<

زمزیران
جاذبه های تاریخی ،طبیعی،فرهنگی،توریستی(سردشت و پیرانشهر) 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
x

نامهای اصیل فارسی


فرهنگ نام نارنجی – گلچین نامهای اصیل فارسی

 به کوشش محمد فاضل شوکتی

جلد اول (بدون معنی و آوانگاری و ریشه یابی)

 

 

نام‌های پسران

آ

آبتین - آتش- آترین- آتورپات- آذرخش - آذرمه - آذین - آرتین - آرام - آراز - آراد -آرتا - آرتان - آرش - آرشام - آرمان - آرمین – آروین - آریا - آریابان - آریانا - آرین - آریوبرزن - آزاد - آزرمگان - آساد - آستیاژ - آستیاگ – آلان -  آوه - آویژه - آیین‌گشسب - آریو - آریافر - آریامن - آریامنش - آریامهر - آریان

ا

اخگر - ارخشا (معنی:درخشان، تیر سریع) - اُرُد - اردشیر - اردلان -اردوان -ارژنگ -ارس - ارشا[نیازمند منبع] - ارشام - ارشیا - ارمایل - اروند -اژدر - اسفندیار -اشک -اشکان -اشکبوس -افراسیاب - افشار شریک، رفیق، نام یکی ازسلسه پادشاهی ایران -افشین - البرز - الوند - امید - انوش- انوشیروان -اورمزد -اورنگ - ایرج - ایشتوویگو

ب

بابک - باربد -بامداد -بامین - بامشاد - بردیا - بزرگمهر - به‌آیین - بهبد - بهرام - بهمن -بهمنش -بیژن - بهروز - بهراد - بهرنگ -بهزاد - بهداد -بهشاد - بهنام -برسام - برزو - برنا-برزن-برومند-برزین-بهداد

پ

پارسا-پایا-پرشان-پدرام-پرویز-پژمان-پشنگ-پشوتن-پورداد-پولاد-پهلبد-پیام-پیران-پیروز-پیشداد-پویا-پویان-پوریا-پرهام-پیروز-پیمان

ت

تیرداد-تهماسب-تهمتن-تهمورث-تورج-تابان-تیریژ

ج

جاماسب- جاوید - جمشید-جهانگیر-جهان‌بخش-جهانشاه-جهاندار-جهان

چ

چنگیز-چه‌کو -چیا -چیاکو -چومان-

خ

خداداد-خدابخش-خدایار-خسرو-خشایار-خوبیار-خورشید-خوناس -خناو

د

دارا-دادویه-دادمهر-دامون-دانوش-دانو-داراب-داریوش-دیاکو

ر

رادین-رامبد-رامین-رامتین-رخشان-رستان-روزبه-رادمان-رامان-رها-رهام-راد-رستم-ریونیز

ز

زاب-زال-زامیاد-زاوش-زرتشت-زردشت-زرمهر-زند-زوبین

ژ

ژوبین

س

سالار-ساسان-سامان-سام-سروش-سپهر-سپنتا-سورن-سورنا-سوشیانت-سوشیانس-سهراب-سهند-سیامک-سیاوش-سیروس-سینا

ش

شادمهر-شروین-شاپور-شایا-شایان-شاهرخ-شاهین-شباهنگ-شهرام-شاهکام-شهراد-شهاب-شهرداد-شهریار-شهروز-شیرزاد-شیرنگ-شهیار-شهبد-شهنام-شوپه-شیریزدان-شاهو -شیروان شه‌مال-شه‌مزین -شیرکو -شورش-

ف

فرزان-فرسا-فرامرز-فرزاد-فرزام-فرزین-فردین-فرداد-فرود-فرورتیش-فرمان-فرهنگ-فریبرز-فرناد-فرهاد-فرهام-فرهود-فروهر-فیروز-فرشاد-فرشید-فرخ-فرخزاد-فربد-فهام-فه‌رهاد -فریا

ک

کوروش-کارن-کامبیز-کامران-کامشاد-کامیار-کاوه-کاووس-کنارنگ-کورس-کورش-کیانوش-کیارش-کیاوش-کیا-کیان-کیوس-کوشا-کیخسرو-کیقباد-کیکاووس-کیوان-کیومرث-کاردو-کاروان-کاروخ- کازیوه -کارزان -کاژاو -کوماس

گ

گرگین-گستهم-گیو-گودرز-گَرسیوَز-گرشاسب-گشتاسب-گوران -گووه‌ند

ل

لهراسب-لاس لاوچاک -لیزان

م

مهدیار-مازیار-ماکان-مانشت-مانی-ماهان-مرداس-مهرگان-مرداویج-مزدک-منوچهر-مهبد-مهداد-مهرداد-مهرزاد-مهرشاد-مهران-مهزاد-مهراب-مهرشاد-مهزیار-مهیار-مهرنگ-میلاد-مه‌ریوان -میلان -میران

ن

نرمن-نریمان-نکیسا-نوید-نیما-نیوشا-نوژن-نوذر-نیاسا-ناسیکو -نسکو نه‌به‌ز -نه‌سره‌و -نه‌هروز-نه‌وشیروان-نه‌که‌روز -نچیروان

و

ونداد-وریا –وندیداد-وهومن

ه

هامون-هرمز-هورمزد-هورموند-هومن-هوشنگ-هوتن-هومان-هوشیار-هورداد

ی

یاور-یزدگرد-یزدان-یادگار

نام‌های دختران

آ

آبگینه-آتنا-آتوسا-اختر-آذر-آذرافروز-آذرگون-آزرمیدخت-آذرنوش-آذین-آرا-آرتمیس-آرزو-آرمینا-آرمینه-آرمیتا-آریانا-آرینا-آریادخت-آریانوش-آرینا-آزاده-آسا-آسانا-آستیاژ-آفتاب-آفرین-آلا-آلاء-آلاله-آناهیتا-آندریا-آنوشا-آوا-آوید-آویده-آویزه-آویسا-آوین-آوینه-آهو

ا

ابریشم-اختر-ارغوان-اروشا-اِستِر -افروز-افروغ-افسانه-افسر-افسون-افشان-افشار-ارتمیس -اومَتی-امتیس -امیتیس-اناهید-اندیشه-انوشه-ایران-ایرمن-ایران بانو-ایراندخت

ب

بانو مجرد-بنفشه-بهار-بهاران-بهاره-بهارک-بهدیس-بهدخت-بهرخ-بهشید-بهناز-بهنوش-بوسه-بیتا-باران

پ

پانیذ-پائیزه-پارمیس-پدیده-پرتو-پردیس-پرستو-پرند-پرنیا-پرنیان-پروانه-پروین-پری-پریا-پریچهر-پریدخت-پریرو-پریزاد-پریسا-پریشاد-پریناز-پریوش-پگاه-پوپک-پوران-پوران-پوراندخت-پوری-پونه-پژهان-پیمانه-پرنیان-پارمیدا-پادینا

ت

-تابنده-ترانه-ترسا-ترمه-ترنه -تهمینه-تیر-ترنگ-توراندخت-تینا-ته‌لار -ته‌نیا -تریفه -تیروژ

ج

جوانه-جوان

چ

چکامه

خ

خجسته-خورشید-خوروَش

د

دانه-دُرّی-دریا-دلارا-دلارام-دلبر-دلکش-دلوسه-دوکا-دینا

ر

رامش-راشر-رامینا-رسا-رها-رهام-روان-رود-رودابه-روجا-روشنک-روناک -رویا -رکسانا-روژینا-رازان ریزان

ز

زری-زرین-زرین‌دخت-زویا-زیبا-زینا-زیور-زایه‌له

ژ

ژاله-ژرفا-ژیلا-ژینر-ژینا

س

سارک-سارینا -سارا -ساغر-ساناز-سایه-سپیده-ستاره-ستوده-سرگل-سروناز-سمانه-سودابه-سوری-سوزان-سوسن-سوگل-سوگند-سیما-سیمین

ش

-شاپرک-شاپری-شادان-شادی-شانار-شایسته-شبره-شبنم-شهپر-شهربانو-شهرخ-شهربانو-شهرزاد-شهرناز-شهناز-شهین-شکیبا-شوکا-شکوفه-شکوه-شیدا-شیده-شیرین-شیرین‌بانو-شیفته-شیما-شیوا-شورانگیز

غ

غمزه- غنچه

ف

فاختک-فرانک-فرشته-فروزنده-فروغ-فرنیا -فریبا-فریما-فرین-فریناز-فوژان-فیروزه-فریماه-فرنوش

 

ق

قشنگ

ک

کتایون-کمند-کرانه-کشور-کیهانه

گ

گردآفرید-گلاره-گلاوژ-گل‌افروز-گل‌اندام-گلبانو-گلبهار-گلابتون-گلبیز-گلپا-گلپری-گلپونه-گلتاج-گلتن-گلرخ-گلرو-گلشن-گلشید-گلشیفته-گلمیس-گلنار-گلناز-گلنوش-گل‌ورچین-گلی-گوهر-گوهرشاد-گیتا-گیتی-گیسو-گیلا-گیلان

ل

لادن- لاله- لاله رخ

م

مازون-مامک-مانا-ماندان-ماندانا-مانلی-ماه‌پری-ماهتو-ماه‌چهر-ماهدخت-ماه‌برزین-ماهنوش-ماه‌جهان-ماهزاد-ماهک-مرجان-مرجانه-مروارید-مژده-مژگان-مسل-مستانه-مشکان‌دخت-مشکین‌دخت-مونا-منیژه-مهتا-مهتاب-مهدخت-مهدیس-مهرآذر-مهرا-مهراب-مهرانگیز-مهرانه-مهربان-مهرخ-مهرریز-مهرسا-مهروا-مهرک-مهری-مهزاد-مهسا-مهستی-مهشید-مهکامه-مهناز-مهنوش-مهکامه-مهین-موژان-میترا-میخک-میگل-مینا-مینو

ن

نازآفرین-نازگل-نازنین-نازیلا-ناژیلا-ناژین-ناهید-نرگس-نرمین-نسترن-نسرین-نگار-نگین-نهال-نوا-نوش‌آفرین-نوشزاد-نوشین-نیلوفر-نیکو-نیکی-نیکسا-نیشا-نیوشا

و

ویس

ه

هستی-هما-هنگامه-هوروَش

ی

یارا-یاسیاسمن-یاسمین-یگانه-یکتا-یسنا-یوتاب

 

[ پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۳:٢٧ ‎ب.ظ ] [ محمد فاضل شوکتی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

گر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد. "بنیامین فرانکلین" (زمزیران نام رشته کوهی زیبا و بلند در سلسله کوههای زاگرس مابین مهاباد ، ،سردشت و پیرانشهر میباشد) محمد فاضل شوکتی دانش آموخته علم مدیریت .کارمند و مدرس: که به تحقیق در زمینه میراث معنوی و فکری شهرهای پیرانشهر و سردشت می پردازد،و سعی دارد تا برگیرنده مطالب و مقالات مرتبط با این دو شهر باشد. این وبلا گ در راستای مدیریت و جمع آوری اسناد ،مدارک ،عکسها و نشریات،مشاهیر و اطلاعات : تاریخی ،فرهنگی،اجتماعی، دوشهر( پیرانشهر و سردشت ) به منظور شکل دادن کانالی برای حضور در فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات و معرفی این دو شهربه ایران و جهان شکل گرفته است . بررسی و غور در میراث معنوی و فکری هزاران ساله ی این دو شهر از عهده یک یا چند نفر خارج بوده ،و یاری اصحاب قلم و نظر را می طلبد،، اگر این وبلاگ بتواند نقطه عطفی باشد برای زاده شدن اندیشه ای نو در پایان نامه های دانشگاهی و یا روان نمودن اطلاع رسانی به گردشگران و ایجاد پل ارتباطی مابین مردمان خون گرم این دوشهر با جهان و جذب گردشگران به مراکز طبیعی جذاب وتجاری این منطقه ، به هدف خود رسیده است . همچنین این وبلاگ حاوی عکسهای بسیارزیبا و دلپذیر و پر ارزش، قدیمی و نادری است که یاد آورخاطرات و حوادث و لحظات تاریخی تلخ و شیرین گذشته و پیوند آنها با حال و آینده شماخواهد بود . مطمئنا لحظاتی را که با ما سپری خواهید نمود شیرین خواهد بود. این وبلاگ را می‌توان یک مرجع برای معرفی مراکز گردشگری و تفریحی و توریستی وتجاری شهرهای پیرانشهر و سردشت دانست. امید می رود بازدید کنندگان عزیز ، کاستی های آن را به طرق ممکن گوشزد و با ارسال تجربیات موفق خود دراین حوزه و نیز در راستای پر بارتر نمودن محتویات زمزیران، مارا یاری فرمایند.
موضوعات وب
RSS Feed