<

زمزیران
جاذبه های تاریخی ،طبیعی،فرهنگی،توریستی(سردشت و پیرانشهر) 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
x


 

اطلاعات شخصی

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

جنسیت

سعید

خضری

1347

مرد

 

 

 

آدرس:
ایران - سنندج - خیابان زکریای رازی - دانشگاه کردستان - دانشکده منابع طبیعی - گروه ژئومورفولوژی صندوق پستی: 416
کد پستی:66177-15175

تلفن

فاکس

E-mail

0098-871-6627723
     داخلی :216

0098-871-6620550

S_khezry@yahoo.com
SKhezri@uok.ac.ir

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مدارج علمی

 درجه تحصیلی

عنوان رشته

محل اخذ مدرک

تاریخ اخذ مدرک

دکتری

جغرافیای طبیعی -ژئومورفولوژی

ایران

1385

کارشناسی ارشد

جغرافیای طبیعی اقلیم- هیدرولوژی

ایران

1375

کارشناسی

جغرافیای طبیعی

ایران

1370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پایان نامه ها

 

درجه تحصیلی

مقطع تحصیلی

دکتری

تعیین و تحلیل مشخصات هیدرومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه زاب با استفاده ازGIS

کارشناسی ارشد

هیدرولوژی و ژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه زاب کوچک -آذربایجان غربی

کارشناسی

مطالعه هیدرولوژی و ژئومورفولوژی منطقه سردشت

 

 

 

 

سوابق آموزشی

 

 

عنوان درس

تاریخ

از

تا

مقطع

نام دانشگاه یا موسسه

کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی- روش تحقیق در مخاطرات محیطی

1390


ادامه دارد

کارشناسی

دانشگاه کردستان

کارتوگرافی- ژئومورفولوژی(1و2)، ژئومورفولوژی دینامیک، ژئومورفولوژی اقلیمی، ژئومورفولوژی ساختمانی، نقشه خوانی، منابع و مآخذ جغرافیایی، کار روی زمین در ژئومورفولوژی- روش تحقیق در جغرافیا- آزمایشگاه ژئومورفولوژی- مبانی ژئومورفولوژی، تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی

1381


ادامه دارد

کارشناسی

دانشگاه کردستان

بررسی زمین شناسی

1374

1375

کاردانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

هیدرولوژی کاربردی

1379

1379

کارشناسی

مرکز آموزش عالی غواصیه جهادکشاورزی سنندج

مسایل طبیعی، اقتصادی و سیاسی کردستان

1375

1375

کاردانی

آموزش نیروی انسانی استانداری کردستان

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی

1379

1379

کاردانی

مرکز تربیت معلم شهید مدرس سنندج

زمین در فضا- نقشه خوانی توپوگرافی- جغرافیای تاریخی- جغرافیای شهری- جغرافیای اقتصادی

1375

1379

کارشناسی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان خوارمی سنندج

 

سوابق حرفه ایی

 

- سمت های علمی

 

نام سمت

تاریخ

از

تا

زمینه تخصصی

نام دانشگاه یا موسسه

استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

1380

ادامه دارد

تدریس

دانشگاه کردستان

مدرس تربیت معلم و مرکز آموزش عالی فرهنگیان و دبیر متوسطه نظری و پیش دانشگاهی

1372

1380

سنندج

تربیت معلم مدرس وآموزش و پرورش ناحیه1و2 سنندج

سر دبیر ماهنامه علمی- جغرافیایی سیروان

1376

1380

سر دبیر نشریه تخصصی

اداره کل آموزش و پرورش کردستان- هسته علمی جغرافیا

سر دبیر نشریه علمی - جغرافیایی ژینگه

1380

1382

سر دبیر نشریه تخصصی

سازمان آموزش و پرورش کردستان- انجمن جغرافیا

سر دبیر نشریه علمی- جغرافیایی چشم انداز جغرافیایی

1378

1379

سر دبیر نشریه تخصصی

دانشگاه تبریز- گروه جغرافیای طبیعی

تنظیم کننده گاهنامه داخلی زاگرس

1378

1379

تنظیم کننده گاهنامه تخصصی

سازمان آموزش و پرورش کردستان –کارشناسی گروههای آموزشی

سرگروه تیم تالیف کتاب جغرافیای استان کردستان

1379

1379

تالیف کتاب

اداره کل آموزش و پرورش کردستان- هسته علمی جغرافیا

مؤسس و عضو اجرایی انجمن علمی، آموزشی معلمان جغرافیا

1379

ادامه دارد

مؤسس و عضو اجرایی انجمن علمی

سنندج - انجمن جغرافیا

عضو کمیسیون استانی نظارت بر تشکیل و راه اندازی انجمن های علمی

1379

1380

عضو کمیسیون

سازمان آموزش و پرورش کردستان

مسئول انجام مصاحبه تخصصی استخدامی رشته های مختلف دبیری

1376

1380

مصاحبه تخصصی

اداره کل آموزش و پرورش کردستان

مسئول انجام مصاحبه تخصصی آزمون استخدامی دبیران جغرافیا

1376

1380

مصاحبه تخصصی

اداره کل آموزش و پرورش کردستان

عضو ستاد هماهنگی و نظارت بر اجرای مسابقات و آزمون های آزمایشی متوسطه نظری

1379

1379

عضو ستاد هماهنگی

آموزش و پرورش کردستان

ناظر طرح آموزش از طریق تصویر دوره متوسطه نظری کردستان

1378

1379

عضو ستاد هماهنگی

آموزش و پرورش کردستان

 

 - سوابق اجرائی

 

عنوان

تاریخ

از

تا

محل

نام دانشگاه یا موسسه

مدیر گروه ژئومورفولوژی

1390

ادامه دارد

سنندج

دانشگاه کردستان

مدیر گروه جغرافیای طبیعی

1387

ادامه دارد

سنندج

دانشگاه کردستان

مشاور آموزشی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان

1378

1380

سنندج

سازمان آموزش و پرورش کردستان

کارشناس مسئول گروههای آموزشی

1377

1380

سنندج

سازمان آموزش و پرورش کردستان

رئیس گروه آموزشی کارشناسی علوم اجتماعی

1377

1380

سنندج

مرکز آموزش عالی فرهنگیان خوارزمی

 

 

 

راهنمائی و مشاوره پایان نامه ها

 


- رسالۀ دکتری

 

ردیف

نام دانشجو

مقطع

عنوان پایان نامه

دانشگاه

راهنما

مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 - رسالۀ کارشناسی ارشد

 

ردیف

نام دانشجو

مقطع

عنوان پایان نامه

دانشگاه

راهنما

مشاور

1

عدنان ناصری

کارشناسی ارشد

مطالعه هیدروژئومورفولوژی پایین دست سد قشلاق سنندج

شهید بهشتی

-

 

2

لیلا حیدریان

کارشناسی ارشد

هیدروژئومورفولوژی حوضه حسین آباد با تأکید بر فرسایش و رسوب

تهران

 

-

3

عادل منصوری

کارشناسی ارشد

ژئومورفولوژی و مخاطرات طبیعی جاده سنندج- دهگلان با تاکید بر حرکات توده ای

شهید بهشتی

 

-

4

پرستو رشه شاعری

کارشناسی ارشد

ژئوتوریسم و توسعه پایدار مطالعه موردی شهرستان مریوان

شهید بهشتی

 

-

5

حسام ملکی

کارشناسی ارشد

تغییرات ریخت شناسی حوضه سیروان در دوره کواترنر

رازی کرمانشاه

 

-

6

بهاره قاسمیان

کارشناسی ارشد

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک مطالعه موردی: زمین¬لغزش¬های اطراف شهرستان بیجار(استان کردستان)

محقق اردبیلی

 

-

 - پایان نامۀ کارشناسی

 

عنوان

نام دانشجو

مکان

زمان

جغرافیای تاریخی غار کرفتو

محمد رسول مهر پرور

مرکز آموزش عالی خوارزمی

1379

مسائل و مشکلات جغرافیایی عصر ما

رحیم توکلی فر

مرکز آموزش عالی خوارزمی

1379

بررسی توان های محیطی شهرستان کامیاران

اکبر ویسی

مرکز آموزش عالی خوارزمی

1379

نقش جغرافیا و عناصر محیطی در شعر هیمن و هه ژار

عابد صابری

مرکز آموزش عالی خوارزمی

1379

فیزیوگرافی حوضه آبریز خانقا سنندج

لیلا پیشداد، عبدالله عثمان زاده، آزیتا حیدریان، هیوا پطروسیانس

دانشگاه کردستان

1384

ژئومورفولوژی حوضه آبریز خانقا سنندج

هاله سماواتی ،دیاری محمود نژاد ، بهارصلواتی، فریبرز نباتی

دانشگاه کردستان

1384

فیزیوگرافی حوضه آبریز آرنان سنندج

کاوه جراره، سودابه نامداری، محمدرضا مرادی

دانشگاه کردستان

1385

ژئومورفولوژی حوضه آبریز آرنان سنندج

سحرجلالی زاده، سامان مرادی، مریم گودرزی

دانشگاه کردستان

1385

فیزیوگرافی حوضه آبریز حسین آباد سنندج

نرگس عالی پور- زهره حسینی- کیومرث زندی

دانشگاه کردستان

1386

فیزیوگرافی حوضه آبریز باقل آباد سنندج

چیمن فیض بخش- منور جوانمردی- سامان جوانرودی

دانشگاه کردستان

1386

فیزیوگرافی حوضه آبریز حسین آباد سنندج

مونا همایون نژاد- مولودالسادات چاوشیان- اصغر فرج اللهی

دانشگاه کردستان

1386

ژئومورفولوژی حوضه آبریز باقل آباد سنندج

آرمان گلالی زاده- فرزانه وکیلی- خرامان پرویزی

دانشگاه کردستان

1386

ژئومورفولوژی حوضه آبریز باقل آباد سنندج

آرمان گلالی زاده- فرزانه وکیلی- خرامان پرویزی

دانشگاه کردستان

1386

ژئومورفولوژی حوضه آبریز باقل آباد سنندج

آرمان گلالی زاده- فرزانه وکیلی- خرامان پرویزی

دانشگاه کردستان

1386

فیزیوگرافی حوضه آبریز مارنج

جلال زندی- سیران زندی-بهاره اشرفی

دانشگاه کردستان

1388

ژئومورفولوژی حوضه آبریز مارنج

پیام شریفی- هیمن راست خدیو- عایشه ولی زاده

دانشگاه کردستان

1388

ژئومورفولوژی حوضه آبریز کانی سواران موچش

رویا نریمانی- زهره رضوانی- فریده سالاری

   

 

انتشارات

- تالیفات

 

عنوان

زبان

ناشر

تاریخ انتشار

جغرافیای طبیعی کردستان موکریان

فارسی

ناقوس- تهران

1379

جغرافیای استان کردستان

فارسی

نشرایران- تهران

1379(چاپ اول)- 1388 (چاپ دهم)

شیعری هاوچه رخی کوردی(شعر کردی زمان ما)

کردی

-

دارای مجوز چاپ 2110/ا/135

جوگرافیای کوردستانی موکریان

کردی

سایه- سلیمانیه

2010

هایدرومورفولوجی رووباری زیی بچووک(هیدروژئومورفولوژی رودخانه زاب کوچک)

کردی

ئارام- رانیه

2011

سردشت، توان ها و تنگناهای محیطی

فارسی

آماده چاپ

-

سه رده شت و هیرشی کیمیاوی(سردشت و بمباران شیمیایی)

کردی

آماده چاپ

-

 - ترجمه ها

 

 -- ویراستاری ها

 

عنوان

زبان

ناشر

تاریخ انتشار

کردستان مکریان یا آتروپاتین(آذربایجان)

فارسی

مترجم(داودی) - سنندج

1382

1230 آزمون جغرافیا

فارسی

علوی- تهران

1379

جوگرافیا و فه لسه فه ی جوگرافیا(جغرافیا و فلسفه جغرافیا)

کردی

رینما- سلیمانیه

2009

 

مقالات

مقالۀ علمی- پژوهشی

 

ردیف

عنوان مقاله

نوع نشریه

مشترک

انفرادی

محل انتشار و نام مجله

تاریخ انتشار

1

ارزیابی و پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در بخش مرکزی حوضه زاب (شهرستان سردشت) به روش آنبالاگان

علمی- پژوهشی

-

 

تهران- مدرس علوم انسانی- شماره48 ص49 تا80

1385

2

بررسی تنگناهای طبیعی توسعه فیزیکی شهرسنندج

علمی- پژوهشی

-

 

تهران - پژوهشهای جغرافیای طبیعی- شماره(67)- بهار1388

1388

3

جغرافیای تاریخی موکریان در چهار سده اخیر

علمی- پژوهشی

 

-

اصفهان- تحقیقات جغرافیایی- شماره92

1388

4

پهنه بندی ریسک وقوع حرکات توده ای با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک- مطالعه موردی:محدوده مسیر سنندج- دهگلان

علمی- پژوهشی

-

 

تهران - دانشگاه شهید بهشتی- فصل نامه زمین شناسی ایران- شماره 11- پاییز 1388

1388

5

مطالعه تغییرات عوامل مختلف هواشناسی در روزهای آبیاری و غیرآبیاری در یک پارک گیاه شناسی مجهز به سیستم آبیاری بارانی

علمی- پژوهشی

-

 

لارستان - دانشگاه آزاد اسلامی لارستان- فصل نامه جغرافیای طبیعی- شماره4

1388

6

مطالعه تطبیقی عوامل مختلف دمایی در محیط های جنگلی و غیر جنگلی

علمی- پژوهشی

-

 

تبریز- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز- شماره 30

1388

7

discovery of cave “Tuzhal” from geomorphological aspect

Electronic journal

 

-

PROCEDIA- Elsevier(Electronic publ)
www.elsevier.com/wps/find/ <="" p="">

2010

8

landslide susceptibility in the Zab basin, northwest of Iran

Electronic journal

 

-

PROCEDIA- Elsevier(Electronic publ)
www.elsevier.com/wps/find/ electronicproductedescription.cw-hom/718334/description/description

2010

9

بررسی رابطه کاربری اراضی و شیب با تولید رسوب در زیرحوضه های جنوبی رودخانه مهاباد

علمی- پژوهشی

-

 

تهران- فصلنامه مرتع و آبخیزداری- شماره 3- پاییز 1389ص 341 تا 358

1389

10

بررسی اثر آبیاری بارانی بر رژیم دمایی خاک- مطالعه موردی: پارک گیاه شناسی دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

-

 

دارای پذیرش
اهر- فصلنامه فضای جغرافیایی- دانشگاه آزاد اسلامی

1390

11

ارزیابی ارتباط بارش ایران با پدیده النینو

علمی- پژوهشی

-

 

فصل نامه پژوهش های علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

دارای پذیرش شماره 40 مورخ1389/3/13


- مقالۀ علمی- ترویجی

 

ردیف

عنوان مقاله

نوع نشریه

مشترک

انفرادی

محل انتشار و نام مجله

تاریخ انتشار

1

بازتاب محیط در زندگی هنرمندان کردستان

علمی- ترویجی

 

-

سنندج- فرهنگ کردستان ش 1

1378

2

پهنه بندی و تحلیل سلولی ناپایداری دامنه ای در بخش مرکزی حوضه آبریز رودخانه زاب

علمی- ترویجی

-

 

تبریز- نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی(جغرافیا و برنامه ریزی) دانشگاه تبریز- شماره22- تابستان 1385- ص-143تا167

1387

3

پهنه بندی حرکات توده ای در مسیر سنندج- دهگلان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط GIS

علمی- ترویجی

-

 

فصلنامه مهندسی نقشه برداری، دورسنجی و علوم جغرافیایی سپهر سال هفدهم، شماره 68، زمستان 1387 ص

1387

4

علل تداوم آسیب های شیمیایی قربانیان و بازماندگان- نمونه موردی: سردشت

علمی- ترویجی

-

 

پوشپه ر (زیست محیط)- شماره 11-1386

1386

5

بازتاب محیط در زندگی انسانی مردم کردستان

علمی- ترویجی

 

-

رشد آموزش جغرافیا-شماره49-ص36 تا 42

1377

6

بازیابی حرارت سطح و استخراج چشمه های آب گرم و سرد کردستان با استفاده از باند 6 سنجندهTM,ETM+

علمی- ترویجی

-

 

فصلنامه مهندسی نقشه برداری، دورسنجی و علوم جغرافیایی سپهر ش 79 ص 61 تا 65

1390

 


- مقالۀ دایره المعارف

 

ردیف

عنوان مقاله

نوع نشریه

مشترک

انفرادی

محل انتشار و نام مجله

تاریخ انتشار

1

جغرافیای جمعیت مناطق کردنشین

دایره المعارف

 

-

پذیرفته شده جهت چاپ در دایره المعارف اسلام- شماره3399 مورخ12/12/1387

1387

2

جغرافیای تاریخی مکریان

دایره المعارف

 

-

پذیرفته شده جهت چاپ در دایره المعارف اسلام- شماره3399 مورخ12/12/1387

1387

3

جغرافیای کرد و کردستان

دایره المعارف

 

-

پذیرفته شده جهت چاپ در دایره المعارف اسلام- شماره3399 مورخ12/12/1387

1387

پروژه ها

پروژه های تحقیقاتی

 

 


- زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 

ردیف

عنوان

1

جغرافیای طبیعی زاگرس

2

ژئومورفولوژی کارست- ناپایداری دامنه ای- هیدرومورفولوژی

3

مطالعه جغرافیایی غارهای کردستان

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها


- کنفرانس های بین المللی

 

ردیف

عنوان مقاله

عنوان و محل ارائه

تاریخ

1

بازتاب نقش عوامل اکولوژیک در زندگی و سکونتگاههای انسانی زاگرس

اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس- دانشگاه کردستان- سنندج- ایران

11 تا 13 /1387/2

2

بررسی فاکتورهای مؤثر در مکان یابی ایستگاه های امداد و نجات جاده سقز- سنندج با استفاده از مدل ترکیب خطی وزین(WLC)

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافتد غیر عامل در پایداری ملی

1387/12/11-12

3

Cave'Tuzhal'discovery from geomorphological and geo-tourism aspect

7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG) 6 - 11 July, 2009 Melbourne Convention and Exhibition Centre, Melbourne, Australia

6 - 11 July, 2009

4

A landslide susceptibility using the Analytical Hierarchy Process method in the Zab basin, northwest of Iran

First international conference of soil and roots engineering relationship (LANDCON1005) Ardebil Province, Iran

24-26 May 2010

5

Cave “Tuzhal” discovery from geomorphological aspect

GEOMED2010-The 2nd international geography symposium-Mediterranean Environment- Kemer-Antalya, Turkey

June 2-5, 2010

6

landslide susceptibility in the Zab basin, northwest of Iran

GEOMED2010-The 2nd international geography symposium-Mediterranean Environment- Kemer-Antalya, Turkey

June 2-5, 2010

7

Pathology of the development of Sanandaj with an emphasis on topography and geological features

GEOMED2010-The 2nd international geography symposium-Mediterranean Environment- Kemer-Antalya, Turkey
Tehran-Iran

June 2-5, 2010

8

جغرافیای تاریخی سرزمین اردلان از ظهور خاندان اردلان(سال 564 هجری قمری) تا به امروز

همایش اردلان شناسی- دانشگاه کردستان- سنندج- ایران

2و3/ 1390/9
- کنفرانس های ملی

 

ردیف

عنوان مقاله

عنوان و محل ارائه

تاریخ

1

گذری بر جغرافیای موکریان در قرن سیزدهم هجری قمری (دوره عزیزخان موکری)

اولین همایش عزیز خان مکری- دانشگاه پیام نور سردشت- سردشت – ایران

6 /2/ 1386

2

سردشت قربانی جنایت علیه بشریت

بررسی حقوقی منع سلاح های کشتارجمعی- دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس-تهران-ایران

6 /1386/4

3

بررسی نقش آب و لیتولوژی کارستی در ژنز غار اکتشافی توژل

اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران-، دانشگاه کردستان- سنندج- ایران

28 و 29 /7/ 1389

4

کاربرد تصاویر ماهواره ای در شناسایی چشمه های آب مطالعه موردی: استان کردستان

اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران-، دانشگاه کردستان- سنندج- ایران

28 و 29 /7/ 1389

5

آسیب شناسی توسعه شهر سنندج با تأکید بر ویژگی های توپوگرافی و زمین شناسی

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری- مشهد- ایران

29 و 30/2/1389

6

آسیب شناسی جغرافیایی بحران شهری - مطالعه موردی: بمباران شیمیایی سردشت

دومین همایش علمی پژوهشی پدافند غیر عامل – وزارت علوم- دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران- ایران

12و13/10/1388

7

بمباران شیمیایی سردشت- جغرافیا و مدیریت بحران

اولین همایش علمی پژوهشی پدافند غیر عامل – وزارت علوم- دانشگاه تهران- تهران- ایران

22و23/4/1387

8

بررسی فرسایش پذیری بر مبنای ویژگی های ذاتی سنگ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسین آباد سنندج)

چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب – دانشگاه تربیت مدرس- نور- ایران

1389

9

برآورد فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز حسین آباد با استفاده ازGIS

یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران- انجمن جغرافیایی ایران و دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران

24و25 1390/6

10

بپهنه بندی خطر سیل خیزی شهر سنندج و بالادست حوضه قشلاق با تاکید بر مدیریت بحران

یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران- انجمن جغرافیایی ایران و دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران

24و25 1390/6

11

     

 - کنفرانس های منطقه ای

 

ردیف

عنوان مقاله

عنوان و محل ارائه

تاریخ

1

بررسی تطابق نقشه های توپوگرافی بخش جنوبی حوضه زاب با پدیده های مکانی

اولین همایش یافته های کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان- دانشگاه کردستان سنندج - ایران

زمستان 1385

2

برآورد تولید رسوب در دریاچه سدها بااستفادهازGISو RS مطالعه موردی:دریاچه سد مهاباد

اولین همایش یافته های کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان -دانشگاه کردستان سنندج - ایران

زمستان 1385

3

نقدی بر مکان یابی رصد آخرین خورشیدگرفتگی قرن بیستم در کردستان و ایران

دومین همایش یافته های کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور) - دانشگاه کردستان- سنندج - ایران

زمستان 1386

4

بررسی توان های محیطی و جغرافیایی کردستان موکریان

دومین همایش یافته های کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور) - دانشگاه کردستان- سنندج - ایران

زمستان 1386

5

ارتباط لکه های خورشیدی با بارش استان کردستان

دومین همایش یافته های کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور) - دانشگاه کردستان- سنندج - ایران

زمستان 1386

6

بازیابی حرارت سطح و استخراج چشمه های آب گرم و سرد کردستان با استفاده از باند 6 سنجندهTM,ETM+

سومین همایش منظقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور) 15و14/12/87- دانشگاه کردستان سنندج - ایران

زمستان 1387

7

اکتشاف و شناسایی اشکال کارستی با نگرش ژئومورفولوژی و ژئوتوریسم- مطالعه موردی:آون های آسو،آکو و سعید

سومین همایش منظقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور) 15و14/12/87- دانشگاه کردستان سنندج - ایران

زمستان 1387

8

بررسی نقش آن سوی سرد بر خشکسالی ایران

سومین همایش منظقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور) 15و14/12/87- دانشگاه کردستان سنندج - ایران

زمستان 1387

9

بررسی نقش پدیده آن سوی گرم بر بارش ایران

سومین همایش منظقه ای یافته های پوهشی کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور) -دانشگاه کردستان سنندج - ایران

زمستان 1387

10

بازتاب محیط در زندگی انسانی هنرمندان

سومین همایش کردستان شناسی- دانشگاه کردستان سنندج - ایران

پاییز 1387

 

- سخنرانی درون دانشگاهی

 

عنوان فعالیت

مورد

مکان

تاریخ

    شناسایی و اکتشاف غار توژل     

هفته پژوهش دانشگاه کردستان

سنندج- دانشگاه کردستان

1387/9/18

     بمباران شیمیایی سردشت از نگاه دوربین     

هفته پژوهش دانشگاه کردستان

سنندج- دانشگاه کردستان

1388/9/18

اکتشاف

ردیف

نوع اکتشاف

محل اکتشاف

تاریخ ثبت

1

کشف غار توژل

منطقه سردشت

بر اساس شماره 3/1540/1435 مورخ 30/2/1387 و ارائه سخنرانی کشف غار در دومین سمپوزیم بین المللی جغرافیا:
GEOMED2010-The 2nd international geography symposium-Mediterranean Environment- Kemer-Antalya, Turkeyمقاله چاپ شده کشف غار در مجله الکترونیکی:

Discovery of the “Tuzhal” cave from geomorphological aspect

ELSEVIER Electronic Journal

Availible online at: www.sciencedirect.com Procedia Social and Behavioral Sciences 19(2011) 677-682

2010

جوایز و افتخارات کسب شده

 

ردیف

عنوان جایزه

کشور

نام موسسه

سال

1

رتبه اول قبولی در آزمون پذیرش دکتری ژئومورفولوژی

ایران

معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز

1380

2

رتبه اول قبولی در آزمون جامع دکتری ژئومورفولوژی

ایران

معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز

1380

3

رتبه دوم کشوری کتاب، به خاطر نگارش کتاب جغرافیای طبیعی کردستان موکریان

ایران

وزیر آموزش و پرورش

1379

4

کسب جایزه و تقدیر نامه به خاطر تالیف کتاب جغرافیای استان کردستان

ایران

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب

1380

5

پژوهشگر برتر گروه جغرافیای طبیعی

ایران

معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان

1387

6

پژوهشگر برتر دانشکده منابع طبیعی

ایران

معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان

1388

 

 

عضویت در مجامع علمی

نام مجمع

موقعیت

کشور

سال

انجمن جغرافیایی ایران

عضو

ایران

1388

انجمن ژئوپلتیک ایران

عضو

ایران

1388

انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

عضو

ایران

1388

انجمن علمی، آموزشی جغرافیا -کردستان

عضو علی البدل

ایران

1381

انجمن علمی، آموزشی جغرافیا -کردستان

مؤسس و هیات اجرایی

ایران

1380

 

[ یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٢:٤٢ ‎ب.ظ ] [ محمد فاضل شوکتی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

گر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد. "بنیامین فرانکلین" (زمزیران نام رشته کوهی زیبا و بلند در سلسله کوههای زاگرس مابین مهاباد ، ،سردشت و پیرانشهر میباشد) محمد فاضل شوکتی دانش آموخته علم مدیریت .کارمند و مدرس: که به تحقیق در زمینه میراث معنوی و فکری شهرهای پیرانشهر و سردشت می پردازد،و سعی دارد تا برگیرنده مطالب و مقالات مرتبط با این دو شهر باشد. این وبلا گ در راستای مدیریت و جمع آوری اسناد ،مدارک ،عکسها و نشریات،مشاهیر و اطلاعات : تاریخی ،فرهنگی،اجتماعی، دوشهر( پیرانشهر و سردشت ) به منظور شکل دادن کانالی برای حضور در فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات و معرفی این دو شهربه ایران و جهان شکل گرفته است . بررسی و غور در میراث معنوی و فکری هزاران ساله ی این دو شهر از عهده یک یا چند نفر خارج بوده ،و یاری اصحاب قلم و نظر را می طلبد،، اگر این وبلاگ بتواند نقطه عطفی باشد برای زاده شدن اندیشه ای نو در پایان نامه های دانشگاهی و یا روان نمودن اطلاع رسانی به گردشگران و ایجاد پل ارتباطی مابین مردمان خون گرم این دوشهر با جهان و جذب گردشگران به مراکز طبیعی جذاب وتجاری این منطقه ، به هدف خود رسیده است . همچنین این وبلاگ حاوی عکسهای بسیارزیبا و دلپذیر و پر ارزش، قدیمی و نادری است که یاد آورخاطرات و حوادث و لحظات تاریخی تلخ و شیرین گذشته و پیوند آنها با حال و آینده شماخواهد بود . مطمئنا لحظاتی را که با ما سپری خواهید نمود شیرین خواهد بود. این وبلاگ را می‌توان یک مرجع برای معرفی مراکز گردشگری و تفریحی و توریستی وتجاری شهرهای پیرانشهر و سردشت دانست. امید می رود بازدید کنندگان عزیز ، کاستی های آن را به طرق ممکن گوشزد و با ارسال تجربیات موفق خود دراین حوزه و نیز در راستای پر بارتر نمودن محتویات زمزیران، مارا یاری فرمایند.
موضوعات وب
RSS Feed