 ۱۷۲۷ )  گل مهتاب 

 ۱۷۲۸ )  گل مهر  

۱۷۲۹ )  گل مُهره 

 ۱۷۳۰ )  گل نام 

 ۱۷۳۱ )  گل نام 

 ۱۷۳۲ )  گل نبات  

۱۷۳۳ )  گل نشاط 

 ۱۷۳۴ )  گل نشان 

 ۱۷۳۵ )  گل نگار 

 ۱۷۳۶ )  گل نگین  

۱۷۳۷ )  گل نما 

 ۱۷۳۸ )  گل نوا 

 ۱۷۳۹ )  گل نواز 

 ۱۷۴۰ )  گل نیک  

۱۷۴۱ )  گل هستی 

 ۱۷۴۲ )  گل واژه 

 ۱۷۴۳ )  گل وش 

 ۱۷۴۴ )  گل یاد  

۱۷۴۵ )  گل یار 

 ۱۷۴۶ )  گل کوهی 

 ۱۷۴۷ )  گلاب 

 ۱۷۴۸ )  گلاره  

۱۷۴۹ )  گلاله 

 ۱۷۵۰ )  گلاله 

 ۱۷۵۱ )  گلباد 

 ۱۷۵۲ )  گلبار  

۱۷۵۳ )  گلباران 

 ۱۷۵۴ )  گلباش 

 ۱۷۵۵ )  گلباشی 

 ۱۷۵۶ )  گلباف  

۱۷۵۷ )  گلبام 

 ۱۷۵۸ )  گلبام 

 ۱۷۵۹ )  گلبر 

 ۱۷۶۰ )  گلبر  

۱۷۶۱ )  گلبران 

 ۱۷۶۲ )  گلبرگ 

 ۱۷۶۳ )  گلبن 

 ۱۷۶۴ )  گلبناز 

۱۷۶۵ )  گلبند 

 ۱۷۶۶ )  گلبو 

 ۱۷۶۷ )  گلبوته 

 ۱۷۶۸ )  گلبوم 

۱۷۶۹ )  گلپاد 

 ۱۷۷۰ )  گلپر 

 ۱۷۷۱ )  گلپرن 

 ۱۷۷۲ )  گلتاج 

۱۷۷۳ )  گلتن 

 ۱۷۷۴ )  گلچه 

 ۱۷۷۵ )  گلچه خاتون 

 ۱۷۷۶ )  گلچهر  

۱۷۷۷ )  گلچهره 

 ۱۷۷۸ )  گلچهره 

 ۱۷۷۹ )  گلچین 

 ۱۷۸۰ )  گلخنده  

۱۷۸۱ )  گلخواه 

 ۱۷۸۲ )  گلداد 

 ۱۷۸۳ )  گلداد 

 ۱۷۸۴ )  گلداده  

۱۷۸۵ )  گلدانه 

 ۱۷۸۶ )  گلدست 

 ۱۷۸۷ )  گلدسته 

 ۱۷۸۸ )  گلدل  

۱۷۸۹ )  گلدوست 

 ۱۷۹۰ )  گلرخ 

 ۱۷۹۱ )  گلرخسار 

 ۱۷۹۲ )  گلرنگ  

۱۷۹۳ )  گلریز 

 ۱۷۹۴ )  گلزار 

 ۱۷۹۵ )  گلزاران 

 ۱۷۹۶ )  گلزاره  

۱۷۹۷ )  گلزارک 

 ۱۷۹۸ )  گلسا 

 ۱۷۹۹ )  گلسا 

 ۱۸۰۰ )  گلسار  

۱۸۰۱ )  گلسار 

 ۱۸۰۲ )  گلسان 

 ۱۸۰۳ )  گلستانه 

 ۱۸۰۴ )  گلستانک  

۱۸۰۵ )  گلسر 

 ۱۸۰۶ )  گلسر 

 ۱۸۰۷ )  گلسمن 

 ۱۸۰۸ )  گِلسین  

۱۸۰۹ )  گلشاد 

 ۱۸۱۰ )  گلشاد 

 ۱۸۱۱ )  گلشادان 

 ۱۸۱۲ )  گلشن 

۱۸۱۳ )  گلشنگ 

 ۱۸۱۴ )  گلشهر 

 ۱۸۱۵ )  گلشید 

 ۱۸۱۶ )  گلفام 

۱۸۱۷ )  گلفام 

 ۱۸۱۸ )  گلگونه 

 ۱۸۱۹ )  گلماه 

 ۱۸۲۰ )  گلنار  

۱۸۲۱ )  گلناز 

 ۱۸۲۲ )  گلندام 

 ۱۸۲۳ )  گلنوش 

 ۱۸۲۴ )  گلی 

۱۸۲۵ )  گُلَک 

 ۱۸۲۶ )  گلکار 

 ۱۸۲۷ )  گندم 

 ۱۸۲۸ )  گهر آفرین  

۱۸۲۹ )  گهر بانو 

 ۱۸۳۰ )  گهر جهان 

 ۱۸۳۱ )  گهر دخت 

 ۱۸۳۲ )  گهر دیس  

۱۸۳۳ )  گهر ناز 

 ۱۸۳۴ )  گهرچهر 

 ۱۸۳۵ )  گهرزاد 

 ۱۸۳۶ )  گهریار 

۱۸۳۷ )  گوزل 

 ۱۸۳۸ )  گوزَلتَه 

 ۱۸۳۹ )  گُولَه 

 ۱۸۴۰ )  گوهر 

۱۸۴۱ )  گوهر بانو 

 ۱۸۴۲ )  گوهر جهان 

 ۱۸۴۳ )  گوهر ناز 

 ۱۸۴۴ )  گوهر نوش  

۱۸۴۵ )  گوهرتاب، گهرتاب 

 ۱۸۴۶ )  گوهردخت 

 ۱۸۴۷ )  گوهرشاد 

 ۱۸۴۸ )  گوهرشید، گهرشید  

۱۸۴۹ )  گوهرنگار، گهرنگار 

 ۱۸۵۰ )  گوهرین 

 ۱۸۵۱ )  گویا 

 ۱۸۵۲ )  گی خوکتَه  

۱۸۵۳ )  گیبور 

 ۱۸۵۴ )  گیتا بانو 

 ۱۸۵۵ )  گیتا دخت 

 ۱۸۵۶ )  گیتا رخ  

۱۸۵۷ )  گیتا رخ 

 ۱۸۵۸ )  گیتا ناز 

 ۱۸۵۹ )  گیتافر 

 ۱۸۶۰ )  گیتانوش  

۱۸۶۱ )  گیتی 

 ۱۸۶۲ )  گیتی آرای 

 ۱۸۶۳ )  گیتی افروز 

 ۱۸۶۴ )  گیتی بان  

۱۸۶۵ )  گیتی بانو 

 ۱۸۶۶ )  گیتی دخت 

 ۱۸۶۷ )  گیتی ناز 

 ۱۸۶۸ )  گیدنوش  

۱۸۶۹ )  گیس بانو 

 ۱۸۷۰ )  گیس خاتون 

 ۱۸۷۱ )  گیس دخت 

 ۱۸۷۲ )  گیس گل  

۱۸۷۳ )  گیسا 

 ۱۸۷۴ )  گیسا 

 ۱۸۷۵ )  گیسو 

 ۱۸۷۶ )  گیل دخت  

۱۸۷۷ )  گیل نوش 

 ۱۸۷۸ )  گیل نوش 

 ۱۸۷۹ )  گیلا 

 ۱۸۸۰ )  گیلاندخت  

۱۸۸۱ )  گیله ناز 

 ۱۸۸۲ )  گینا 

 ۱۸۸۳ )  لادبُن 

 ۱۸۸۴ )  لادن  

۱۸۸۵ )  لالا 

 ۱۸۸۶ )  لاله 

 ۱۸۸۷ )  لاله بخت 

 ۱۸۸۸ )  لاله بر  

۱۸۸۹ )  لاله چهر 

 ۱۸۹۰ )  لاله چین 

 ۱۸۹۱ )  لاله دخت 

 ۱۸۹۲ )  لاله دشت  

۱۸۹۳ )  لاله دیس 

 ۱۸۹۴ )  لاله رخ 

 ۱۸۹۵ )  لاله رو 

 ۱۸۹۶ )  لاله فام 

۱۸۹۷ )  لاله گون 

 ۱۸۹۸ )  لاله ناز 

 ۱۸۹۹ )  لاله وَش 

 ۱۹۰۰ )  لاهیتا  

۱۹۰۱ )  لبخند 

 ۱۹۰۲ )  لطافت 

 ۱۹۰۳ )  لَه اویته 

 ۱۹۰۴ )  لَویوتَه  

۱۹۰۵ )  لی اَت 

 ۱۹۰۶ )  لیدا 

 ۱۹۰۷ )  ماب عانیتا 

 ۱۹۰۸ )  مارال  

۱۹۰۹ )  مارُخ 

 ۱۹۱۰ )  مارینا 

 ۱۹۱۱ )  مارکارید 

 ۱۹۱۲ )  مام بانو  

۱۹۱۳ )  مام دخت 

 ۱۹۱۴ )  مامک 

 ۱۹۱۵ )  مامک دخت 

 ۱۹۱۶ )  مانا  

۱۹۱۷ )  ماندان، ماندانا 

 ۱۹۱۸ )  ماندگار 

 ۱۹۱۹ )  مانوش 

 ۱۹۲۰ )  مانی ماه 

۱۹۲۱ )  ماه 

 ۱۹۲۲ )  ماه 

 ۱۹۲۳ )  ماه آرزو 

 ۱۹۲۴ )  ماه آفرین 

۱۹۲۵ )  ماه افروز 

 ۱۹۲۶ )  ماه افشان 

 ۱۹۲۷ )  ماه اندام 

 ۱۹۲۸ )  ماه بانو  

۱۹۲۹ )  ماه بخت 

 ۱۹۳۰ )  ماه بر 

 ۱۹۳۱ )  ماه بی بی 

 ۱۹۳۲ )  ماه پرن 

۱۹۳۳ )  ماه پسند 

 ۱۹۳۴ )  ماه پیشانی 

 ۱۹۳۵ )  ماه پیکر 

 ۱۹۳۶ )  ماه تابان 

۱۹۳۷ )  ماه تاج 

 ۱۹۳۸ )  ماه جبین 

 ۱۹۳۹ )  ماه جهان 

 ۱۹۴۰ )  ماه چهر  

۱۹۴۱ )  ماه چهره 

 ۱۹۴۲ )  ماه خاتون 

 ۱۹۴۳ )  ماه دخت 

 ۱۹۴۴ )  ماه دوش 

۱۹۴۵ )  ماه دیس 

 ۱۹۴۶ )  ماه رخسار 

 ۱۹۴۷ )  ماه رس 

 ۱۹۴۸ )  ماه سا  

۱۹۴۹ )  ماه سپند 

 ۱۹۵۰ )  ماه ستی 

 ۱۹۵۱ )  ماه سیما 

 ۱۹۵۲ )  ماه شب  

۱۹۵۳ )  ماه صنم 

 ۱۹۵۴ )  ماه طلا 

 ۱۹۵۵ )  ماه طلعت 

 ۱۹۵۶ )  ماه گل 

۱۹۵۷ )  ماه گون 

 ۱۹۵۸ )  ماه مَلَک 

 ۱۹۵۹ )  ماه منیر 

 ۱۹۶۰ )  ماه ناز  

۱۹۶۱ )  ماه نسا 

 ۱۹۶۲ )  ماه نشان 

 ۱۹۶۳ )  ماه نگار 

 ۱۹۶۴ )  ماه نو  

۱۹۶۵ )  ماهان بانو 

 ۱۹۶۶ )  ماهان دخت 

 ۱۹۶۷ )  ماهتا 

 ۱۹۶۸ )  ماهتاب  

۱۹۶۹ )  ماهرخ 

 ۱۹۷۰ )  ماهرو 

 ۱۹۷۱ )  ماهریز 

 ۱۹۷۲ )  ماهزاد 

۱۹۷۳ )  ماهگونه 

 ۱۹۷۴ )  ماهنوش 

 ۱۹۷۵ )  ماهین 

 ۱۹۷۶ )  ماهک 

۱۹۷۷ )  ماهک 

 ۱۹۷۸ )  مخمل 

 ۱۹۷۹ )  مخیرتا 

 ۱۹۸۰ )  مَرتَه  

۱۹۸۱ )  مرحان بانو 

 ۱۹۸۲ )  مَرگنیته 

 ۱۹۸۳ )  مرمر بانو 

 ۱۹۸۴ )  مرمر دخت  

۱۹۸۵ )  مرمر ناز 

 ۱۹۸۶ )  مرمرخاتون 

 ۱۹۸۷ )  مُروا 

 ۱۹۸۸ )  مژدگانه  

۱۹۸۹ )  مژده 

 ۱۹۹۰ )  مژگان 

 ۱۹۹۱ )  مشیانه 

 ۱۹۹۲ )  مشیانه  

۱۹۹۳ )  مشک آفرین 

 ۱۹۹۴ )  مشک بانو 

 ۱۹۹۵ )  مُشک بر 

 ۱۹۹۶ )  مُشک بید  

۱۹۹۷ )  مشک دخت 

 ۱۹۹۸ )  مشک دیس 

 ۱۹۹۹ )  مُشک سا 

 ۲۰۰۰ )  مُشک ناز 

۲۰۰۱ )  مُشکان 

 ۲۰۰۲ )  مشکان دخت 

 ۲۰۰۳ )  مشکین 

 ۲۰۰۴ )  مشکین بانو  

۲۰۰۵ )  مشکین خاتون 

 ۲۰۰۶ )  مشکین دخت 

 ۲۰۰۷ )  ملاحت 

 ۲۰۰۸ )  ملوس  

۲۰۰۹ )  ملوس بانو 

 ۲۰۱۰ )  ملوس خاتون 

 ۲۰۱۱ )  ملوس دخت 

 ۲۰۱۲ )  ملوسک  

۲۰۱۳ )  مِلیچَک 

 ۲۰۱۴ )  ملیله 

 ۲۰۱۵ )  مَلَک 

 ۲۰۱۶ )  مَلَک آفرین  

۲۰۱۷ )  مَلک بانو 

 ۲۰۱۸ )  مُلک بانو 

 ۲۰۱۹ )  مُلک خاتون 

 ۲۰۲۰ )  مَلک ناز  

۲۰۲۱ )  مُلک ناز 

 ۲۰۲۲ )  منیژه 

 ۲۰۲۳ )  مه پیکر 

 ۲۰۲۴ )  مَه خاتون  

۲۰۲۵ )  مِه خاتون 

 ۲۰۲۶ )  مَه دخت 

 ۲۰۲۷ )  مِه دخت 

 ۲۰۲۸ )  مَه دیس  

۲۰۲۹ )  مه رخ 

 ۲۰۳۰ )  مه ستی 

 ۲۰۳۱ )  مه سیما 

 ۲۰۳۲ )  مَه گل 

۲۰۳۳ )  مِه ناز 

 ۲۰۳۴ )  مهپاره 

 ۲۰۳۵ )  مهتابی 

 ۲۰۳۶ )  مهتاج  

۲۰۳۷ )  مَهددخت 

 ۲۰۳۸ )  مهر آفرین 

 ۲۰۳۹ )  مهر آفرین 

 ۲۰۴۰ )  مهر آیین  

۲۰۴۱ )  مهر افروز 

 ۲۰۴۲ )  مهر افزا 

 ۲۰۴۳ )  مهر افزون 

 ۲۰۴۴ )  مهر انگیز  

۲۰۴۵ )  مهر ایران 

 ۲۰۴۶ )  مهر بخت 

 ۲۰۴۷ )  مهر بُن 

 ۲۰۴۸ )  مهر بُن  

۲۰۴۹ )  مهر بهشت 

 ۲۰۵۰ )  مهر پرور 

 ۲۰۵۱ )  مهر جبین 

 ۲۰۵۲ )  مهر جهان  

۲۰۵۳ )  مهر دیس 

 ۲۰۵۴ )  مهر فروز 

 ۲۰۵۵ )  مهر گل 

 ۲۰۵۶ )  مهر گون  

۲۰۵۷ )  مهر گونه 

 ۲۰۵۸ )  مهر گیاه 

 ۲۰۵۹ )  مهر ماه 

 ۲۰۶۰ )  مهر منیر  

۲۰۶۱ )  مهر نگار 

 ۲۰۶۲ )  مهرآرا 

 ۲۰۶۳ )  مهرآزاد 

 ۲۰۶۴ )  مهرآسا  

۲۰۶۵ )  مهرآفرید 

 ۲۰۶۶ )  مهرآگین 

 ۲۰۶۷ )  مهرا 

 ۲۰۶۸ )  مهراد  

۲۰۶۹ )  مهران دخت 

 ۲۰۷۰ )  مهراندیش 

 ۲۰۷۱ )  مهرانوش 

 ۲۰۷۲ )  مهرانوش  

۲۰۷۳ )  مهربان 

 ۲۰۷۴ )  مهرپو 

 ۲۰۷۵ )  مهرتاب 

 ۲۰۷۶ )  مهرتاج  

۲۰۷۷ )  مهرچین 

 ۲۰۷۸ )  مهرچین 

 ۲۰۷۹ )  مهردخت 

 ۲۰۸۰ )  مهرسا  

۲۰۸۱ )  مهرشید 

 ۲۰۸۲ )  مهرناز 

 ۲۰۸۳ )  مهرنگ 

 ۲۰۸۴ )  مهرنوش  

۲۰۸۵ )  مَهرو 

 ۲۰۸۶ )  مهرورز 

 ۲۰۸۷ )  مهروش 

 ۲۰۸۸ )  مهروَش  

۲۰۸۹ )  مهروَش 

 ۲۰۹۰ )  مهروی 

 ۲۰۹۱ )  مهری 

 ۲۰۹۲ )  مهری  

۲۰۹۳ )  مهریاب 

 ۲۰۹۴ )  مهریانه 

 ۲۰۹۵ )  مهریانه 

 ۲۰۹۶ )  مهرین  

۲۰۹۷ )  مهرینه 

 ۲۰۹۸ )  مهسا 

 ۲۰۹۹ )  مَهسا 

 ۲۱۰۰ )  مِهسان  

۲۱۰۱ )  مهستی 

 ۲۱۰۲ )  مهشید 

 ۲۱۰۳ )  مهفام 

 ۲۱۰۴ )  مهفروز  

۲۱۰۵ )  مهفروغ 

 ۲۱۰۶ )  مهناز 

 ۲۱۰۷ )  مهنام 

 ۲۱۰۸ )  مَهین بانو 

۲۱۰۹ )  مِهین بانو 

 ۲۱۱۰ )  مَهین دخت 

 ۲۱۱۱ )  مهین رخ 

 ۲۱۱۲ )  مهکام  

۲۱۱۳ )  مهکامه 

 ۲۱۱۴ )  مونس 

 ۲۱۱۵ )  می گل 

 ۲۱۱۶ )  میتال 

۲۱۱۷ )  میترا 

 ۲۱۱۸ )  میترا 

 ۲۱۱۹ )  میترادخت 

 ۲۱۲۰ )  میچکا  

۲۱۲۱ )  میریام 

 ۲۱۲۲ )  میگانوش 

 ۲۱۲۳ )  میگانوش 

 ۲۱۲۴ )  میگونه 

۲۱۲۵ )  میمنت 

 ۲۱۲۶ )  مینا 

 ۲۱۲۷ )  مینو دخت 

 ۲۱۲۸ )  مینو دیس  

۲۱۲۹ )  مینو رخ 

 ۲۱۳۰ )  مینوچهر 

 ۲۱۳۱ )  مینوش 

 ۲۱۳۲ )  مینوفر  

۲۱۳۳ )  مینووش 

 ۲۱۳۴ )  میهن آرا 

 ۲۱۳۵ )  میهن بانو 

 ۲۱۳۶ )  میهن دخت  

۲۱۳۷ )  ناب خاتون 

 ۲۱۳۸ )  نار خاتون 

 ۲۱۳۹ )  ناربانو 

 ۲۱۴۰ )  ناربن  

۲۱۴۱ )  ناردانه 

 ۲۱۴۲ )  ناردخت 

 ۲۱۴۳ )  ناردیس 

 ۲۱۴۴ )  ناردین  

۲۱۴۵ )  نارگل 

 ۲۱۴۶ )  نارگون 

 ۲۱۴۷ )  نارنوش 

 ۲۱۴۸ )  ناروانه  

۲۱۴۹ )  نارونه 

 ۲۱۵۰ )  نارین 

 ۲۱۵۱ )  نارینه 

 ۲۱۵۲ )  ناز خاتون  

۲۱۵۳ )  ناز رخ 

 ۲۱۵۴ )  نازار 

 ۲۱۵۵ )  نازافشان 

 ۲۱۵۶ )  نازان  

۲۱۵۷ )  نازانتا 

 ۲۱۵۸ )  نازاندام 

 ۲۱۵۹ )  نازبار 

 ۲۱۶۰ )  نازباران  

۲۱۶۱ )  نازباشی 

 ۲۱۶۲ )  نازبرگ 

 ۲۱۶۳ )  نازبها 

 ۲۱۶۴ )  نازبی بی  

۲۱۶۵ )  نازپر 

 ۲۱۶۶ )  نازپرور 

 ۲۱۶۷ )  نازپری 

 ۲۱۶۸ )  نازتا  

۲۱۶۹ )  نازتاب 

 ۲۱۷۰ )  نازتاج 

 ۲۱۷۱ )  نازتن 

 ۲۱۷۲ )  نازجان  

۲۱۷۳ )  نازجهان 

 ۲۱۷۴ )  نازچشم 

 ۲۱۷۵ )  نازچهر 

 ۲۱۷۶ )  نازچهره  

۲۱۷۷ )  نازدار 

 ۲۱۷۸ )  نازدانه 

 ۲۱۷۹ )  نازدخت 

 ۲۱۸۰ )  نازرخسار  

۲۱۸۱ )  نازرو 

 ۲۱۸۲ )  نازشبنم 

 ۲۱۸۳ )  نازفر 

 ۲۱۸۴ )  نازفلک 

۲۱۸۵ )  نازگل 

 ۲۱۸۶ )  نازگون 

 ۲۱۸۷ )  نازگوهر 

 ۲۱۸۸ )  نازگیتی  

۲۱۸۹ )  نازگیس 

 ۲۱۹۰ )  نازلاله 

 ۲۱۹۱ )  نازلو 

 ۲۱۹۲ )  نازماه  

۲۱۹۳ )  نازملک 

 ۲۱۹۴ )  نازمهر 

 ۲۱۹۵ )  نازناز 

 ۲۱۹۶ )  نازنوش  

۲۱۹۷ )  نازنین 

 ۲۱۹۸ )  نازه 

 ۲۱۹۹ )  نازی 

 ۲۲۰۰ )  نازیاد 

۲۲۰۱ )  نازیار 

 ۲۲۰۲ )  نازین 

 ۲۲۰۳ )  نازینه 

 ۲۲۰۴ )  نازینک  

۲۲۰۵ )  نازک 

 ۲۲۰۶ )  نام گل 

 ۲۲۰۷ )  نامی 

 ۲۲۰۸ )  ناهرینا  

۲۲۰۹ )  ناهید 

 ۲۲۱۰ )  ناهید 

 ۲۲۱۱ )  ناهید 

 ۲۲۱۲ )  ناوا 

۲۲۱۳ )  ناوِه 

 ۲۲۱۴ )  نایاب 

 ۲۲۱۵ )  ناییری 

 ۲۲۱۶ )  ناییری  

۲۲۱۷ )  نباتی 

 ۲۲۱۸ )  نِتا 

 ۲۲۱۹ )  نجوا 

 ۲۲۲۰ )  نخستین  

۲۲۲۱ )  ندا 

 ۲۲۲۲ )  نرگس 

 ۲۲۲۳ )  نرگس بانو 

 ۲۲۲۴ )  نرمین  

۲۲۲۵ )  نرمینه 

 ۲۲۲۶ )  نرمک 

 ۲۲۲۷ )  نژاده 

 ۲۲۲۸ )  نِساک 

۲۲۲۹ )  نِساک 

 ۲۲۳۰ )  نسترن 

 ۲۲۳۱ )  نسترن بانو 

 ۲۲۳۲ )  نسترن دخت 

۲۲۳۳ )  نسرین 

 ۲۲۳۴ )  نسرین بانو 

 ۲۲۳۵ )  نسرین دخت 

 ۲۲۳۶ )  نَسُوته  

۲۲۳۷ )  نسیم 

 ۲۲۳۸ )  نسیم دخت 

 ۲۲۳۹ )  نسیمک 

 ۲۲۴۰ )  نِش بِت  

۲۲۴۱ )  نشاط 

 ۲۲۴۲ )  نشیده 

 ۲۲۴۳ )  نِعیما 

 ۲۲۴۴ )  نغمه  

۲۲۴۵ )  نقره 

 ۲۲۴۶ )  نقره خاتون 

 ۲۲۴۷ )  نقش آفرین 

 ۲۲۴۸ )  نقش جهان 

۲۲۴۹ )  نگار 

 ۲۲۵۰ )  نگار آفرین 

 ۲۲۵۱ )  نگار خاتون 

 ۲۲۵۲ )  نگار دیس 

۲۲۵۳ )  نگارآفرین 

 ۲۲۵۴ )  نگارشید 

 ۲۲۵۵ )  نگارمهر 

 ۲۲۵۶ )  نگاره 

۲۲۵۷ )  نگاره 

 ۲۲۵۸ )  نگارین 

 ۲۲۵۹ )  نگاه 

 ۲۲۶۰ )  نگین  

۲۲۶۱ )  نگین دیس 

 ۲۲۶۲ )  نِگینا 

 ۲۲۶۳ )  نگینه 

 ۲۲۶۴ )  نَمانیه 

 ۲۲۶۵ )  نَمانیه 

 ۲۲۶۶ )  نمک دخت 

 ۲۲۶۷ )  نمک ریز 

 ۲۲۶۸ )  نمک لان 

۲۲۶۹ )  نمکبار 

 ۲۲۷۰ )  نمکسار 

 ۲۲۷۱ )  نمکی 

 ۲۲۷۲ )  نمکین  

۲۲۷۳ )  نهال 

 ۲۲۷۴ )  نهایت 

 ۲۲۷۵ )  نهفته 

 ۲۲۷۶ )  نو دخت  

۲۲۷۷ )  نوآیین 

 ۲۲۷۸ )  نوا 

 ۲۲۷۹ )  نوا دخت 

 ۲۲۸۰ )  نوازش  

۲۲۸۱ )  نوبر 

 ۲۲۸۲ )  نور چهره 

 ۲۲۸۳ )  نور خاتون 

 ۲۲۸۴ )  نور دخت  

۲۲۸۵ )  نور دیده 

 ۲۲۸۶ )  نور دیس 

 ۲۲۸۷ )  نور گل 

 ۲۲۸۸ )  نورآسا  

۲۲۸۹ )  نورآفرین 

 ۲۲۹۰ )  نورآگین 

 ۲۲۹۱ )  نورآیین 

 ۲۲۹۲ )  نورا 

۲۲۹۳ )  نورا 

 ۲۲۹۴ )  نُورا 

 ۲۲۹۵ )  نورات 

 ۲۲۹۶ )  نورات 

۲۲۹۷ )  نوراچهر 

 ۲۲۹۸ )  نورافشان 

 ۲۲۹۹ )  نورانایا 

 ۲۳۰۰ )  نوراندام 

۲۳۰۱ )  نورانگیز 

 ۲۳۰۲ )  نوربخش 

 ۲۳۰۳ )  نوربی بی 

 ۲۳۰۴ )  نورس

۲۳۰۵ )  نورسته 

 ۲۳۰۶ )  نورشاد 

 ۲۳۰۷ )  نورماه 

 ۲۳۰۸ )  نوروش 

۲۳۰۹ )  نوری 

 ۲۳۱۰ )  نوری بانو 

 ۲۳۱۱ )  نوری جان 

 ۲۳۱۲ )  نوری دخت  

۲۳۱۳ )  نورین 

 ۲۳۱۴ )  نورینه 

 ۲۳۱۵ )  نوژان 

 ۲۳۱۶ )  نوش 

۲۳۱۷ )  نوش آفرین 

 ۲۳۱۸ )  نوش آگین 

 ۲۳۱۹ )  نوش بانو 

 ۲۳۲۰ )  نوش بن 

۲۳۲۱ )  نوش دخت 

 ۲۳۲۲ )  نوش ناز 

 ۲۳۲۳ )  نوشا 

 ۲۳۲۴ )  نوشاد 

۲۳۲۵ )  نوشان 

 ۲۳۲۶ )  نوشاک 

 ۲۳۲۷ )  نوشفر 

 ۲۳۲۸ )  نوشه 

۲۳۲۹ )  نوشین 

 ۲۳۳۰ )  نوشین بانو 

 ۲۳۳۱ )  نوشین دخت 

 ۲۳۳۲ )  نوگل 

۲۳۳۳ )  نوماه 

 ۲۳۳۴ )  نومهان 

 ۲۳۳۵ )  نونهال 

 ۲۳۳۶ )  نیاوند 

۲۳۳۷ )  نیشام 

 ۲۳۳۸ )  نیشام 

 ۲۳۳۹ )  نیشام 

 ۲۳۴۰ )  نیل رنگ  

۲۳۴۱ )  نیل فر 

 ۲۳۴۲ )  نیلپر 

 ۲۳۴۳ )  نیلرام 

 ۲۳۴۴ )  نیلرام 

۲۳۴۵ )  نیلگون 

 ۲۳۴۶ )  نیلوپر 

 ۲۳۴۷ )  نیمتاج 

 ۲۳۴۸ )  نین 

۲۳۴۹ )  نین سان 

 ۲۳۵۰ )  نین گال 

 ۲۳۵۱ )  نین لیل 

 ۲۳۵۲ )  نین کی 

۲۳۵۳ )  نینوا، نینوه 

 ۲۳۵۴ )  نینوش 

 ۲۳۵۵ )  نیوشا 

 ۲۳۵۶ )  نیک آفرین 

۲۳۵۷ )  نیک افروز 

 ۲۳۵۸ )  نیک بانو 

 ۲۳۵۹ )  نیک بخت 

 ۲۳۶۰ )  نیک بُد 

۲۳۶۱ )  نیک بو 

 ۲۳۶۲ )  نیک تاج 

 ۲۳۶۳ )  نیک جهان 

 ۲۳۶۴ )  نیک چهره 

۲۳۶۵ )  نیک خاتون 

 ۲۳۶۶ )  نیک دانه 

 ۲۳۶۷ )  نیک دخت 

 ۲۳۶۸ )  نیک دیس 

۲۳۶۹ )  نیک رس 

 ۲۳۷۰ )  نیک زی 

 ۲۳۷۱ )  نیک سار 

 ۲۳۷۲ )  نیک سان 

۲۳۷۳ )  نیک سرشت 

 ۲۳۷۴ )  نیک سیما 

 ۲۳۷۵ )  نیک شاد 

 ۲۳۷۶ )  نیک شید 

۲۳۷۷ )  نیک صنم 

 ۲۳۷۸ )  نیک فروز 

 ۲۳۷۹ )  نیک قدم 

 ۲۳۸۰ )  نیک ماه 

۲۳۸۱ )  نیک ناز 

 ۲۳۸۲ )  نیک نگار 

 ۲۳۸۳ )  نیک هور 

 ۲۳۸۴ )  نیکان بانو 

۲۳۸۵ )  نیکان دخت 

 ۲۳۸۶ )  نیکرخ 

 ۲۳۸۷ )  نیکو 

 ۲۳۸۸ )  نیکو خاتون 

۲۳۸۹ )  نیکو دخت 

 ۲۳۹۰ )  نیکو ناز 

 ۲۳۹۱ )  نیکوبانو 

 ۲۳۹۲ )  نیکورخ 

۲۳۹۳ )  نیکی 

 ۲۳۹۴ )  نیکی آفرین 

 ۲۳۹۵ )  نیکی بانو 

 ۲۳۹۶ )  نیکی تا 

 

۲۳۹۷ )  نیکی دخت 

 ۲۳۹۸ )  نیکی فروز 

 ۲۳۹۹ )  نیکی ناز 

 ۲۴۰۰ )  نیکین  

۲۴۰۱ )  نکو آفرین 

 ۲۴۰۲ )  نکو بانو 

 ۲۴۰۳ )  نکو دخت 

 ۲۴۰۴ )  نکو ناز 

۲۴۰۵ )  نکورای 

 ۲۴۰۶ )  نکورنگ 

 ۲۴۰۷ )  نکوروی 

 ۲۴۰۸ )  نکوگر 

۲۴۰۹ )  نکویی 

 ۲۴۱۰ )  هاجر 

 ۲۴۱۱ )  هاجر 

 ۲۴۱۲ )  هال  

۲۴۱۳ )  هانیش 

 ۲۴۱۴ )  هانیه 

 ۲۴۱۵ )  هَبَوه 

 ۲۴۱۶ )  هَدَسا 

۲۴۱۷ )  هَدَسا 

 ۲۴۱۸ )  هُدی 

 ۲۴۱۹ )  هدیه 

 ۲۴۲۰ )  هدیّه  

۲۴۲۱ )  هستی 

 ۲۴۲۲ )  هل بانو 

 ۲۴۲۳ )  هل خاتون 

 ۲۴۲۴ )  هلاله 

۲۴۲۵ )  هما 

 ۲۴۲۶ )  هما 

 ۲۴۲۷ )  هما 

 ۲۴۲۸ )  هما بخت  

۲۴۲۹ )  همابانو 

 ۲۴۳۰ )  همادخت 

 ۲۴۳۱ )  هماسا 

 ۲۴۳۲ )  هماسان 

۲۴۳۳ )  هماسای 

 ۲۴۳۴ )  هماگون 

 ۲۴۳۵ )  همای 

 ۲۴۳۶ )  همتا 

۲۴۳۷ )  همدم 

 ۲۴۳۸ )  همراز 

 ۲۴۳۹ )  همرو 

 ۲۴۴۰ )  هنر بانو 

۲۴۴۱ )  هنر خاتون 

 ۲۴۴۲ )  هنردخت 

 ۲۴۴۳ )  هنگامه 

 ۲۴۴۴ )  هو بانو  

۲۴۴۵ )  هو ناز 

 ۲۴۴۶ )  هوبو 

 ۲۴۴۷ )  هوبو 

 ۲۴۴۸ )  هوچهر 

۲۴۴۹ )  هوچهر 

 ۲۴۵۰ )  هوداد 

 ۲۴۵۱ )  هوداد 

 ۲۴۵۲ )  هودخت 

۲۴۵۳ )  هوده 

 ۲۴۵۴ )  هور بانو 

 ۲۴۵۵ )  هور دیس 

 ۲۴۵۶ )  هورآسا  

۲۴۵۷ )  هورا 

 ۲۴۵۸ )  هوران 

 ۲۴۵۹ )  هورتا 

 ۲۴۶۰ )  هوردخت 

۲۴۶۱ )  هورشاد 

 ۲۴۶۲ )  هورشید 

 ۲۴۶۳ )  هورگون 

 ۲۴۶۴ )  هورمَزد  

۲۴۶۵ )  هورمهر 

 ۲۴۶۶ )  هورناز 

 ۲۴۶۷ )  هورنگ 

 ۲۴۶۸ )  هوروش  

۲۴۶۹ )  هوری 

 ۲۴۷۰ )  هوری 

 ۲۴۷۱ )  هوری طلا 

 ۲۴۷۲ )  هوری ناز 

۲۴۷۳ )  هوریا 

 ۲۴۷۴ )  هومائیتی 

 ۲۴۷۵ )  هومائیتی 

 ۲۴۷۶ )  هوماه 

۲۴۷۷ )  هومهر 

 ۲۴۷۸ )  هومهر 

 ۲۴۷۹ )  هونواز 

 ۲۴۸۰ )  هونوش 

۲۴۸۱ )  هووَش 

 ۲۴۸۲ )  هووی 

 ۲۴۸۳ )  هووی 

 ۲۴۸۴ )  هیرودیا 

۲۴۸۵ )  هیوا 

 ۲۴۸۶ )  وارسته 

 ۲۴۸۷ )  واسه 

 ۲۴۸۸ )  واله 

۲۴۸۹ )  ور گل 

 ۲۴۹۰ )  ورتا 

 ۲۴۹۱ )  وَرتا 

 ۲۴۹۲ )  وَرتا 

۲۴۹۳ )  وَردینه، وَردیَه 

 ۲۴۹۴ )  وسمه 

 ۲۴۹۵ )  ولوله 

 ۲۴۹۶ )  وَلیتَه  

۲۴۹۷ )  ونوش 

 ۲۴۹۸ )  ویدا 

 ۲۴۹۹ )  ویدا 

 ۲۵۰۰ )  ویده  

۲۵۰۱ )  ویرا 

 ۲۵۰۲ )  ویراسته 

 ۲۵۰۳ )  ویژه 

 ۲۵۰۴ )  ویس بانو 

۲۵۰۵ )  ویس دخت 

 ۲۵۰۶ )  ویستا 

 ۲۵۰۷ )  ویستا 

 ۲۵۰۸ )  ویستا 

۲۵۰۹ )  ویستا مهر 

 ۲۵۱۰ )  ویسمهر 

 ۲۵۱۱ )  ویسه بانو 

 ۲۵۱۲ )  ویشه 

۲۵۱۳ )  وینا 

 ۲۵۱۴ )  ویوانا 

 ۲۵۱۵ )  یاد 

 ۲۵۱۶ )  یادبانو  

۲۵۱۷ )  یادگل 

 ۲۵۱۸ )  یادمان 

 ۲۵۱۹ )  یار 

 ۲۵۲۰ )  یار آفرین  

۲۵۲۱ )  یار ناز 

 ۲۵۲۲ )  یاربانو 

 ۲۵۲۳ )  یارپو 

 ۲۵۲۴ )  یارجان  

۲۵۲۵ )  یارجهان 

 ۲۵۲۶ )  یارخاتون 

 ۲۵۲۷ )  یاردخت 

 ۲۵۲۸ )  یارگل 

۲۵۲۹ )  یارنوش 

 ۲۵۳۰ )  یاری 

 ۲۵۳۱ )  یارین 

 ۲۵۳۲ )  یاس بانو 

۲۵۳۳ )  یاس بو 

 ۲۵۳۴ )  یاس چهره 

 ۲۵۳۵ )  یاس خاتون 

 ۲۵۳۶ )  یاس دخت 

۲۵۳۷ )  یاس رخ 

 ۲۵۳۸ )  یاس رو 

 ۲۵۳۹ )  یاس گل 

 ۲۵۴۰ )  یاس گون 

۲۵۴۱ )  یاسمین 

 ۲۵۴۲ )  یاسین 

 ۲۵۴۳ )  یاسک 

 ۲۵۴۴ )  یاشیل 

۲۵۴۵ )  یافا 

 ۲۵۴۶ )  یاقوتی 

 ۲۵۴۷ )  یاقوتی 

 ۲۵۴۸ )  یالین  

۲۵۴۹ )  یاکند 

 ۲۵۵۰ )  یاکند 

 ۲۵۵۱ )  یُخِوِد 

 ۲۵۵۲ )  یَردِنا  

۲۵۵۳ )  یروشا 

 ۲۵۵۴ )  یزدان بانو 

 ۲۵۵۵ )  یزدان دخت 

 ۲۵۵۶ )  یزدین بانو 

۲۵۵۷ )  یگانه 

 ۲۵۵۸ )  یل دیس 

 ۲۵۵۹ )  یل زا 

 ۲۵۶۰ )  یلدا 

۲۵۶۱ )  یَمته 

 ۲۵۶۲ )  یُنا 

 ۲۵۶۳ )  یوبه 

 ۲۵۶۴ )  یوبه  

۲۵۶۵ )  یودیت 

 ۲۵۶۶ )  یوشع 

 ۲۵۶۷ )  یونا 

 ۲۵۶۸ )  یوُنشین، یونشیا 

۲۵۶۹ )  یک خاتون 

 ۲۵۷۰ )  یک ناز 

 ۲۵۷۱ )  یکتا 

 ۲۵۷۲ )  یکتا بانو 

۲۵۷۳ )  یکتا دخت 

 ۲۵۷۴ )  یکدانه 

 ۲۵۷۵ )  کاتی 

 ۲۵۷۶ )  کاجیره 

۲۵۷۷ )  کادوس 

 ۲۵۷۸ )  کارِبا 

 ۲۵۷۹ )  کارن 

 ۲۵۸۰ )  کارن 

۲۵۸۱ )  کاس خانم 

 ۲۵۸۲ )  کاساندران 

 ۲۵۸۳ )  کاسانه 

 ۲۵۸۴ )  کاسمره 

۲۵۸۵ )  کاسی 

 ۲۵۸۶ )  کاشانه 

 ۲۵۸۷ )  کاله 

 ۲۵۸۸ )  کام بانو  

۲۵۸۹ )  کام بخت 

 ۲۵۹۰ )  کام دخت 

 ۲۵۹۱ )  کام نوش 

 ۲۵۹۲ )  کامله  

۲۵۹۳ )  کامه 

 ۲۵۹۴ )  کاکل زری 

 ۲۵۹۵ )  کاکیل 

 ۲۵۹۶ )  کَپوت  

۲۵۹۷ )  کتانه 

 ۲۵۹۸ )  کتایون 

 ۲۵۹۹ )  کرانه 

 ۲۶۰۰ )  کُرجان  

۲۶۰۱ )  کُردک 

 ۲۶۰۲ )  کرشمه 

 ۲۶۰۳ )  کُرفه گلین، کُرپه گلین 

 ۲۶۰۴ )  کُرُنگ 

۲۶۰۵ )  کَشَم 

 ۲۶۰۶ )  کشور 

 ۲۶۰۷ )  کشور دخت 

 ۲۶۰۸ )  کشور سلطان  

۲۶۰۹ )  کشوربانو 

 ۲۶۱۰ )  کشکول 

 ۲۶۱۱ )  کُل کُلاتی 

 ۲۶۱۲ )  کُلِر 

۲۶۱۳ )  کِلفِه 

 ۲۶۱۴ )  کُلگه 

 ۲۶۱۵ )  کُلوک 

 ۲۶۱۶ )  کُلیچه  

۲۶۱۷ )  کَمالَک 

 ۲۶۱۸ )  کمان دخت 

 ۲۶۱۹ )  کَمپُل 

 ۲۶۲۰ )  کمند 

 

۲۶۲۱ )  کمندخاتون 

 ۲۶۲۲ )  کَمیله 

 ۲۶۲۳ )  کُنار 

 ۲۶۲۴ )  کِنَوچه 

۲۶۲۵ )  کَنیا 

 ۲۶۲۶ )  کَنیا 

 ۲۶۲۷ )  کنیختَه 

 ۲۶۲۸ )  کنیز 

۲۶۲۹ )  کَهدخت 

 ۲۶۳۰ )  کُهدخت 

 ۲۶۳۱ )  کواکب 

 ۲۶۳۲ )  کوتوس 

۲۶۳۳ )  کوخوَه 

 ۲۶۳۴ )  کِوَر 

 ۲۶۳۵ )  کوشابانو 

 ۲۶۳۶ )  کوشادخت  

۲۶۳۷ )  کولان 

 ۲۶۳۸ )  کومیش 

 ۲۶۳۹ )  کونول 

 ۲۶۴۰ )  کوکب خاتون 

۲۶۴۱ )  کِی بانو 

 ۲۶۴۲ )  کی دخت 

 ۲۶۴۳ )  کی ناز 

 ۲۶۴۴ )  کی نوش 

 

۲۶۴۵ )  کی وش 

 ۲۶۴۶ )  کیا ناز 

 ۲۶۴۷ )  کیابانو 

 ۲۶۴۸ )  کیادخت  

۲۶۴۹ )  کیان بانو 

 ۲۶۵۰ )  کیان چهر 

 ۲۶۵۱ )  کیان رخ 

 ۲۶۵۲ )  کیاندخت 

۲۶۵۳ )  کیشار 

 ۲۶۵۴ )  کیمیا 

 ۲۶۵۵ )  کیمیا 

 ۲۶۵۶ )  کیهان بانو  

۲۶۵۷ )  کیهان دخت 

 ۲۶۵۸ )  کیهانه 

 ۲۶۵۹ )  کیوان بانو 

 ۲۶۶۰ )  کیوان دخت 

۲۶۶۱ )  کِییک 

   نام پسران

۱ )  آئیریا 

 ۲ )  آئیریک 

 ۳ )  آبانزاد 

 ۴ )  آبانیاد 

 

۵ )  آبانیاد 

 ۶ )  آپاسای 

 ۷ )  آپاسای 

 ۸ )  آتبین ( آبتین ) 

 

۹ )  آتربان 

 ۱۰ )  آتربان 

 ۱۱ )  آتردین 

 ۱۲ )  آتردین 

 

۱۳ )  آتَروَن 

 ۱۴ )  آتَروَن 

 ۱۵ )  آتش پا 

 ۱۶ )  آتشزاد 

 

۱۷ )  آتشگون 

 ۱۸ )  آثویه 

 ۱۹ )  آداپا 

 ۲۰ )  آداد 

 

۲۱ )  آدارایل 

 ۲۲ )  آدام 

 ۲۳ )  آدام 

 ۲۴ )  آدان 

 

۲۵ )  آدم 

 ۲۶ )  آدورا 

 ۲۷ )  آدونی( آدونیس) 

 ۲۸ )  آدینه 

 

۲۹ )  آذر پای 

 ۳۰ )  آذر توس 

 ۳۱ )  آذرپاد 

 ۳۲ )  آذرخش 

 

۳۳ )  آذَرگُشَسب 

 ۳۴ )  آذرکیوان 

 ۳۵ )  آرا 

 ۳۶ )  آرارات 

 

۳۷ )  آراسته 

 ۳۸ )  آراستی 

 ۳۹ )  آرام 

 ۴۰ )  آرام 

 

۴۱ )  آرامازد 

 ۴۲ )  آران 

 ۴۳ )  آربی 

 ۴۴ )  آرپیار 

 

۴۵ )  آرتا 

 ۴۶ )  آرتِس 

 ۴۷ )  آرتِس 

 ۴۸ )  آرتِم 

 

۴۹ )  آرتیق 

 ۵۰ )  آرداد 

 ۵۱ )  آرداک 

 ۵۲ )  آردزیو 

 

۵۳ )  آردوان 

 ۵۴ )  آرزم 

 ۵۵ )  آرَزم 

 ۵۶ )  آرزیون 

 

۵۷ )  آرسِن 

 ۵۸ )  آرش 

 ۵۹ )  آرش 

 ۶۰ )  آرشالوُیس 

 

۶۱ )  آرشام 

 ۶۲ )  آرشاویر 

 ۶۳ )  آرگ 

 ۶۴ )  آرگام 

 

۶۵ )  آرمائیس 

 ۶۶ )  آرمان 

 ۶۷ )  آرمان 

 ۶۸ )  آرمِن 

 

۶۹ )  آرمِناک 

 ۷۰ )  آروین 

 ۷۱ )  آری 

 ۷۲ )  آریا 

 

۷۳ )  آریابُد 

 ۷۴ )  آریامند 

 ۷۵ )  آریانا 

 ۷۶ )  آریس 

 

۷۷ )  آرین 

 ۷۸ )  آرین 

 ۷۹ )  آریودرز 

 ۸۰ )  آزا 

 

۸۱ )  آزات 

 ۸۲ )  آزاد 

 ۸۳ )  آزادت 

 ۸۴ )  آزگار 

 

۸۵ )  آزمون 

 ۸۶ )  آژیر 

 ۸۷ )  آسا 

 ۸۸ )  آسبد 

 

۸۹ )  آسپیان 

 ۹۰ )  آسدین 

 ۹۱ )  آشتی 

 ۹۲ )  آشِر 

 

۹۳ )  آشور 

 ۹۴ )  آشورلید 

 ۹۵ )  آشیان 

 ۹۶ )  آشینا 

 

۹۷ )  آشینتا 

 ۹۸ )  آصف 

 ۹۹ )  آغوش 

 ۱۰۰ )  آفتاب 

 

۱۰۱ )  آفتاب گین 

 ۱۰۲ )  آفتابی 

 ۱۰۳ )  آفریدون 

 ۱۰۴ )  آفرین آذر 

 

۱۰۵ )  آفرین آوا 

 ۱۰۶ )  آفرین بهار 

 ۱۰۷ )  آفرین راد 

 ۱۰۸ )  آفرین زر 

 

۱۰۹ )  آفرین شاد 

 ۱۱۰ )  آفرین ماه 

 ۱۱۱ )  آفرین مهر 

 ۱۱۲ )  آفرین نام 

 

۱۱۳ )  آفرین یاد 

 ۱۱۴ )  آفرین یار 

 ۱۱۵ )  آقا گل 

 ۱۱۶ )  آگا 

 

۱۱۷ )  آگاه 

 ۱۱۸ )  آلا 

 ۱۱۹ )  آمادونی 

 ۱۲۰ )  آمون 

 

۱۲۱ )  آمویه 

 ۱۲۲ )  آمیتص 

 ۱۲۳ )  آندرانیک 

 ۱۲۴ )  آنوشاوان 

 

۱۲۵ )  آنوکین 

 ۱۲۶ )  آهنگ 

 ۱۲۷ )  آهود 

 ۱۲۸ )  آهویه 

 

۱۲۹ )  آوازه 

 ۱۳۰ )  آوِدیس 

 ۱۳۱ )  آوید 

 ۱۳۲ )  آویز 

 

۱۳۳ )  آیدین 

 ۱۳۴ )  آینده 

 ۱۳۵ )  آینه لی 

 ۱۳۶ )  آیین 

 

۱۳۷ )  آیینه 

 ۱۳۸ )  آکام 

 ۱۳۹ )  ائیریا 

 ۱۴۰ )  ائیریک 

 

۱۴۱ )  اِبابارا 

 ۱۴۲ )  اِبابارا 

 ۱۴۳ )  اَبَر 

 ۱۴۴ )  ابراهیم 

 

۱۴۵ )  ابَرمرد 

 ۱۴۶ )  ابری 

 ۱۴۷ )  ابریشم 

 ۱۴۸ )  ابی خابیل 

 

۱۴۹ )  ابیله 

 ۱۵۰ )  ابیله 

 ۱۵۱ )  اَپرِم 

 ۱۵۲ )  اَپرِم 

 

۱۵۳ )  اَثویه 

 ۱۵۴ )  اَحَد 

 ۱۵۵ )  احزیا 

 ۱۵۶ )  احسان 

 

۱۵۷ )  احمد 

 ۱۵۸ )  احیرام 

 ۱۵۹ )  اخگر 

 ۱۶۰ )  اخی بن 

 

۱۶۱ )  اخی بن 

 ۱۶۲ )  اخی لیل 

 ۱۶۳ )  اخی لیل 

 ۱۶۴ )  اُدا 

 

۱۶۵ )  اَداپا 

 ۱۶۶ )  اَداد 

 ۱۶۷ )  اَدارایل 

 ۱۶۸ )  اِدرا 

 

۱۶۹ )  اِدرا 

 ۱۷۰ )  ادریس 

 ۱۷۱ )  اَدَموس 

 ۱۷۲ )  اَدَموس 

 

۱۷۳ )  اَدورا 

 ۱۷۴ )  اَدونی 

 ۱۷۵ )  ادیب 

 ۱۷۶ )  اَذر گُشَسب 

 

۱۷۷ )  اَذرپای ( اَذر پاد) 

 ۱۷۸ )  اَذرتوس 

 ۱۷۹ )  اَذرَخش 

 ۱۸۰ )  اَذرکیوان 

 

۱۸۱ )  اَراستی 

 ۱۸۲ )  ارام 

 ۱۸۳ )  اَربِز 

 ۱۸۴ )  اَربِل 

 

۱۸۵ )  اَربِل 

 ۱۸۶ )  اِرِتص 

 ۱۸۷ )  اِرِتص 

 ۱۸۸ )  ارداویراف 

 

۱۸۹ )  ارداویراف 

 ۱۹۰ )  اردشیر 

 ۱۹۱ )  اَردوان 

 ۱۹۲ )  اُردی داد 

 

۱۹۳ )  اِرِز 

 ۱۹۴ )  اِرِز 

 ۱۹۵ )  ارزه 

 ۱۹۶ )  ارزه 

 

۱۹۷ )  ارزین 

 ۱۹۸ )  ارژنگ 

 ۱۹۹ )  ارژنگ 

 ۲۰۰ )  ارس 

 

۲۰۱ )  ارسلان 

 ۲۰۲ )  اَرشام 

 ۲۰۳ )  ارشیا، ارسیا، اُرسنوس 

 ۲۰۴ )  اَرَشک 

 

۲۰۵ )  ارمن 

 ۲۰۶ )  ارونا 

 ۲۰۷ )  اَرَونا 

 ۲۰۸ )  اروند 

 

۲۰۹ )  اَزات 

 ۲۱۰ )  ازبک 

 ۲۱۱ )  اژدر 

 ۲۱۲ )  اِسپِنتِمان 

 

۲۱۳ )  اِسپِنتِمان 

 ۲۱۴ )  اسپَنداد 

 ۲۱۵ )  اِسپَندارمَذ 

 ۲۱۶ )  اسپَندارمَذ 

 

۲۱۷ )  اَسپیان 

 ۲۱۸ )  اِسپیتمن 

 ۲۱۹ )  اِسپیتمن 

 ۲۲۰ )  استیفان 

 

۲۲۱ )  استیفان 

 ۲۲۲ )  اسحاق 

 ۲۲۳ )  اَسدین 

 ۲۲۴ )  اسفندیار 

 

۲۲۵ )  اسماعیل ( اسمعیل ) 

 ۲۲۶ )  اَشتاد 

 ۲۲۷ )  اَشتاد 

 ۲۲۸ )  اشدود 

 

۲۲۹ )  اَشدود 

 ۲۳۰ )  اشو 

 ۲۳۱ )  اشو 

 ۲۳۲ )  اَشو مَنِش 

 

۲۳۳ )  اشور 

 ۲۳۴ )  اَشور 

 ۲۳۵ )  اَشور 

 ۲۳۶ )  اَشور 

 

۲۳۷ )  اَشورلید 

 ۲۳۸ )  اَشومَنِش 

 ۲۳۹ )  اَشینا 

 ۲۴۰ )  اَشینتا 

 

۲۴۱ )  اَشکِنِز 

 ۲۴۲ )  اشکِنِز 

 ۲۴۳ )  اصغر 

 ۲۴۴ )  اصلان 

 

۲۴۵ )  اِفرئیم 

 ۲۴۶ )  اِفرئیم 

 ۲۴۷ )  اَفراز 

 ۲۴۸ )  افراسیاب 

 

۲۴۹ )  افرند 

 ۲۵۰ )  افرنگ 

 ۲۵۱ )  افشین 

 ۲۵۲ )  اقبال علی 

 

۲۵۳ )  اِلا 

 ۲۵۴ )  اِلا 

 ۲۵۵ )  اِلاسار 

 ۲۵۶ )  اِلاسار 

 

۲۵۷ )  اِلداد 

 ۲۵۸ )  اِلداد 

 ۲۵۹ )  اِلعاد 

 ۲۶۰ )  اِلعاد 

 

۲۶۱ )  اِلناتان 

 ۲۶۲ )  اِلناتان 

 ۲۶۳ )  الوند 

 ۲۶۴ )  اِلی آو 

 

۲۶۵ )  اِلی آو 

 ۲۶۶ )  اِلیا 

 ۲۶۷ )  اِلیا 

 ۲۶۸ )  الیاس 

 

۲۶۹ )  اِلیشاع 

 ۲۷۰ )  اِلیشاع 

 ۲۷۱ )  اِلیعرز 

 ۲۷۲ )  اِلیعزر 

 

۲۷۳ )  اِلیهو 

 ۲۷۴ )  اِلیهو 

 ۲۷۵ )  اَمُرداد 

 ۲۷۶ )  اَمُرداد 

 

۲۷۷ )  اَمشاسپند 

 ۲۷۸ )  اَمشاسپَند 

 ۲۷۹ )  امنون 

 ۲۸۰ )  اَمنون 

 

۲۸۱ )  اِمون 

 ۲۸۲ )  اِمون 

 ۲۸۳ )  اَمی ایل 

 ۲۸۴ )  امید 

 

۲۸۵ )  امیر علی 

 ۲۸۶ )  امین 

 ۲۸۷ )  اَمینَه 

 ۲۸۸ )  اَمینَه 

 

۲۸۹ )  اَنلیل 

 ۲۹۰ )  اَنلیل 

 ۲۹۱ )  انوشزاد 

 ۲۹۲ )  انوشیروان 

 

۲۹۳ )  اَنوکین 

 ۲۹۴ )  اوباتا 

 ۲۹۵ )  اوباتا 

 ۲۹۶ )  اوتناپیشتیم 

 

۲۹۷ )  اوتناپیشتیم 

 ۲۹۸ )  اَودی ایل 

 ۲۹۹ )  اَودی ایل 

 ۳۰۰ )  اَودیسین 

 

۳۰۱ )  اَودیسین 

 ۳۰۲ )  اورام ( اوراهام ) 

 ۳۰۳ )  اَورام ( اوراهام ) 

 ۳۰۴ )  اورشاناتی 

 

۳۰۵ )  اورشانبّی 

 ۳۰۶ )  اورشانَبی 

 ۳۰۷ )  اورشانلتی 

 ۳۰۸ )  اورشنبه 

 

۳۰۹ )  اورشنبه 

 ۳۱۰ )  اورمزد 

 ۳۱۱ )  اورمزد 

 ۳۱۲ )  اورند 

 

۳۱۳ )  اورهای 

 ۳۱۴ )  اورهای 

 ۳۱۵ )  اوروک 

 ۳۱۶ )  اوروک 

 

۳۱۷ )  اوریا 

 ۳۱۸ )  اوریا 

 ۳۱۹ )  اوژَن 

 ۳۲۰ )  اوستا 

 

۳۲۱ )  اوستا 

 ۳۲۲ )  اوشار 

 ۳۲۳ )  اَوشالُم 

 ۳۲۴ )  اوشالُم 

 

۳۲۵ )  اونان 

 ۳۲۶ )  اونان 

 ۳۲۷ )  اونر 

 ۳۲۸ )  اونر 

 

۳۲۹ )  اَونیر 

 ۳۳۰ )  اَونیر 

 ۳۳۱ )  اونیک 

 ۳۳۲ )  اَوی ایل 

 

۳۳۳ )  اوی شای 

 ۳۳۴ )  اَوی شای 

 ۳۳۵ )  اَوی مِلِخ 

 ۳۳۶ )  اوی مِلِخ 

 

۳۳۷ )  اوی هو 

 ۳۳۸ )  اَوی هو 

 ۳۳۹ )  اوی یام 

 ۳۴۰ )  اَوی یام 

 

۳۴۱ )  اوی یاه 

 ۳۴۲ )  اَوی یاه 

 ۳۴۳ )  اِویاتار 

 ۳۴۴ )  اِویاتار 

 

۳۴۵ )  اَویگدُر 

 ۳۴۶ )  اویگدُر 

 ۳۴۷ )  اویگیل 

 ۳۴۸ )  اویگیل 

 

۳۴۹ )  اوین 

 ۳۵۰ )  ای خاوود 

 ۳۵۱ )  اِیالُن 

 ۳۵۲ )  اِیالُن 

 

۳۵۳ )  اِیتان 

 ۳۵۴ )  ایتانا 

 ۳۵۵ )  ایتانا 

 ۳۵۶ )  ایتانا 

 

۳۵۷ )  ایدون 

 ۳۵۸ )  ایدون 

 ۳۵۹ )  ایران بان 

 ۳۶۰ )  ایرج 

 

۳۶۱ )  ایریش کی گال 

 ۳۶۲ )  ایریش کی گال 

 ۳۶۳ )  ایزدیار 

 ۳۶۴ )  ایزدیار 

 

۳۶۵ )  ایگائل 

 ۳۶۶ )  ایگال 

 ۳۶۷ )  ایل رام 

 ۳۶۸ )  ایل رام 

 

۳۶۹ )  ایل شما 

 ۳۷۰ )  ایل شما 

 ۳۷۱ )  ایل شما 

 ۳۷۲ )  ایل مَر 

 

۳۷۳ )  ایل مَر 

 ۳۷۴ )  ایل یَو 

 ۳۷۵ )  ایل یَو 

 ۳۷۶ )  ایل یوز 

 

۳۷۷ )  ایل یوز 

 ۳۷۸ )  ایلبرون 

 ۳۷۹ )  ایلبرون 

 ۳۸۰ )  ایلنور 

 

۳۸۱ )  ایلنور 

 ۳۸۲ )  ایلُو لو 

 ۳۸۳ )  ایلوَرد 

 ۳۸۴ )  ایلُولو 

 

۳۸۵ )  ایلیا 

 ۳۸۶ )  ایلین 

 ۳۸۷ )  ایلین 

 ۳۸۸ )  ایمان 

 

۳۸۹ )  ایمانیس 

 ۳۹۰ )  اِیمِه 

 ۳۹۱ )  اِیمِه 

 ۳۹۲ )  ایّوب 

 

۳۹۳ )  اکبر 

 ۳۹۴ )  بابان، باوان 

 ۳۹۵ )  بابک 

 ۳۹۶ )  بابک 

 

۳۹۷ )  بابکِن 

 ۳۹۸ )  باتیر 

 ۳۹۹ )  باتیر 

 ۴۰۰ )  بارابیل 

 

۴۰۱ )  باراد 

 ۴۰۲ )  باراد 

 ۴۰۳ )  بارایل 

 ۴۰۴ )  بارایل 

 

۴۰۵ )  باراک 

 ۴۰۶ )  باربد 

 ۴۰۷ )  باربیل 

 ۴۰۸ )  باردین 

 

۴۰۹ )  باردین 

 ۴۱۰ )  بارز 

 ۴۱۱ )  بارزان 

 ۴۱۲ )  بارزونَنه 

 

۴۱۳ )  بارزونَه 

 ۴۱۴ )  بارسوما 

 ۴۱۵ )  بارسوما 

 ۴۱۶ )  بارسین 

 

۴۱۷ )  بارسین 

 ۴۱۸ )  بارمان 

 ۴۱۹ )  بارُوخ 

 ۴۲۰ )  بازُر 

 

۴۲۱ )  باژه 

 ۴۲۲ )  باشار 

 ۴۲۳ )  بافَرگ 

 ۴۲۴ )  بافَرنگ 

 

۴۲۵ )  باگاد 

 ۴۲۶ )  بالاق 

 ۴۲۷ )  بامداد 

 ۴۲۸ )  بامشاد 

 

۴۲۹ )  بانیپال 

 ۴۳۰ )  بانیپال 

 ۴۳۱ )  بایرام 

 ۴۳۲ )  بَبَک 

 

۴۳۳ )  بت مؤمِه 

 ۴۳۴ )  بت موء مِه 

 ۴۳۵ )  بخت علی 

 ۴۳۶ )  بَختَور 

 

۴۳۷ )  بخش علی 

 ۴۳۸ )  بخیرا 

 ۴۳۹ )  بخیرا 

 ۴۴۰ )  بَدَخشان 

 

۴۴۱ )  برازَد ، برازک 

 ۴۴۲ )  برازَد، برازک 

 ۴۴۳ )  براکه 

 ۴۴۴ )  بُردبار 

 

۴۴۵ )  بردیا 

 ۴۴۶ )  بَرزا 

 ۴۴۷ )  بُرزو 

 ۴۴۸ )  برزویه 

 

۴۴۹ )  برزین 

 ۴۵۰ )  بِرسابا 

 ۴۵۱ )  برَشیت 

 ۴۵۲ )  برَشیت 

 

۴۵۳ )  برمک 

 ۴۵۴ )  برنا 

 ۴۵۵ )  بروسا 

 ۴۵۶ )  بروسا 

 

۴۵۷ )  برونکین 

 ۴۵۸ )  برونکین 

 ۴۵۹ )  بریخا ، بریکا 

 ۴۶۰ )  بریخا، بریکا 

 

۴۶۱ )  بَریز 

 ۴۶۲ )  بزیو 

 ۴۶۳ )  بَعشا 

 ۴۶۴ )  بقا علی 

 

۴۶۵ )  بِل 

 ۴۶۶ )  بِل 

 ۴۶۷ )  بَلَدَن 

 ۴۶۸ )  بَلَدَن 

 

۴۶۹ )  بِلیمَت 

 ۴۷۰ )  بمان علی 

 ۴۷۱ )  بِن 

 ۴۷۲ )  بَن آشور 

 

۴۷۳ )  بَن آشور 

 ۴۷۴ )  بَن ایل 

 ۴۷۵ )  بَن ایل 

 ۴۷۶ )  بنایا 

 

۴۷۷ )  بِنایاهو 

 ۴۷۸ )  بَنگ یَر 

 ۴۷۹ )  بِنهَدَد 

 ۴۸۰ )  بِنیا 

 

۴۸۱ )  بنیَمین 

 ۴۸۲ )  بِنیَمین ( بن یَمین ) 

 ۴۸۳ )  به مرد 

 ۴۸۴ )  به منش 

 

۴۸۵ )  بهادر 

 ۴۸۶ )  بهاوند 

 ۴۸۷ )  بهاوند 

 ۴۸۸ )  بهبُد 

 

۴۸۹ )  بهبُد 

 ۴۹۰ )  بهداد 

 ۴۹۱ )  بهدین 

 ۴۹۲ )  بهدین 

 

۴۹۳ )  بهراد 

 ۴۹۴ )  بهراد 

 ۴۹۵ )  بهراد 

 ۴۹۶ )  بهرام 

 

۴۹۷ )  بهرام ، وهرام 

 ۴۹۸ )  بهرنگ 

 ۴۹۹ )  بهروز 

 ۵۰۰ )  بهزاد 

 

۵۰۱ )  بهگام 

 ۵۰۲ )  بهمن 

 ۵۰۳ )  بهمن 

 ۵۰۴ )  بهمن 

 

۵۰۵ )  بهمن داد 

 ۵۰۶ )  بَهیز 

 ۵۰۷ )  بوخرا 

 ۵۰۸ )  بوخرا 

 

۵۰۹ )  بوران 

 ۵۱۰ )  بورخا 

 ۵۱۱ )  بورخا 

 ۵۱۲ )  بی باک 

 

۵۱۳ )  بیباک 

 ۵۱۴ )  بیجاد 

 ۵۱۵ )  بیداد 

 ۵۱۶ )  بیدار 

 

۵۱۷ )  بیژن 

 ۵۱۸ )  بیل برون 

 ۵۱۹ )  بیل برون 

 ۵۲۰ )  بیل رام 

 

۵۲۱ )  بیل رام 

 ۵۲۲ )  بیل سین 

 ۵۲۳ )  بیل سین 

 ۵۲۴ )  بیلدَد 

 

۵۲۵ )  بینیامین 

 ۵۲۶ )  بیوک 

 ۵۲۷ )  پاتیرا 

 ۵۲۸ )  پاتیرا 

 

۵۲۹ )  پاداش 

 ۵۳۰ )  پاداشن 

 ۵۳۱ )  پادین ( پاددین ) 

 ۵۳۲ )  پارامسین 

 

۵۳۳ )  پارامسین 

 ۵۳۴ )  پارس 

 ۵۳۵ )  پازارگاد 

 ۵۳۶ )  پاشا علی 

 

۵۳۷ )  پالدین 

 ۵۳۸ )  پالدین 

 ۵۳۹ )  پایا 

 ۵۴۰ )  پایار 

 

۵۴۱ )  پایدار 

 ۵۴۲ )  پایلاک 

 ۵۴۳ )  پایور 

 ۵۴۴ )  پاک جهان 

 

۵۴۵ )  پاکدل 

 ۵۴۶ )  پتیرسب 

 ۵۴۷ )  پتیرسب 

 ۵۴۸ )  پدرام 

 

۵۴۹ )  پدرام 

 ۵۵۰ )  پُرسا 

 ۵۵۱ )  پرشان 

 ۵۵۲ )  پَرشان 

 

۵۵۳ )  پرشه 

 ۵۵۴ )  پرگام 

 ۵۵۵ )  پَرمان 

 ۵۵۶ )  پرنام 

 

۵۵۷ )  پَرَنگ 

 ۵۵۸ )  پَرَنگ 

 ۵۵۹ )  پَرَنگ 

 ۵۶۰ )  پَرَنگ 

 

۵۶۱ )  پرنگار 

 ۵۶۲ )  پرنون 

 ۵۶۳ )  پرهام 

 ۵۶۴ )  پروان 

 

۵۶۵ )  پروانک 

 ۵۶۶ )  پَروَش 

 ۵۶۷ )  پرویز 

 ۵۶۸ )  پری آفتاب 

 

۵۶۹ )  پری پیکر 

 ۵۷۰ )  پری تن 

 ۵۷۱ )  پری خورشید 

 ۵۷۲ )  پری دریا 

 

۵۷۳ )  پری رنگ 

 ۵۷۴ )  پری سیما 

 ۵۷۵ )  پریچه 

 ۵۷۶ )  پریشته، پریشه

 

۵۷۷ )  پریشته، پریشه 

 ۵۷۸ )  پژمان 

 ۵۷۹ )  پژواک 

 ۵۸۰ )  پشنگ 

 

۵۸۱ )  پشوتن 

 ۵۸۲ )  پَشوتن 

 ۵۸۳ )  پطروس 

 ۵۸۴ )  پقیدَه 

 

۵۸۵ )  پقیدَه 

 ۵۸۶ )  پندار 

 ۵۸۷ )  پنو ایل 

 ۵۸۸ )  پنو ایل 

 

۵۸۹ )  پور آفرین 

 ۵۹۰ )  پورجهان 

 ۵۹۱ )  پورداد 

 ۵۹۲ )  پورزاد 

 

۵۹۳ )  پورعلی 

 ۵۹۴ )  پورنگ 

 ۵۹۵ )  پورو شسب 

 ۵۹۶ )  پوروشسب 

 

۵۹۷ )  پوریا 

 ۵۹۸ )  پوصایا 

 ۵۹۹ )  پوصایا 

 ۶۰۰ )  پولا 

 

۶۰۱ )  پولاد 

 ۶۰۲ )  پولاد 

 ۶۰۳ )  پونا 

 ۶۰۴ )  پویان 

 

۶۰۵ )  پیرایش 

 ۶۰۶ )  پیرداد 

 ۶۰۷ )  پیروز 

 ۶۰۸ )  پیمان 

 

۶۰۹ )  پیمان 

 ۶۱۰ )  پینحاس 

 ۶۱۱ )  پینگهر 

 ۶۱۲ )  پینگهر 

 

۶۱۳ )  تادعلی 

 ۶۱۴ )  تاوُر 

 ۶۱۵ )  تایبَتی 

 ۶۱۶ )  تبار 

 

۶۱۷ )  تَپَرَسب 

 ۶۱۸ )  تَپَرَسب 

 ۶۱۹ )  تَخوله 

 ۶۲۰ )  تَخوله 

 

۶۲۱ )  تَدی 

 ۶۲۲ )  تَرئتئون ، تریتئون 

 ۶۲۳ )  تَرئتئون، تریتئون 

 ۶۲۴ )  تراز 

 

۶۲۵ )  تِشتر 

 ۶۲۶ )  تصِوی 

 ۶۲۷ )  تلاش 

 ۶۲۸ )  تندر 

 

۶۲۹ )  تَنسَر 

 ۶۳۰ )  تَنسَر 

 ۶۳۱ )  تِنورا 

 ۶۳۲ )  تهماسب ( طهماسب ) 

 

۶۳۳ )  تهمورث ( طهمورث ) 

 ۶۳۴ )  توحید 

 ۶۳۵ )  تورج 

 ۶۳۶ )  توریک 

 

۶۳۷ )  توس ( طوس ) 

 ۶۳۸ )  توسن 

 ۶۳۹ )  تیراد 

 ۶۴۰ )  تیرداد 

 

۶۴۱ )  تیرداد 

 ۶۴۲ )  تیرگان 

 ۶۴۳ )  تیفون 

 ۶۴۴ )  تیکلات 

 

۶۴۵ )  تیکلات 

 ۶۴۶ )  تک آفرین 

 ۶۴۷ )  تکاور 

 ۶۴۸ )  ثابت 

 

۶۴۹ )  ثاقب 

 ۶۵۰ )  جاماسب 

 ۶۵۱ )  جاماسب 

 ۶۵۲ )  جان علی 

 

۶۵۳ )  جانپاک 

 ۶۵۴ )  جاوید 

 ۶۵۵ )  جاوید 

 ۶۵۶ )  جبّار 

 

۶۵۷ )  جبرئیل 

 ۶۵۸ )  جلال 

 ۶۵۹ )  جم آفرین 

 ۶۶۰ )  جمال 

 

۶۶۱ )  جمشید 

 ۶۶۲ )  جمیل 

 ۶۶۳ )  جهان آرا 

 ۶۶۴ )  جهان آفرین 

 

۶۶۵ )  جهان بان 

 ۶۶۶ )  جهان بخت 

 ۶۶۷ )  جهان بخش 

 ۶۶۸ )  جهان بین 

 

۶۶۹ )  جهان پو 

 ۶۷۰ )  جهان پور 

 ۶۷۱ )  جهان جو 

 ۶۷۲ )  جهان داد 

 

۶۷۳ )  جهان دل 

 ۶۷۴ )  جهان راد 

 ۶۷۵ )  جهان زاد 

 ۶۷۶ )  جهان سوز 

 

۶۷۷ )  جهان شاد 

 ۶۷۸ )  جهان شید 

 ۶۷۹ )  جهان علی 

 ۶۸۰ )  جهان فر 

 

۶۸۱ )  جهان یار 

 ۶۸۲ )  جهان کام 

 ۶۸۳ )  جهانشاه 

 ۶۸۴ )  جهانشیر 

 

۶۸۵ )  جهانگرد 

 ۶۸۶ )  جوانشیر 

 ۶۸۷ )  جِیون 

 ۶۸۸ )  چالاک 

 

۶۸۹ )  چاوش 

 ۶۹۰ )  چراغ علی 

 ۶۹۱ )  چیا 

 ۶۹۲ )  چکاد 

 

۶۹۳ )  حاشوم 

 ۶۹۴ )  حافظ 

 ۶۹۵ )  حافظ علی 

 ۶۹۶ )  حامد 

 

۶۹۷ )  حانان 

 ۶۹۸ )  حانون 

 ۶۹۹ )  حبیب 

 ۷۰۰ )  حجّت 

 

۷۰۱ )  حرمت علی 

 ۷۰۲ )  حَسن علی 

 ۷۰۳ )  حُسن علی 

 ۷۰۴ )  حَسیب 

 

۷۰۵ )  حسین علی 

 ۷۰۶ )  حمراه 

 ۷۰۷ )  حمید 

 ۷۰۸ )  حننیا 

 

۷۰۹ )  حیات علی 

 ۷۱۰ )  خابارتا 

 ۷۱۱ )  خاچیک 

 ۷۱۲ )  خادین 

 

۷۱۳ )  خاذین 

 ۷۱۴ )  خارباتا 

 ۷۱۵ )  خان علی 

 ۷۱۶ )  خاوند 

 

۷۱۷ )  خاوند 

 ۷۱۸ )  خاکزاد 

 ۷۱۹ )  خَبات 

 ۷۲۰ )  خِبلو 

 

۷۲۱ )  خبیر 

 ۷۲۲ )  خَجَسب 

 ۷۲۳ )  خَجَسب 

 ۷۲۴ )  خداداد 

 

۷۲۵ )  خدایار 

 ۷۲۶ )  خَدخیدَه 

 ۷۲۷ )  خَدخیدَه 

 ۷۲۸ )  خَدخیدَه 

 

۷۲۹ )  خدیته 

 ۷۳۰ )  خدیته 

 ۷۳۱ )  خِرا 

 ۷۳۲ )  خِرا 

 

۷۳۳ )  خرداد 

 ۷۳۴ )  خرداد 

 ۷۳۵ )  خرّم 

 ۷۳۶ )  خرّم 

 

۷۳۷ )  خِروتا 

 ۷۳۸ )  خِروتا 

 ۷۳۹ )  خِروتا 

 ۷۴۰ )  خَزایل 

 

۷۴۱ )  خَزایل 

 ۷۴۲ )  خَزویَه 

 ۷۴۳ )  خَزویَه 

 ۷۴۴ )  خزیران 

 

۷۴۵ )  خزیران 

 ۷۴۶ )  خسرو 

 ۷۴۷ )  خِقرا 

 ۷۴۸ )  خِقرا 

 

۷۴۹ )  خِلبو 

 ۷۵۰ )  خِلتَنَه 

 ۷۵۱ )  خلیل 

 ۷۵۲ )  خمّو 

 

۷۵۳ )  خَمّو 

 ۷۵۴ )  خَمیمَه 

 ۷۵۵ )  خَمیمَه 

 ۷۵۶ )  خَنَن ایل 

 

۷۵۷ )  خَنَن ایل 

 ۷۵۸ )  خوشناو 

 ۷۵۹ )  خیر علی 

 ۷۶۰ )  خکمیتَه، خَکیمَه 

 

۷۶۱ )  خکیمتَه، خَکیمَه 

 ۷۶۲ )  داتان 

 ۷۶۳ )  داد آفرید 

 ۷۶۴ )  دادار 

 

۷۶۵ )  دادار 

 ۷۶۶ )  دادعلی 

 ۷۶۷ )  دادمهر 

 ۷۶۸ )  داراب 

 

۷۶۹ )  داریوش 

 ۷۷۰ )  دان 

 ۷۷۱ )  دانا 

 ۷۷۲ )  دانا 

 

۷۷۳ )  دانا 

 ۷۷۴ )  دانی اِل 

 ۷۷۵ )  داورا 

 ۷۷۶ )  داورا 

 

۷۷۷ )  داوود 

 ۷۷۸ )  داوید 

 ۷۷۹ )  دایون 

 ۷۸۰ )  دَخیوم 

 

۷۸۱ )  دَخیوم 

 ۷۸۲ )  درات 

 ۷۸۳ )  درات 

 ۷۸۴ )  درخش 

 

۷۸۵ )  درخشان 

 ۷۸۶ )  دِرِنیک 

 ۷۸۷ )  دریا دل 

 ۷۸۸ )  دست علی 

 

۷۸۹ )  دشت یار 

 ۷۹۰ )  دشتبان 

 ۷۹۱ )  دل آگاه 

 ۷۹۲ )  دلبخش 

 

۷۹۳ )  دِم ایل 

 ۷۹۴ )  دِم ایل 

 ۷۹۵ )  دِنخَه 

 ۷۹۶ )  دِنوختَه 

 

۷۹۷ )  دِنیتَه 

 ۷۹۸ )  دهناد 

 ۷۹۹ )  دوبارا 

 ۸۰۰ )  دوست علی 

 

۸۰۱ )  دوُمارا 

 ۸۰۲ )  دوموزی 

 ۸۰۳ )  دوُن شَگه 

 ۸۰۴ )  دی 

 

۸۰۵ )  دی داد 

 ۸۰۶ )  دی داد 

 ۸۰۷ )  دی مهر 

 ۸۰۸ )  دی مهر 

 

۸۰۹ )  دین آفرین 

 ۸۱۰ )  دین یاب 

 ۸۱۱ )  دیندار 

 ۸۱۲ )  دینَه 

 

۸۱۳ )  ذالیان 

 ۸۱۴ )  ذاهب 

 ۸۱۵ )  ذاکر 

 ۸۱۶ )  ذهیرو 

 

۸۱۷ )  ذوالفقار علی 

 ۸۱۸ )  ذوالنّون 

 ۸۱۹ )  رِئووِن 

 ۸۲۰ )  راب ایل 

 

۸۲۱ )  راب ایله 

 ۸۲۲ )  راب بیل 

 ۸۲۳ )  رابَر 

 ۸۲۴ )  رابسین 

 

۸۲۵ )  رابونا 

 ۸۲۶ )  رابیلا 

 ۸۲۷ )  راجان 

 ۸۲۸ )  راجان 

 

۸۲۹ )  راد 

 ۸۳۰ )  راد آفرین 

 ۸۳۱ )  راد علی 

 ۸۳۲ )  رادا 

 

۸۳۳ )  رادمان 

 ۸۳۴ )  رادمهر 

 ۸۳۵ )  رادوی 

 ۸۳۶ )  رادوی 

 

۸۳۷ )  رادین 

 ۸۳۸ )  راز 

 ۸۳۹ )  رازان 

 ۸۴۰ )  رازجو 

 

۸۴۱ )  رازمیک 

 ۸۴۲ )  راستین 

 ۸۴۳ )  راعدا 

 ۸۴۴ )  رام 

 

۸۴۵ )  رام 

 ۸۴۶ )  رام ایل 

 ۸۴۷ )  رام سین 

 ۸۴۸ )  رامان 

 

۸۴۹ )  رامتین 

 ۸۵۰ )  رامیار 

 ۸۵۱ )  رامیار 

 ۸۵۲ )  رامیار 

 

۸۵۳ )  رامین 

 ۸۵۴ )  راه علی 

 ۸۵۵ )  راود 

 ۸۵۶ )  رایا 

 

۸۵۷ )  رایا ( راعیا ) 

 ۸۵۸ )  رِتوشتَر 

 ۸۵۹ )  رِتوشتَر 

 ۸۶۰ )  رحمان 

 

۸۶۱ )  رحمت 

 ۸۶۲ )  رحیم 

 ۸۶۳ )  رُخ علی 

 ۸۶۴ )  رخشا

 

۸۶۵ )  رخشان 

 ۸۶۶ )  رزّاق 

 ۸۶۷ )  رَزَّقَه 

 ۸۶۸ )  رزگار 

 

۸۶۹ )  رزمی 

 ۸۷۰ )  رسام 

 ۸۷۱ )  رستم 

 ۸۷۲ )  رسول 

 

۸۷۳ )  رِش ساپرِ 

 ۸۷۴ )  رشی عا 

 ۸۷۵ )  رشید 

 ۸۷۶ )  رِعوت 

 

۸۷۷ )  رِعیانا 

 ۸۷۸ )  رفایا 

 ۸۷۹ )  رفیع 

 ۸۸۰ )  رَقوشَه 

 

۸۸۱ )  رِگ ایل 

 ۸۸۲ )  رمزی 

 ۸۸۳ )  رمضان 

 ۸۸۴ )  رمیلیا 

 

۸۸۵ )  رُهام 

 ۸۸۶ )  رُهان 

 ۸۸۷ )  رُهان 

 ۸۸۸ )  رهاورد 

 

۸۸۹ )  رهبان 

 ۸۹۰ )  رهرو 

 ۸۹۱ )  روبِن 

 ۸۹۲ )  روخَمَه 

 

۸۹۳ )  رودک 

 ۸۹۴ )  روزبان 

 ۸۹۵ )  روزبه 

 ۸۹۶ )  روزبه 

 

۸۹۷ )  روزشاد 

 ۸۹۸ )  روشما 

 ۸۹۹ )  روشنا 

 ۹۰۰ )  روعاما 

 

۹۰۱ )  روما 

 ۹۰۲ )  روما راما 

 ۹۰۳ )  رومَنَه 

 ۹۰۴ )  رویزَه 

 

۹۰۵ )  ریحان 

 ۹۰۶ )  ریکا 

 ۹۰۷ )  زاد آفرین 

 ۹۰۸ )  زاد علی 

 

۹۰۹ )  زادان 

 ۹۱۰ )  زادان 

 ۹۱۱ )  زادیشَم 

 ۹۱۲ )  زادیشَم 

 

۹۱۳ )  زارمیک 

 ۹۱۴ )  زاریرا 

 ۹۱۵ )  زامیاد 

 ۹۱۶ )  زامیاد 

 

۹۱۷ )  زانیار 

 ۹۱۸ )  زاور 

 ۹۱۹ )  زاوَر 

 ۹۲۰ )  زاوُش 

 

۹۲۱ )  زاوُش 

 ۹۲۲ )  زاوِش ، زاویش 

 ۹۲۳ )  زاوِش، زاویش 

 ۹۲۴ )  زَبور 

 

۹۲۵ )  زَخمَه 

 ۹۲۶ )  زَخوتَه 

 ۹۲۷ )  زِدقه 

 ۹۲۸ )  زدیقه 

 

۹۲۹ )  زراوند 

 ۹۳۰ )  زراوند 

 ۹۳۱ )  زربُد 

 ۹۳۲ )  زرتشت 

 

۹۳۳ )  زرتشت 

 ۹۳۴ )  زَرَوان ، زروان 

 ۹۳۵ )  زَرَوان، زروان 

 ۹۳۶ )  زِروباوِل

 

۹۳۷ )  زریاب 

 ۹۳۸ )  زَعیم 

 ۹۳۹ )  زلف علی 

 ۹۴۰ )  زنتوم 

 

۹۴۱ )  زَنتوم 

 ۹۴۲ )  زِه سین 

 ۹۴۳ )  زهیرا 

 ۹۴۴ )  زور علی 

 

۹۴۵ )  زوران 

 ۹۴۶ )  زوکَیَه 

 ۹۴۷ )  زوکَیَه 

 ۹۴۸ )  زیاک 

 

۹۴۹ )  زِید 

 ۹۵۰ )  زینعلی 

 ۹۵۱ )  زینَه 

 ۹۵۲ )  زیور علی 

 

۹۵۳ )  زیوَه 

 ۹۵۴ )  زکریّا 

 ۹۵۵ )  زَکیَه 

 ۹۵۶ )  ژابیز 

 

۹۵۷ )  ژُرژ 

 ۹۵۸ )  ژرفا 

 ۹۵۹ )  ژِگِر 

 ۹۶۰ )  ژنوا 

 

۹۶۱ )  ژوبین 

 ۹۶۲ )  ژوبین 

 ۹۶۳ )  ژورِگ 

 ۹۶۴ )  ژیان 

 

۹۶۵ )  ژیوار 

 ۹۶۶ )  ساپرا 

 ۹۶۷ )  سارگُن، سِرگُن 

 ۹۶۸ )  سارو 

 

۹۶۹ )  ساسان 

 ۹۷۰ )  سالار 

 ۹۷۱ )  سام 

 ۹۷۲ )  سام 

 

۹۷۳ )  سامئار 

 ۹۷۴ )  سامان 

 ۹۷۵ )  ساموخا 

 ۹۷۶ )  سانا 

 

۹۷۷ )  سانان 

 ۹۷۸ )  ساورا 

 ۹۷۹ )  ساورایل 

 ۹۸۰ )  سپاس 

 

۹۸۱ )  سپرعلی 

 ۹۸۲ )  سپنتا 

 ۹۸۳ )  سپنتمان 

 ۹۸۴ )  سپهر 

 

۹۸۵ )  سپهر آفرین 

 ۹۸۶ )  سپهرعلی 

 ۹۸۷ )  سپهرین 

 ۹۸۸ )  سپیتمان 

 

۹۸۹ )  سپیتی 

 ۹۹۰ )  سپیدمان 

 ۹۹۱ )  سپیدنور 

 ۹۹۲ )  سپیدک 

 

۹۹۳ )  ستاک 

 ۹۹۴ )  ستّار 

 ۹۹۵ )  سده، سَهدَه 

 ۹۹۶ )  سرآمد 

 

۹۹۷ )  سِراج 

 ۹۹۸ )  سرافراز 

 ۹۹۹ )  سِرایا 

 ۱۰۰۰ )  سربرز 

 

۱۰۰۱ )  سربست 

 ۱۰۰۲ )  سرخوش 

 ۱۰۰۳ )  سردار 

 ۱۰۰۴ )  سرفراز 

 

۱۰۰۵ )  سُرنا 

 ۱۰۰۶ )  سرود 

 ۱۰۰۷ )  سروداد 

 ۱۰۰۸ )  سَرور 

 

۱۰۰۹ )  سروعلی 

 ۱۰۱۰ )  سروین 

 ۱۰۱۱ )  سزاوار 

 ۱۰۱۲ )  سعید 

 

۱۰۱۳ )  سلام علی 

 ۱۰۱۴ )  سُلیمان 

 ۱۰۱۵ )  سمند 

 ۱۰۱۶ )  سِمکو 

 

۱۰۱۷ )  سناعلی 

 ۱۰۱۸ )  سهراب 

 ۱۰۱۹ )  سُهیل 

 ۱۰۲۰ )  سورِش 

 

۱۰۲۱ )  سورعلی 

 ۱۰۲۲ )  سوشیانت 

 ۱۰۲۳ )  سوشیانت ، سوشیانس 

 ۱۰۲۴ )  سَووکَه 

 

۱۰۲۵ )  سَووکَه 

 ۱۰۲۶ )  سیاپه 

 ۱۰۲۷ )  سیاشن 

 ۱۰۲۸ )  سیامک 

 

۱۰۲۹ )  سیاوش ( سیاووش ) 

 ۱۰۳۰ )  سیرنگ 

 ۱۰۳۱ )  سیروان 

 ۱۰۳۲ )  سیسرا 

 

۱۰۳۳ )  سیف علی 

 ۱۰۳۴ )  سیگال، سیگالیت 

 ۱۰۳۵ )  سِیمَه 

 ۱۰۳۶ )  سین 

 

۱۰۳۷ )  سینا 

 ۱۰۳۸ )  سینار 

 ۱۰۳۹ )  شَئیلَه 

 ۱۰۴۰ )  شائول 

 

۱۰۴۱ )  شاباز 

 ۱۰۴۲ )  شابال 

 ۱۰۴۳ )  شاپور 

 ۱۰۴۴ )  شاد آفرین 

 

۱۰۴۵ )  شاد علی 

 ۱۰۴۶ )  شادبخت 

 ۱۰۴۷ )  شادبن 

 ۱۰۴۸ )  شادرخ 

 

۱۰۴۹ )  شادگین 

 ۱۰۵۰ )  شادوان 

 ۱۰۵۱ )  شادوَش 

 ۱۰۵۲ )  شار پا 

 

۱۰۵۳ )  شارایل 

 ۱۰۵۴ )  شارو 

 ۱۰۵۵ )  شارواینا 

 ۱۰۵۶ )  شاروسین 

 

۱۰۵۷ )  شارون 

 ۱۰۵۸ )  شارونا 

 ۱۰۵۹ )  شاروکین 

 ۱۰۶۰ )  شاعوطا 

 

۱۰۶۱ )  شافر 

 ۱۰۶۲ )  شالِم 

 ۱۰۶۳ )  شامار 

 ۱۰۶۴ )  شامیر 

 

۱۰۶۵ )  شاندِرمَن 

 ۱۰۶۶ )  شاه علی 

 ۱۰۶۷ )  شاه مَلک 

 ۱۰۶۸ )  شاه وش 

 

۱۰۶۹ )  شاهارا 

 ۱۰۷۰ )  شاهبوم 

 ۱۰۷۱ )  شاهپور 

 ۱۰۷۲ )  شاهپور 

 

۱۰۷۳ )  شاهرخ 

 ۱۰۷۴ )  شاهو 

 ۱۰۷۵ )  شاهین 

 ۱۰۷۶ )  شاهین 

 

۱۰۷۷ )  شاوارش 

 ۱۰۷۸ )  شاواز 

 ۱۰۷۹ )  شای 

 ۱۰۸۰ )  شایرایا 

 

۱۰۸۱ )  شایگان 

 ۱۰۸۲ )  شب پا 

 ۱۰۸۳ )  شبان 

 ۱۰۸۴ )  شبان 

 

۱۰۸۵ )  شباهنگ 

 ۱۰۸۶ )  شَبنا 

 ۱۰۸۷ )  شَپیر 

 ۱۰۸۸ )  شِت 

 

۱۰۸۹ )  شجاع 

 ۱۰۹۰ )  شجاع علی 

 ۱۰۹۱ )  شَدرَخ 

 ۱۰۹۲ )  شرار 

 

۱۰۹۳ )  شِرنه 

 ۱۰۹۴ )  شروین 

 ۱۰۹۵ )  شریبان 

 ۱۰۹۶ )  شِلاب 

 

۱۰۹۷ )  شَلمَنَه 

 ۱۰۹۸ )  شَلمه نِصَر 

 ۱۰۹۹ )  شِم 

 ۱۱۰۰ )  شمس 

 

۱۱۰۱ )  شمس علی 

 ۱۱۰۲ )  شِمعیا 

 ۱۱۰۳ )  شِموئل 

 ۱۱۰۴ )  شموکین 

 

۱۱۰۵ )  شَمینَه 

 ۱۱۰۶ )  شنینه 

 ۱۱۰۷ )  شه تا 

 ۱۱۰۸ )  شه رخ 

 

۱۱۰۹ )  شهاب 

 ۱۱۱۰ )  شهبال 

 ۱۱۱۱ )  شهبد 

 ۱۱۱۲ )  شهداد 

 

۱۱۱۳ )  شهداد 

 ۱۱۱۴ )  شهر آفرین 

 ۱۱۱۵ )  شهراد 

 ۱۱۱۶ )  شهربان 

 

۱۱۱۷ )  شهرداد 

 ۱۱۱۸ )  شهروز 

 ۱۱۱۹ )  شهریار 

 ۱۱۲۰ )  شهریور 

 

۱۱۲۱ )  شهریور 

 ۱۱۲۲ )  شهزاد 

 ۱۱۲۳ )  شهیاد 

 ۱۱۲۴ )  شوان 

 

۱۱۲۵ )  شورش 

 ۱۱۲۶ )  شورعلی 

 ۱۱۲۷ )  شوشَن، شوش 

 ۱۱۲۸ )  شوق علی 

 

۱۱۲۹ )  شوقَه 

 ۱۱۳۰ )  شولپا 

 ۱۱۳۱ )  شومر 

 ۱۱۳۲ )  شُومِر 

 

۱۱۳۳ )  شویخَه 

 ۱۱۳۴ )  شوکت علی 

 ۱۱۳۵ )  شیان 

 ۱۱۳۶ )  شید 

 

۱۱۳۷ )  شید 

 ۱۱۳۸ )  شیر آفرین 

 ۱۱۳۹ )  شیر کو 

 ۱۱۴۰ )  شیراوژن 

 

۱۱۴۱ )  شیراک 

 ۱۱۴۲ )  شیردل 

 ۱۱۴۳ )  شیرزا 

 ۱۱۴۴ )  شیرزاد 

 

۱۱۴۵ )  شیشار 

 ۱۱۴۶ )  شیلو 

 ۱۱۴۷ )  شیلو 

 ۱۱۴۸ )  شیمشون 

 

۱۱۴۹ )  شُکر علی 

 ۱۱۵۰ )  شکنج 

 ۱۱۵۱ )  شکیب 

 ۱۱۵۲ )  صابر 

 

۱۱۵۳ )  صاپرا 

 ۱۱۵۴ )  صاپوخا 

 ۱۱۵۵ )  صاحبداد 

 ۱۱۵۶ )  صادق 

 

۱۱۵۷ )  صالح 

 ۱۱۵۸ )  صایارا 

 ۱۱۵۹ )  صبح علی 

 ۱۱۶۰ )  صبر علی 

 

۱۱۶۱ )  صبور 

 ۱۱۶۲ )  صَدیده 

 ۱۱۶۳ )  صَدیق 

 ۱۱۶۴ )  صِمخه 

 

۱۱۶۵ )  صمیم 

 ۱۱۶۶ )  صُوَپیَه 

 ۱۱۶۷ )  صوت علی 

 ۱۱۶۸ )  صور علی 

 

۱۱۶۹ )  صوفی 

 ۱۱۷۰ )  صِویانا 

 ۱۱۷۱ )  صیدقیا 

 ۱۱۷۲ )  ضیاء 

 

۱۱۷۳ )  طائر 

 ۱۱۷۴ )  طارِق 

 ۱۱۷۵ )  طالب 

 ۱۱۷۶ )  طالوت 

 

۱۱۷۷ )  طالوت 

 ۱۱۷۸ )  طلب علی 

 ۱۱۷۹ )  طَهور 

 ۱۱۸۰ )  طوفان 

 

۱۱۸۱ )  طَیّب 

 ۱۱۸۲ )  ظاهر 

 ۱۱۸۳ )  ظهیر 

 ۱۱۸۴ )  عابد 

 

۱۱۸۵ )  عابدِن 

 ۱۱۸۶ )  عادل 

 ۱۱۸۷ )  عاصم 

 ۱۱۸۸ )  عامانوایل 

 

۱۱۸۹ )  عبیر 

 ۱۱۹۰ )  عِتانا 

 ۱۱۹۱ )  عرفان 

 ۱۱۹۲ )  عرفان علی 

 

۱۱۹۳ )  عزیر گل 

 ۱۱۹۴ )  عسائل 

 ۱۱۹۵ )  عشق علی 

 ۱۱۹۶ )  عطاء 

 

۱۱۹۷ )  عطّار 

 ۱۱۹۸ )  عماد 

 ۱۱۹۹ )  عمران 

 ۱۲۰۰ )  عهیدتا 

 

۱۲۰۱ )  عَودیشوع 

 ۱۲۰۲ )  عودیل 

 ۱۲۰۳ )  عوزیا 

 ۱۲۰۴ )  عوفر 

 

۱۲۰۵ )  عیسی 

 ۱۲۰۶ )  غریو 

 ۱۲۰۷ )  غَزِل 

 ۱۲۰۸ )  غفّار 

 

۱۲۰۹ )  غفور 

 ۱۲۱۰ )  غلام علی 

 ۱۲۱۱ )  غَمام 

 ۱۲۱۲ )  غَنی 

 

۱۲۱۳ )  فر آفرین 

 ۱۲۱۴ )  فرآیین 

 ۱۲۱۵ )  فراده 

 ۱۲۱۶ )  فرادین 

 

۱۲۱۷ )  فراز 

 ۱۲۱۸ )  فراگام 

 ۱۲۱۹ )  فرامرز 

 ۱۲۲۰ )  فراواک 

 

۱۲۲۱ )  فراواک 

 ۱۲۲۲ )  فربان 

 ۱۲۲۳ )  فربد 

 ۱۲۲۴ )  فربن 

 

۱۲۲۵ )  فربود 

 ۱۲۲۶ )  فربود 

 ۱۲۲۷ )  فربین 

 ۱۲۲۸ )  فرپات 

 

۱۲۲۹ )  فرپاد 

 ۱۲۳۰ )  فرپاک 

 ۱۲۳۱ )  فرپو 

 ۱۲۳۲ )  فرپور 

 

۱۲۳۳ )  فرپی 

 ۱۲۳۴ )  فرجاد 

 ۱۲۳۵ )  فرجام 

 ۱۲۳۶ )  فرجهان 

 

۱۲۳۷ )  فرجو 

 ۱۲۳۸ )  فرخ شاد 

 ۱۲۳۹ )  فرخ نهاد 

 ۱۲۴۰ )  فرخاد 

 

۱۲۴۱ )  فرخو 

 ۱۲۴۲ )  فرخواه 

 ۱۲۴۳ )  فرداد 

 ۱۲۴۴ )  فردوس 

 

۱۲۴۵ )  فردید 

 ۱۲۴۶ )  فردیدار 

 ۱۲۴۷ )  فردین 

 ۱۲۴۸ )  فرّخ 

 

۱۲۴۹ )  فرّه 

 ۱۲۵۰ )  فرّه بخت 

 ۱۲۵۱ )  فرّهی 

 ۱۲۵۲ )  فررو 

 

۱۲۵۳ )  فرزاد 

 ۱۲۵۴ )  فرزام 

 ۱۲۵۵ )  فرزان 

 ۱۲۵۶ )  فرزین 

 

۱۲۵۷ )  فرزین 

 ۱۲۵۸ )  فرشاد 

 ۱۲۵۹ )  فرشوشتر 

 ۱۲۶۰ )  فرشوشتر 

 

۱۲۶۱ )  فرگام 

 ۱۲۶۲ )  فرمان 

 ۱۲۶۳ )  فرمند 

 ۱۲۶۴ )  فرناد 

 

۱۲۶۵ )  فرنام 

 ۱۲۶۶ )  فرنود 

 ۱۲۶۷ )  فرنیا 

 ۱۲۶۸ )  فرنیا 

 

۱۲۶۹ )  فرنیاد 

 ۱۲۷۰ )  فرنیوش 

 ۱۲۷۱ )  فرهاد 

 ۱۲۷۲ )  فرهام 

 

۱۲۷۳ )  فرهمند 

 ۱۲۷۴ )  فرهو 

 ۱۲۷۵ )  فرهود 

 ۱۲۷۶ )  فرهور 

 

۱۲۷۷ )  فرهیخته 

 ۱۲۷۸ )  فرهید 

 ۱۲۷۹ )  فروتن 

 ۱۲۸۰ )  فروردین 

 

۱۲۸۱ )  فروردین 

 ۱۲۸۲ )  فروردین 

 ۱۲۸۳ )  فروز 

 ۱۲۸۴ )  فروز 

 

۱۲۸۵ )  فرَوَهر 

 ۱۲۸۶ )  فرَوَهر 

 ۱۲۸۷ )  فری بان 

 ۱۲۸۸ )  فری یار 

 

۱۲۸۹ )  فریاد 

 ۱۲۹۰ )  فَریان 

 ۱۲۹۱ )  فَریان 

 ۱۲۹۲ )  فریبرز 

 

۱۲۹۳ )  فریداد 

 ۱۲۹۴ )  فریدون 

 ۱۲۹۵ )  فریمان 

 ۱۲۹۶ )  فریمن 

 

۱۲۹۷ )  فریمند 

 ۱۲۹۸ )  فریوان 

 ۱۲۹۹ )  فریور 

 ۱۳۰۰ )  فریور 

 

۱۳۰۱ )  فّرعلی 

 ۱۳۰۲ )  فَلَق 

 ۱۳۰۳ )  فُواد 

 ۱۳۰۴ )  فوژان 

 

۱۳۰۵ )  فوژان 

 ۱۳۰۶ )  فیلِکس 

 ۱۳۰۷ )  فیکول 

 ۱۳۰۸ )  فکرعلی 

 

۱۳۰۹ )  قَئین 

 ۱۳۱۰ )  قارَن 

 ۱۳۱۱ )  قازاخ 

 ۱۳۱۲ )  قاصلا 

 

۱۳۱۳ )  قاطینا 

 ۱۳۱۴ )  قامت علی 

 ۱۳۱۵ )  قباد 

 ۱۳۱۶ )  قِدرون 

 

۱۳۱۷ )  قدم علی 

 ۱۳۱۸ )  قَه ر 

 ۱۳۱۹ )  قهرمان 

 ۱۳۲۰ )  قهرمان 

 

۱۳۲۱ )  قوچ علی 

 ۱۳۲۲ )  قُودَمَه 

 ۱۳۲۳ )  قولَسه 

 ۱۳۲۴ )  قیافا 

 

۱۳۲۵ )  قیش 

 ۱۳۲۶ )  گاد 

 ۱۳۲۷ )  گارنیک 

 ۱۳۲۸ )  گاسپار 

 

۱۳۲۹ )  گَبری ایل 

 ۱۳۳۰ )  گدا علی 

 ۱۳۳۱ )  گران تا 

 ۱۳۳۲ )  گرانمهر 

 

۱۳۳۳ )  گرانیاد 

 ۱۳۳۴ )  گرانیار 

 ۱۳۳۵ )  گُردین 

 ۱۳۳۶ )  گرشا 

 

۱۳۳۷ )  گرشاسب، گرشاسپ 

 ۱۳۳۸ )  گُرشتاسب 

 ۱۳۳۹ )  گَروشه 

 ۱۳۴۰ )  گل آقا 

 

۱۳۴۱ )  گل علی 

 ۱۳۴۲ )  گل مرا 

 ۱۳۴۳ )  گل نظر 

 ۱۳۴۴ )  گلبان 

 

۱۳۴۵ )  گلبان 

 ۱۳۴۶ )  گلبانگ 

 ۱۳۴۷ )  گلبخش 

 ۱۳۴۸ )  گلشن 

 

۱۳۴۹ )  گلفام 

 ۱۳۵۰ )  گَلیپَه، گیلیپته 

 ۱۳۵۱ )  گُمَر 

 ۱۳۵۲ )  گَمری ایل 

 

۱۳۵۳ )  گوئل 

 ۱۳۵۴ )  گودرز 

 ۱۳۵۵ )  گَوری اِل 

 ۱۳۵۶ )  گولیَد 

 

۱۳۵۷ )  گیان 

 ۱۳۵۸ )  گیبور 

 ۱۳۵۹ )  گیرشو 

 ۱۳۶۰ )  گیل گمش 

 

۱۳۶۱ )  لامَک 

 ۱۳۶۲ )  لاوان 

 ۱۳۶۳ )  لبیَو 

 ۱۳۶۴ )  لُدکا 

 

۱۳۶۵ )  لِموئل 

 ۱۳۶۶ )  لهراسب، لهراسپ 

 ۱۳۶۷ )  لوگول باندا 

 ۱۳۶۸ )  لِوُن 

 

۱۳۶۹ )  لووه 

 ۱۳۷۰ )  لِوی، لاوی 

 ۱۳۷۱ )  لوکاس 

 ۱۳۷۲ )  لیوی 

 

۱۳۷۳ )  مِئیر 

 ۱۳۷۴ )  مابوعا 

 ۱۳۷۵ )  مارتین 

 ۱۳۷۶ )  ماردیک 

 

۱۳۷۷ )  مازه 

 ۱۳۷۸ )  مازیار 

 ۱۳۷۹ )  ماژان 

 ۱۳۸۰ )  ماسیس 

 

۱۳۸۱ )  مانِلی 

 ۱۳۸۲ )  مانوک 

 ۱۳۸۳ )  مانی 

 ۱۳۸۴ )  مانی 

 

۱۳۸۵ )  ماه علی 

 ۱۳۸۶ )  ماهان 

 ۱۳۸۷ )  ماهداد 

 ۱۳۸۸ )  ماهداد 

 

۱۳۸۹ )  ماهر 

 ۱۳۹۰ )  ماهیار 

 ۱۳۹۱ )  ماکان 

 ۱۳۹۲ )  ماکان 

 

۱۳۹۳ )  مَتانا 

 ۱۳۹۴ )  مَتَتیاه 

 ۱۳۹۵ )  متوله 

 ۱۳۹۶ )  محراب 

 

۱۳۹۷ )  مِداد 

 ۱۳۹۸ )  مدنخه 

 ۱۳۹۹ )  مِراجو 

 ۱۴۰۰ )  مَرایل 

 

۱۴۰۱ )  مِرتا 

 ۱۴۰۲ )  مردان 

 ۱۴۰۳ )  مُردِخای 

 ۱۴۰۴ )  مردعلی 

 

۱۴۰۵ )  مردوک 

 ۱۴۰۶ )  مِرو 

 ۱۴۰۷ )  مرید 

 ۱۴۰۸ )  مَزدا 

 

۱۴۰۹ )  مَزدا 

 ۱۴۱۰ )  مزدک 

 ۱۴۱۱ )  مشتاق علی 

 ۱۴۱۲ )  مشهدی علی 

 

۱۴۱۳ )  مَشوخه 

 ۱۴۱۴ )  مَشی 

 ۱۴۱۵ )  مَشی 

 ۱۴۱۶ )  مظهر 

 

۱۴۱۷ )  معراج 

 ۱۴۱۸ )  معین 

 ۱۴۱۹ )  مُلک آفرین 

 ۱۴۲۰ )  ملک علی 

 

۱۴۲۱ )  مُلک علی 

 ۱۴۲۲ )  منصور 

 ۱۴۲۳ )  منهاج 

 ۱۴۲۴ )  منوچهر 

 

۱۴۲۵ )  منوش 

 ۱۴۲۶ )  مهتا 

 ۱۴۲۷ )  مهر آذر 

 ۱۴۲۸ )  مهر اسپَند 

 

۱۴۲۹ )  مهر تبار 

 ۱۴۳۰ )  مهرآذر 

 ۱۴۳۱ )  مهراب 

 ۱۴۳۲ )  مهراسپَند 

 

۱۴۳۳ )  مهران 

 ۱۴۳۴ )  مهربُد 

 ۱۴۳۵ )  مهرداد 

 ۱۴۳۶ )  مهرعلی 

 

۱۴۳۷ )  مهرفر 

 ۱۴۳۸ )  مهرگان 

 ۱۴۳۹ )  مهرگان 

 ۱۴۴۰ )  مهریاد 

 

۱۴۴۱ )  مهریار 

 ۱۴۴۲ )  مَهَند 

 ۱۴۴۳ )  مهیار 

 ۱۴۴۴ )  موترانا 

 

۱۴۴۵ )  موسی 

 ۱۴۴۶ )  میثاق 

 ۱۴۴۷ )  میثم 

 ۱۴۴۸ )  میخائیل 

 

۱۴۴۹ )  میرداد 

 ۱۴۵۰ )  میلاد 

 ۱۴۵۱ )  مَیی 

 ۱۴۵۲ )  ناتان 

 

۱۴۵۳ )  ناداو 

 ۱۴۵۴ )  نادینوس 

 ۱۴۵۵ )  نارامسین 

 ۱۴۵۶ )  نارلو 

 

۱۴۵۷ )  ناصح 

 ۱۴۵۸ )  نامجو 

 ۱۴۵۹ )  نامدار 

 ۱۴۶۰ )  ناهرین 

 

۱۴۶۱ )  ناهیرا 

 ۱۴۶۲ )  ناهیرسین 

 ۱۴۶۳ )  ناودار 

 ۱۴۶۴ )  نِبّو 

 

۱۴۶۵ )  نبرد 

 ۱۴۶۶ )  نَبَز 

 ۱۴۶۷ )  نِتَن اِل 

 ۱۴۶۸ )  نجات علی 

 

۱۴۶۹ )  نِرگال 

 ۱۴۷۰ )  نریمان 

 ۱۴۷۱ )  نشتاک 

 ۱۴۷۲ )  نَظَر 

 

۱۴۷۳ )  نگهدار 

 ۱۴۷۴ )  نمرود 

 ۱۴۷۵ )  نوا علی 

 ۱۴۷۶ )  نوبان 

 

۱۴۷۷ )  نوتاش 

 ۱۴۷۸ )  نوتریگا 

 ۱۴۷۹ )  نوتریگا 

 ۱۴۸۰ )  نوح 

 

۱۴۸۱ )  نوذر 

 ۱۴۸۲ )  نور علی 

 ۱۴۸۳ )  نورآور 

 ۱۴۸۴ )  نورخدا 

 

۱۴۸۵ )  نورداد 

 ۱۴۸۶ )  نوش آذر 

 ۱۴۸۷ )  نوشیار 

 ۱۴۸۸ )  نوید 

 

۱۴۸۹ )  نی نیب 

 ۱۴۹۰ )  نیاتوس 

 ۱۴۹۱ )  نیازَم 

 ۱۴۹۲ )  نیازَم 

 

۱۴۹۳ )  نیرو 

 ۱۴۹۴ )  نیس ری 

 ۱۴۹۵ )  نیگون 

 ۱۴۹۶ )  نیم طلا 

 

۱۴۹۷ )  نیما 

 ۱۴۹۸ )  نین گِرسو 

 ۱۴۹۹ )  نین کی زیدا 

 ۱۵۰۰ )  نینورتا 

 

۱۵۰۱ )  نیو 

 ۱۵۰۲ )  نیوان 

 ۱۵۰۳ )  نیوتیش 

 ۱۵۰۴ )  نیوزاد 

 

۱۵۰۵ )  نیومان 

 ۱۵۰۶ )  نیومنش 

 ۱۵۰۷ )  نیک آهنگ 

 ۱۵۰۸ )  نیک بار 

 

۱۵۰۹ )  نیک باش 

 ۱۵۱۰ )  نیک بان 

 ۱۵۱۱ )  نیک باور 

 ۱۵۱۲ )  نیک بُن

 

۱۵۱۳ )  نیک بین 

 ۱۵۱۴ )  نیک پو 

 ۱۵۱۵ )  نیک پی 

 ۱۵۱۶ )  نیک تاش 

 

۱۵۱۷ )  نیک تن 

 ۱۵۱۸ )  نیک جم 

 ۱۵۱۹ )  نیک جو 

 ۱۵۲۰ )  نیک خو 

 

۱۵۲۱ )  نیک خواه 

 ۱۵۲۲ )  نیک دل 

 ۱۵۲۳ )  نیک راد 

 ۱۵۲۴ )  نیک رای 

 

۱۵۲۵ )  نیک رو 

 ۱۵۲۶ )  نیک روز 

 ۱۵۲۷ )  نیک فام 

 ۱۵۲۸ )  نیک فر 

 

۱۵۲۹ )  نیک فرد 

 ۱۵۳۰ )  نیک گام 

 ۱۵۳۱ )  نیک مرام 

 ۱۵۳۲ )  نیک مرد 

 

۱۵۳۳ )  نیک مند 

 ۱۵۳۴ )  نیک منش 

 ۱۵۳۵ )  نیک نام 

 ۱۵۳۶ )  نیک نهاد 

 

۱۵۳۷ )  نیک یاب 

 ۱۵۳۸ )  نیک یاد 

 ۱۵۳۹ )  نیکان 

 ۱۵۴۰ )  نیکودل 

 

۱۵۴۱ )  نیکی کنش 

 ۱۵۴۲ )  هادِرسین 

 ۱۵۴۳ )  هادی 

 ۱۵۴۴ )  هارا 

 

۱۵۴۵ )  هارون 

 ۱۵۴۶ )  هامون 

 ۱۵۴۷ )  هامون 

 ۱۵۴۸ )  هایزِم 

 

۱۵۴۹ )  هایزِم 

 ۱۵۵۰ )  هاکوپ 

 ۱۵۵۱ )  هدار 

 ۱۵۵۲ )  هَدیره 

 

۱۵۵۳ )  هرمز 

 ۱۵۵۴ )  هرمز 

 ۱۵۵۵ )  هژیر 

 ۱۵۵۶ )  هژیر 

 

۱۵۵۷ )  هشیار 

 ۱۵۵۸ )  هشیوار 

 ۱۵۵۹ )  هلکوت 

 ۱۵۶۰ )  هماوند 

 

۱۵۶۱ )  همایون 

 ۱۵۶۲ )  همراه 

 ۱۵۶۳ )  همرای 

 ۱۵۶۴ )  همرنگ 

 

۱۵۶۵ )  همرنگ 

 ۱۵۶۶ )  همّو 

 ۱۵۶۷ )  هِمِند 

 ۱۵۶۸ )  همیار 

 

۱۵۶۹ )  هنریار 

 ۱۵۷۰ )  هَنو 

 ۱۵۷۱ )  هوبان 

 ۱۵۷۲ )  هوبُد 

 

۱۵۷۳ )  هوتا 

 ۱۵۷۴ )  هوتن 

 ۱۵۷۵ )  هوتن 

 ۱۵۷۶ )  هوتن 

 

۱۵۷۷ )  هوتن 

 ۱۵۷۸ )  هوتک 

 ۱۵۷۹ )  هوداد 

 ۱۵۸۰ )  هودین 

 

۱۵۸۱ )  هور چهر 

 ۱۵۸۲ )  هوراد 

 ۱۵۸۳ )  هوراز 

 ۱۵۸۴ )  هوربان 

 

۱۵۸۵ )  هوربُد 

 ۱۵۸۶ )  هورچهر 

 ۱۵۸۷ )  هورداد 

 ۱۵۸۸ )  هورز 

 

۱۵۸۹ )  هورزاد 

 ۱۵۹۰ )  هُوَرشِت 

 ۱۵۹۱ )  هُوَرشِت 

 ۱۵۹۲ )  هورفر 

 

۱۵۹۳ )  هورمان 

 ۱۵۹۴ )  هورمند 

 ۱۵۹۵ )  هورنواز 

 ۱۵۹۶ )  هوروان 

 

۱۵۹۷ )  هوروند 

 ۱۵۹۸ )  هوری ناز 

 ۱۵۹۹ )  هوریار 

 ۱۶۰۰ )  هوریار 

 

۱۶۰۱ )  هوزاد 

 ۱۶۰۲ )  هوزاد 

 ۱۶۰۳ )  هوشام 

 ۱۶۰۴ )  هوشدار 

 

۱۶۰۵ )  هوشمند 

 ۱۶۰۶ )  هوشنگ 

 ۱۶۰۷ )  هوشیار 

 ۱۶۰۸ )  هوشیار 

 

۱۶۰۹ )  هوشید 

 ۱۶۱۰ )  هوشیدر 

 ۱۶۱۱ )  هوفراتی 

 ۱۶۱۲ )  هوفراتی 

 

۱۶۱۳ )  هوگوَ 

 ۱۶۱۴ )  هوگوَ 

 ۱۶۱۵ )  هَول 

 ۱۶۱۶ )  هومان 

 

۱۶۱۷ )  هومان 

 ۱۶۱۸ )  هومته 

 ۱۶۱۹ )  هومته 

 ۱۶۲۰ )  هومرد 

 

۱۶۲۱ )  هومرد 

 ۱۶۲۲ )  هومن 

 ۱۶۲۳ )  هومن 

 ۱۶۲۴ )  هونام 

 

۱۶۲۵ )  هونام 

 ۱۶۲۶ )  هونیاک 

 ۱۶۲۷ )  هونیاک 

 ۱۶۲۸ )  هووَران 

 

۱۶۲۹ )  هوی خو 

 ۱۶۳۰ )  هویار 

 ۱۶۳۱ )  هیراد 

 ۱۶۳۲ )  هیراد 

 

۱۶۳۳ )  هیراد 

 ۱۶۳۴ )  هیربُد 

 ۱۶۳۵ )  هیربُد 

 ۱۶۳۶ )  هیربُد 

 

۱۶۳۷ )  هیژا 

 ۱۶۳۸ )  هیلا 

 ۱۶۳۹ )  هیمِن 

 ۱۶۴۰ )  هیوا 

 

۱۶۴۱ )  هیکل علی 

 ۱۶۴۲ )  واتان 

 ۱۶۴۳ )  واتَه 

 ۱۶۴۴ )  واتَه 

 

۱۶۴۵ )  وادا 

 ۱۶۴۶ )  وارِش 

 ۱۶۴۷ )  والا 

 ۱۶۴۸ )  والی 

 

۱۶۴۹ )  والی 

 ۱۶۵۰ )  واهرام 

 ۱۶۵۱ )  وحید 

 ۱۶۵۲ )  وَرجاوند 

 

۱۶۵۳ )  وَرجاوند 

 ۱۶۵۴ )  ورداد 

 ۱۶۵۵ )  وردان 

 ۱۶۵۶ )  وَردَه 

 

۱۶۵۷ )  وَردین 

 ۱۶۵۸ )  وَرزان 

 ۱۶۵۹ )  وَرزان 

 ۱۶۶۰ )  ورزنده 

 

۱۶۶۱ )  ورزیده 

 ۱۶۶۲ )  ورزین 

 ۱۶۶۳ )  ورزک 

 ۱۶۶۴ )  وُریا 

 

۱۶۶۵ )  وزین 

 ۱۶۶۶ )  وِستا 

 ۱۶۶۷ )  وِستا 

 ۱۶۶۸ )  وَستی 

 

۱۶۶۹ )  وَشمَه 

 ۱۶۷۰ )  وَلیک 

 ۱۶۷۱ )  وَهوگون 

 ۱۶۷۲ )  وید 

 

۱۶۷۳ )  ویستا مهر 

 ۱۶۷۴ )  ویسیه 

 ۱۶۷۵ )  ویسیه 

 ۱۶۷۶ )  ویشار 

 

۱۶۷۷ )  ویگن 

 ۱۶۷۸ )  ویهان 

 ۱۶۷۹ )  یائه 

 ۱۶۸۰ )  یائیر 

 

۱۶۸۱ )  یادا 

 ۱۶۸۲ )  یادعلی 

 ۱۶۸۳ )  یادیدا 

 ۱۶۸۴ )  یاربان 

 

۱۶۸۵ )  یارتا 

 ۱۶۸۶ )  یارجو 

 ۱۶۸۷ )  یاردوست 

 ۱۶۸۸ )  یارشاد 

 

۱۶۸۹ )  یارعلی 

 ۱۶۹۰ )  یارگر 

 ۱۶۹۱ )  یارمند 

 ۱۶۹۲ )  یارمهر 

 

۱۶۹۳ )  یارور 

 ۱۶۹۴ )  یارک 

 ۱۶۹۵ )  یاسر 

 ۱۶۹۶ )  یاسون 

 

۱۶۹۷ )  یاشار 

 ۱۶۹۸ )  یاشار 

 ۱۶۹۹ )  یامین 

 ۱۷۰۰ )  یاوان 

 

۱۷۰۱ )  یاور 

 ۱۷۰۲ )  یاکار 

 ۱۷۰۳ )  یَحَزقِل 

 ۱۷۰۴ )  یحیی 

 

۱۷۰۵ )  یدعلی 

 ۱۷۰۶ )  یریحو 

 ۱۷۰۷ )  یزداد 

 ۱۷۰۸ )  یزدان 

 

۱۷۰۹ )  یزدان 

 ۱۷۱۰ )  یَزنیا 

 ۱۷۱۱ )  یُشیا 

 ۱۷۱۲ )  یَشیمشون 

 

۱۷۱۳ )  یَشیمعون 

 ۱۷۱۴ )  یعقوب 

 ۱۷۱۵ )  یقوتی اِل 

 ۱۷۱۶ )  یَقوندَه 

 

۱۷۱۷ )  یل پاد 

 ۱۷۱۸ )  یل تا 

 ۱۷۱۹ )  یل جو 

 ۱۷۲۰ )  یل سا 

 

۱۷۲۱ )  یل سان 

 ۱۷۲۲ )  یل مان 

 ۱۷۲۳ )  یل وار 

 ۱۷۲۴ )  یلان 

 

۱۷۲۵ )  یَلده 

 ۱۷۲۶ )  یَمیته 

 ۱۷۲۷ )  یُناتان 

 ۱۷۲۸ )  یَنوتُش 

 

۱۷۲۹ )  یَنوتُش 

 ۱۷۳۰ )  یِهُشوعَ 

 ۱۷۳۱ )  یو آش 

 ۱۷۳۲ )  یوآل 

 

۱۷۳۳ )  یوآو 

 ۱۷۳۴ )  یواِل 

 ۱۷۳۵ )  یواله 

 ۱۷۳۶ )  یوباراتونی 

 

۱۷۳۷ )  یَوبیل 

 ۱۷۳۸ )  یوتام 

 ۱۷۳۹ )  یوترانا 

 ۱۷۴۰ )  یوحنا 

 

۱۷۴۱ )  یوسف 

 ۱۷۴۲ )  یَوسین 

 ۱۷۴۳ )  یونس 

 ۱۷۴۴ )  ییترُن 

 

۱۷۴۵ )  ییرمیا 

 ۱۷۴۶ )  یکتا دل 

 ۱۷۴۷ )  یکدل 

 ۱۷۴۸ )  کاشانه 

 

۱۷۴۹ )  کاشیرا 

 ۱۷۵۰ )  کام جو 

 ۱۷۵۱ )  کام دین 

 ۱۷۵۲ )  کام دین 

 

۱۷۵۳ )  کامبخش 

 ۱۷۵۴ )  کامبیز 

 ۱۷۵۵ )  کامران 

 ۱۷۵۶ )  کامروا 

 

۱۷۵۷ )  کامشاد 

 ۱۷۵۸ )  کامیار 

 ۱۷۵۹ )  کامین 

 ۱۷۶۰ )  کامکار 

 

۱۷۶۱ )  کاوان 

 ۱۷۶۲ )  کاوه 

 ۱۷۶۳ )  کاووس، کیکاووس 

 ۱۷۶۴ )  کربلا علی 

 

۱۷۶۵ )  کَرَم علی 

 ۱۷۶۶ )  کسرا 

 ۱۷۶۷ )  کسری 

 ۱۷۶۸ )  کِسنَیَه 

 

۱۷۶۹ )  کلام علی 

 ۱۷۷۰ )  کَمو 

 ۱۷۷۱ )  کندلوس 

 ۱۷۷۲ )  کهبد 

 

۱۷۷۳ )  کوپا 

 ۱۷۷۴ )  کوچک 

 ۱۷۷۵ )  کوخَدَه 

 ۱۷۷۶ )  کوخوَه بِل 

 

۱۷۷۷ )  کوردوان 

 ۱۷۷۸ )  کورش 

 ۱۷۷۹ )  کوشا 

 ۱۷۸۰ )  کوشا 

 

۱۷۸۱ )  کوشان 

 ۱۷۸۲ )  کوشیار 

 ۱۷۸۳ )  کولاک 

 ۱۷۸۴ )  کومَه رابی 

 

۱۷۸۵ )  کوهرنگ 

 ۱۷۸۶ )  کی آفرین 

 ۱۷۸۷ )  کی بان 

 ۱۷۸۸ )  کی رخ 

 

۱۷۸۹ )  کی منش 

 ۱۷۹۰ )  کیا مهر 

 ۱۷۹۱ )  کیارخ 

 ۱۷۹۲ )  کیارش 

 

۱۷۹۳ )  کیان 

 ۱۷۹۴ )  کیان بخت 

 ۱۷۹۵ )  کیان مهر 

 ۱۷۹۶ )  کیانا 

 

۱۷۹۷ )  کیانا 

 ۱۷۹۸ )  کیانزاد 

 ۱۷۹۹ )  کیانوش 

 ۱۸۰۰ )  کیاوند 

 

۱۸۰۱ )  کیخسرو 

 ۱۸۰۲ )  کیمونَه 

 ۱۸۰۳ )  کیمونَه 

 ۱۸۰۴ )  کیوان 

 

۱۸۰۵ )  کیوان 

 ۱۸۰۶ )  کیومرث 

 ۱۸۰۷ )  ّآدریان 

 

 

 

 

[ شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱:٤٥ ‎ب.ظ ] [ محمد فاضل شوکتی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

گر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد. "بنیامین فرانکلین" (زمزیران نام رشته کوهی زیبا و بلند در سلسله کوههای زاگرس مابین مهاباد ، ،سردشت و پیرانشهر میباشد) محمد فاضل شوکتی دانش آموخته علم مدیریت .کارمند و مدرس: که به تحقیق در زمینه میراث معنوی و فکری شهرهای پیرانشهر و سردشت می پردازد،و سعی دارد تا برگیرنده مطالب و مقالات مرتبط با این دو شهر باشد. این وبلا گ در راستای مدیریت و جمع آوری اسناد ،مدارک ،عکسها و نشریات،مشاهیر و اطلاعات : تاریخی ،فرهنگی،اجتماعی، دوشهر( پیرانشهر و سردشت ) به منظور شکل دادن کانالی برای حضور در فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات و معرفی این دو شهربه ایران و جهان شکل گرفته است . بررسی و غور در میراث معنوی و فکری هزاران ساله ی این دو شهر از عهده یک یا چند نفر خارج بوده ،و یاری اصحاب قلم و نظر را می طلبد،، اگر این وبلاگ بتواند نقطه عطفی باشد برای زاده شدن اندیشه ای نو در پایان نامه های دانشگاهی و یا روان نمودن اطلاع رسانی به گردشگران و ایجاد پل ارتباطی مابین مردمان خون گرم این دوشهر با جهان و جذب گردشگران به مراکز طبیعی جذاب وتجاری این منطقه ، به هدف خود رسیده است . همچنین این وبلاگ حاوی عکسهای بسیارزیبا و دلپذیر و پر ارزش، قدیمی و نادری است که یاد آورخاطرات و حوادث و لحظات تاریخی تلخ و شیرین گذشته و پیوند آنها با حال و آینده شماخواهد بود . مطمئنا لحظاتی را که با ما سپری خواهید نمود شیرین خواهد بود. این وبلاگ را می‌توان یک مرجع برای معرفی مراکز گردشگری و تفریحی و توریستی وتجاری شهرهای پیرانشهر و سردشت دانست. امید می رود بازدید کنندگان عزیز ، کاستی های آن را به طرق ممکن گوشزد و با ارسال تجربیات موفق خود دراین حوزه و نیز در راستای پر بارتر نمودن محتویات زمزیران، مارا یاری فرمایند.
موضوعات وب
RSS Feed